Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Vedlikeholdsplanen

Vedlikeholdet i borettslaget (vedlikeholdsplanen)

Sist oppdatert: Februar 2023 Vår vedlikeholdsplan er et levende dokument. Dokumentet vil bli oppdatert av styret i takt med nye vurderinger og beslutninger. Her beskriver vi hvordan styret tenker om vedlikeholdsoppgavene og til en hvis grad i hvilken rekkefølge vi forventer å håndtere de største prosjektene. 1. Løpende vedlikehold (og drift) Et borettslag som vårt… Les mer

Skal du selge boligen?

Fra 1. januar 2022 har du som selger fått flere plikter enn tidligere når du skal selge boligen. Det meste går ut på at du er ansvarlig for å oppgi all den informasjon du kan om boligen. For mange kan det virke som det forutsetter mer informasjon enn hva du opplever at du sitter inne… Les mer

Vedlikehold i blokkene

I 2019 er det planlagt å gjennomføre flere utbedringstiltak i trappeoppgangene i blokkene, samt at vi vil vurdere tilstanden på balkongene. Utredning Vi fikk i høst kartlagt systematisk alle synlige skader i alle oppgangene og har nå fått innhentet tilbud på utbedring av det meste av dette. I tillegg er det tatt en vurdering av… Les mer

Lekkasje på fjernvarmeanlegget

I løpet av vinteren er det oppdager to lekkasjer på fjernvarmeanlegget i vårt område, under 60E og mellom 62B og 64A. Førstnevnte lekkasje på ledningen har dessverre ført til fuktskader i 64E og 64F som ligger nedstrøms for lekkasjen. Fjernvarmeanlegget eies av Fortum Varme (tidl. Hafslund), og reparasjon av selve fjernvarmeanlegget og eventuelle følgeskader på… Les mer

Radonmåling i rekkehusene (2013)

Styrets har utarbeidet en plan for arbeide med HMS – forhold (Helse, miljø og sikkerhet) i borettslaget. Som en del av oppfølgingen av denne planen ønsker styret å videreføre påstartet arbeide med karlegging av radon i borettslaget. Vinteren 2009/10 fikk Hallagerstua foreldredrevne barnehage påvist for høy radonkonsentrasjon i en av avdelingene. På bakgrunn av dette,… Les mer

Overflatevann og drenering

Vann skaper av og til vanskeligheter. Borettslaget har tidvis reelle problemer på grunn av overflatevann og dårlig drenering. I de senere årene har vi kun håndtert disse når de har hatt direkte negative effekter som inntrenging i en leilighet. Skader av denne typen dekkes normalt ikke av husforsikringen. I tillegg har vi – med litt… Les mer

Dugg og lufting (de nye vinduene i blokkene)

De nye vinduene isolerer mer, også fordi tettingen rundt vinduskarmene blir klart bedre enn det har vist seg å ha vært tilfelle med de gamle vinduene. Det blir derfor ekstra viktig at lufteventilene står i åpen stilling – hele året. Stenges de ved spesielt kalde dager, bør vi huske på å åpne dem igjen! På… Les mer