Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Ved uhell eller skade, hva gjør vi?

Print Friendly, PDF & Email

Skader og uhell skjer, og i et borettslag må det fort tas en vurdering om det er borettslagets forsikring eller pengebok som må ta støyten – eller andelseieren. Stort sett er andelseier ansvarlig for alt løsøre, dvs. det man normalt tar med seg når man flytter og litt til. Derfor bør man ha en innboforsikring som dekker en del. Husk at ting som oppbevares utenfor veggen, som en sykkel eller barnevogn, i boder og garasjeanlegg o.l., også ofte til en viss grad dekkes av løsøreforsikringen. Og det er størrelsen på egenandelen som ofte vil avgjøre om det er verd å bruke forsikringen.

Dette siste er også en vurdering borettslaget må gjøre. Før vi går inn i detaljene, kan vi fastslå at borettslaget er ansvarlig for bygget og har derfor forsikret det. Men er utekranen gått i stykker, involverer vi ikke forsikringsselskapet dersom vi på annen måte kan få ordnet det hele for under 1000-lappen.  Men hvem skal betale dette – eventuelt en egenandel –  på forsikringen?
Dette må vi vurdere fra sak til sak, så derfor er utgangspunktet dette:

  • Andelseier er alltid ansvarlig for å begrense en skade så mye som mulig, så dersom radiatoren har løsnet, stopp fjernvarmen. NB! Det er viktig at du vet hvor du kan slå av alt av vann, fjernvarme, strøm etc. i andelsleiligheten! Det er ditt ansvar å vite dette!
  • Borettslaget tar ikke uten videre på seg ansvar for skader eller uhell. I de saker hvor det ikke er nødvendig med øyeblikkelig hjelp, er det viktig å gå via styret. Vaktmester eller firmaer vi har avtale med, som f.eks. VVS-gruppen, vil ofte bistå med en «diagnose» som vil ligge til grunn for å avgjøre hvem som må ta regningen.
  • Borettslaget har i utgangspunktet en restriktiv holdning til dette (jmf. årsberetningene flere år bakover).

Eksempler på saker: Hvis det er rør i veggen eller avløpsrør under vasken som er problemet, tar borettslaget regningen. Gjelder problemet kran eller slange til oppvask/vaskemaskin, er det beboers ansvar. Uansett årsak, dersom du har fått vannskader i din blokkleilighet pga. av noe som har skjedd i etasjen(e) over, dekker borettslaget i utgangspunktet «dine» kostnader. [NB! Ikke løsøre].

Hvis beboer har demontert radiator eller “løsnet” på den, er det beboers ansvar. Hvis avløp eller rør har gått tett, vil normalt forsikringen ikke dekke noe. Regningen vil normalt belastes andelseier. Husk også på at vedlikehold er mer enn å sørge for at sluket alltid fungerer, det inkluderer også slike ting som å holde boligen fri for insekter og skadedyr.

Comments are closed.