Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Vedlikehold av radiatorer

Print Friendly, PDF & Email

Styret får av og til meldinger om ‘vedlikeholdsbehov’ knyttet til radiatorene og de synlige rørene til dem. Det er gjerne knyttet til estetikk. Per i dag er dette praksisen:

  • Borettslaget har overtatt ansvaret for hele radiatoren (der vi tidligere bare hadde ansvaret fram til radiator-festet).
  • Sjekk og eventuelt utbedring av skrumekanismer/termostater etc blir derfor håndtert av oss (normalt etter at beboer har fått beskjed om å gjøre noen selv)
  • Dersom en radiator per definisjon er defekt, så vil borettslaget i dag skifte den ut til en tilsvarende modell
  • Andelseier får også lov til å fjerne/demontere en radiator etter søknad på noen vilkår
  • Vi bytter normalt ikke en radiator fordi den er ‘stygg’ ,- da må det vente til vi evt. har en eller annen form for kollektiv utskifting.
  • Vi har ingen plan for en total sjekk eller utskifting av radiatorer fordi det ikke er sannsynliggjort et behov for dette av noen.
  • En beboer kan søke om å få skiftet ut en radiator. Valg av modell skjer av styret og skifte skal skje av rørleggerfirmaet vi har avtale med. Alle kostnader forbundet med dette skal tas av andelseier

Advarsel: Bare for ordens skyld, dersom det oppstår skader eller omkostninger for borettslaget fordi en andelseier har gjort noe i strid med føringene våre vil borettslaget kreve alle kostnader dekt fra andelseieren. Dersom dette er blitt en potensiell forsikringssak, vil borettslaget ikke bruke forsikringen. Hele kostnaden dekkes av ansvarlig andelseier!

Vedlikehold man selv kan gjøre
Rust: Ekte rust bør sjekkes ut av fagfolk! Rør og radiatorer kan se litt sliten ut etter noen års bruk og hjemmesnekret vedlikehold, – som gjerne inkluderer at man har malt med mer eller mindre egnet maling og med og uten grunnarbeider. Hva kan/bør andelseierne gjøre av:

  • pussing og andre grunnarbeider på rør til radiatoren og på selve radiatoren, og
  • dersom man vil ‘male’, hvilken type maling kan brukes konkret på rørene og/eller på radiatoren?

Svar: Her bør det høres med malerforretning hvilken grunning og hvilken lakk/maling man kan bruke.

Rust er tegn på at noe er galt. Enten er det en lekkasje eller så er det altfor høy luftfuktighet i leilighet. Bør ses på så fort som mulig og utbedres slik at rusten ikke får utviklet seg. Radiatorer og rør på Holmlia holder seg veldig bra innvendig da vann som blir påfylt er behandlet med kjemikalier og oksygenfritt vann fra fjernvarmen. Kontakt styret dersom du mistenker rustskader (ta gjerne noen gode bilder!).

Sist oppdatert: august 2021

Comments are closed.