Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Vedlikeholdsplanen

Vedlikehold i blokkene

I 2019 er det planlagt å gjennomføre flere utbedringstiltak i trappeoppgangene i blokkene, samt at vi vil vurdere tilstanden på balkongene. Utredning Vi fikk i høst kartlagt systematisk alle synlige skader i alle oppgangene og har nå fått innhentet tilbud på utbedring av det meste av dette. I tillegg er det tatt en vurdering av… Les mer

Vedlikeholdet i borettslaget (vedlikeholdsplanen)

Sist oppdatert: Februar 2019 Vår vedlikeholdsplan er et levende dokument. Dokumentet vil bli oppdatert av styret i takt med nye vurderinger og beslutninger. Her beskriver vi hvordan styret tenker om vedlikeholdsoppgavene og i hvilken rekkefølge vi forventer å håndtere de største prosjektene. 1. Løpende vedlikehold (og drift)
 Et borettslag som vårt har mange små og… Les mer

Lekkasje på fjernvarmeanlegget

I løpet av vinteren er det oppdager to lekkasjer på fjernvarmeanlegget i vårt område, under 60E og mellom 62B og 64A. Førstnevnte lekkasje på ledningen har dessverre ført til fuktskader i 64E og 64F som ligger nedstrøms for lekkasjen. Fjernvarmeanlegget eies av Fortum Varme (tidl. Hafslund), og reparasjon av selve fjernvarmeanlegget og eventuelle følgeskader på… Les mer

Reperasjon av balkongdekke?

I takt med at snøen har smeltet og folk har rengjort sine balkonger har styret fått flere varsler om småsprekker og skader i gulvbelegget på flere av balkongene i blokkene. Generelt inngår balkongene i borettslagets vedlikeholdsansvar, men det er skadens omfang osv som avgjør vi vil gjør noe med det nå eller om det vil… Les mer

Rehabiliteringen av parkeringshuset

Sist oppdatert: 30/05/18 Denne informasjonen er spesielt viktig for deg/dere som disponerer bil/kjøretøy! Parkeringssituasjonen vil bli vanskelig i anleggsperioden [21/5 til ca. 1. uke i august]! Fredag 18. mai starter arbeidet med rehabilitering av parkeringshuset. Det er inngått en avtale med entreprenørfirmaet Con-Rehab AS. Det beregnes at arbeidet vil være ferdig innen utgangen av juli,… Les mer

Radonmåling i rekkehusene (2013)

Styrets har utarbeidet en plan for arbeide med HMS – forhold (Helse, miljø og sikkerhet) i borettslaget. Som en del av oppfølgingen av denne planen ønsker styret å videreføre påstartet arbeide med karlegging av radon i borettslaget. Vinteren 2009/10 fikk Hallagerstua foreldredrevne barnehage påvist for høy radonkonsentrasjon i en av avdelingene. På bakgrunn av dette,… Les mer

Overflatevann og drenering

Vann skaper av og til vanskeligheter. Borettslaget har tidvis reelle problemer på grunn av overflatevann og dårlig drenering. I de senere årene har vi kun håndtert disse når de har hatt direkte negative effekter som inntrenging i en leilighet. Skader av denne typen dekkes normalt ikke av husforsikringen. I tillegg har vi – med litt… Les mer

Dugg og lufting (de nye vinduene i blokkene)

De nye vinduene isolerer mer, også fordi tettingen rundt vinduskarmene blir klart bedre enn det har vist seg å ha vært tilfelle med de gamle vinduene. Det blir derfor ekstra viktig at lufteventilene står i åpen stilling – hele året. Stenges de ved spesielt kalde dager, bør vi huske på å åpne dem igjen! På… Les mer