Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Utleie av en boenhet

Print Friendly, PDF & Email

Å bo i et borettslag betyr at man er underlagt noen spesielle reguleringer. Noe av dette er knyttet til utleie (§5-5 og §5-6 i http://lovdata.no/all/nl-20030606-039.html). I praksis betyr dette at

 • andelseieren må søke styret om å få leie ut boenheten
 • andelseieren må ha bodd et år i boligen i de siste to årene, før man kan søke om å leie ut boligen (“…§ 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra”)
 • søknaden skal inneholde navn osv på den mulige leietakeren og de som skal bo der. Vår forretningsfører, OBOS, foretar registrering av bruksoverlatinger og utleier må fylle ut standardskjemaene, så snart de vet hvem som er aktuell som leietaker.
 • man trenger ikke noen spesiell grunn for å leie ut boenheten i inntil 3 år, men styret kan under gitte forutsetninger nekte utleie. Her er det verd å merke seg at det er forhold ved den potensielle leietaker, ikke utleier, som kan gi grunn for å nekte utleie ref, lovkommentaren til borettslagsloven:
  • «Det følger av ordlyden at det bare er forhold ved brukeren – ikke ved andelseieren – som kan gi saklig grunn til å nekte godkjenning. At andelseieren har misligholdt sine plikter, er derfor aldri grunnlag for å nekte godkjenning.»
  • «Den viktigste grunn borettslaget kan påberope seg, er en begrunnet frykt for at leieren vil opptre til sjenanse for de øvrige som bor i borettslaget».
 • utvidelse av leieperioden eller utleie lengre enn 3 år gis kun unntaksvis
  • Ved bruksoverlating etter tre år må vedkommende alltid søke og levere enn saklig begrunnelse. Det er alltid en skjønnsavgjørelse. Det viktige er at fraværet er av midlertidig karakter og at dette må synliggjøres. En engasjementstilling i en jobb på en annen kant av landet, kan være en slik saklig begrunnelse, mens «utprøving av et forhold» ved å være en samboer et annet sted i Oslo er ikke forstått som saklig god nok grunn. Det er heller ikke god nok grunn til utleie dersom man har fått fast plass på et eldre-/pleiehjem (fordi man ikke kan greie seg selv i egen bolig.).
 • utleie til foreldre og barn må det søkes om, men kan (nesten) ikke nektes – og gjelder i ubegrenset tid.
 • andelseier er alltid ansvarlig i forhold til styret/borettslaget, utover dette forholder styret seg ikke i utgangspunktet til en lovlig leieboer. Det er andelseieren som er ansvarlig for fellesutgifter, tilgjengeliggjøring av boenheter dersom borettslaget må inn i boenheten m.m.

Årsaken til disse restriksjonene er at et borettslag er en spesiell «bo- og eieform» hvor hensikten er at eierne skal bo i borettslaget og kun unntaksvis kunne bo et annet sted. Dersom man ikke bor her skal man heller ikke eie en andel.

Så vanskelig og så enkelt!

Sist oppdatert: Mai 2023 (BT Tollånes)

Comments are closed.