Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Lekkasje på fjernvarmeanlegget

Print Friendly, PDF & Email

I løpet av vinteren er det oppdager to lekkasjer på fjernvarmeanlegget i vårt område, under 60E og mellom 62B og 64A. Førstnevnte lekkasje på ledningen har dessverre ført til fuktskader i 64E og 64F som ligger nedstrøms for lekkasjen. Fjernvarmeanlegget eies av Fortum Varme (tidl. Hafslund), og reparasjon av selve fjernvarmeanlegget og eventuelle følgeskader på f. eks. boliger er Fortums ansvar.

Lekkasjene er nå utbedret, og det vil bli tilbakefylt over rørtraséen i nærmeste fremtid. Utbedring av fuktskader i de to ekkasje på fjernvarmeanleggrekkehusene er påbegynt, men vil ta noe lenger tid.

På spørsmål opplyser Fortum at levetid på fjernvarmeanlegget forventes å være 50 år eller mer. Det at det er oppstått 2 lekkasjer tett etter hverandre er ikke vanlig, og Fortum mener at fjernvarmeanlegget på Hallagerbakken historisk har vist seg å være av god kvalitet. Det foreligger ingen planer om utskifting av anlegget, men samtidig er det ikke så lenge til anlegget når forventet levealder.

Svake punkter på anlegget er særlig skjøter på ledningene. Over tid kan det oppstå erosjon i skjøtene, og dette kan utvikle seg til lekkasjer. Symptomer på lekkasje kan være

  • unormal snøsmelting over ledningstraséen eller varme punkter i terrenget
  • kaldtvann som ikke blir kaldt før etter lang tids tapping
  • vann som kommer opp av bakken
  • susing i rør innvendig

Det kan være vanskelig å oppdage lekkasjer på et tidlig tidspunkt. Dersom du har mistanke om at det kan være lekkasje må det meldes fra til Fortum Oslo Varme direkte eller via VVS-gruppen.

24.01.2019

Comments are closed.