Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Radonmåling i rekkehusene (2013)

Print Friendly, PDF & Email

Styrets har utarbeidet en plan for arbeide med HMS – forhold (Helse, miljø og sikkerhet) i borettslaget. Som en del av oppfølgingen av denne planen ønsker styret å videreføre påstartet arbeide med karlegging av radon i borettslaget.

Vinteren 2009/10 fikk Hallagerstua foreldredrevne barnehage påvist for høy radonkonsentrasjon i en av avdelingene. På bakgrunn av dette, samt at Statens strålevern anbefaler alle å få målt radonkonsentrasjonen besluttet styret å kartlegge radonkonsentrasjonen i hele borettslaget. I samarbeid med Radonlab startet vi kartleggingen i blokkene vinterhalvåret 2011/12. NB! Kun boligene på bakkeplanet! Nå som rehabiliteringen i rekkehusene er ferdig, står måling i rekkehusene for tur.

Flere har allerede gjennomført målinger av radon. Styret oppfordrer igjen til at måleresultater på disse målingene oversendes styret.

Slik foregår målingen:  Målingen foregår med såkalt sporfilm. Hver rekkehusleilighet vil få utlevert to små plastkapsler med sporfilm. Disse skal stå i ca. to måneder og registrere radonkonsentrasjonen. Måling med sporfilm er en passiv prosess. Når måleperioden er over, vil sporfilmen bli samlet inn av styret og sendt til analyse hos Radonlab.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radongassen blandes med jordluft og siver opp gjennomsprekker i grunnen. Radonkonsentrasjonen inne øker i vinterhalvåret, da radon søker letteste vei opp. Det er altså på grunn av det kalde klimaet i Norge at det kan forekomme for høye radonkonsentrasjoner i boliger. Ved oppvarming av bygninger i vinterhalvåret stiger varm luft opp og det blir et undertrykk i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen kan den radonholdige jordlufta strømme inn i inneluften. Radon kan i store konsentrasjoner påvirke lungekreft. Statens strålevern anslår at rundt 14% av lungekrefttilfeller skyldes radon.  Se forøvrig Statens strålevern sine nettsider: http://www.nrpa.no/

Anbefalte maksimalverdier

Radonkonsentrasjonen bør være så lav som mulig. I følge Statens strålevern bør man alltid utføre tiltak når radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 (Bq er forkortelse for Becquerel, som er måleenheten for styrken til en radioaktiv kilde). Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Hva skjer videre?

Sporfilmene vil bli analysert av Radonlab. Når analysen av samtlige sporfilmer er klar, vil resultatene bli sendt samlet til styret, som så informerer beboerne om resultatene og mulige oppfølgende tiltak for å redusere radonnivå dersom noen av boligene har for høye verdier.

Oppsummert

  • De som skal ha sporfilemene i blokkene, har fått dem!
  • Sporfilemene vil bli delt ut onsdag 6. februar 2013 til rekkehusene; de som ikke er hjemme får dem lagt i postkassen med instruksjon om hvordan de skal brukes for å oppnå en korrekt måling.

For de som ikke får utlevert sporfilm, eller som har spørsmål om radon og måleprosessen, vil representanter fra styret være tilgjengelig i styrerommet i Hallagerbakken 54 torsdag 7. februar 2013, kl. 19 – 21.

Comments are closed.