Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Nye markiser og annen solskjerming [sommer 2016]

Print Friendly, PDF & Email

Kjells Markiser har bestemt seg for å forlenge avtalen med vårt borettslag utover fristen (som var 15.04.16). De sier at de vil opprettholde tilbudet om rabatterte priser for oss – foreløpig på ubestemt tid! Dette betyr at det er full anledning til å kontakte Anita Farinetti [Anita.farinetti@kjellsmarkiser.no  Mobil: 915 75 085] videre utover- for befaring, pristilbud og eventuell avtale!

Tilbud om nye markiser og annen solskjerming [april 2016] I forbindelse med høstens utskifting av vinduer og balkongdører i blokkene, har styret registrert at flere andelseiere ønsker å skifte ut gamle eller skaffe seg nye markiser eller annen type solskjerming. For styret er det viktig å sikre at markiser og annen solskjerming monteres på en forsvarlig måte, slik at ikke fasadene påføres unødvendige skader eller folk får bortblåste markiser i hodet. Det er også ønskelig med en viss standardisering av farger og praktiske løsninger, med tanke på både visuelt helhetsinntrykk og fremtidig vedlikehold.

Med tanke på dette, og i tillegg kanskje få ekstra gode priser, har styret innhentet tilbud fra flere aktuelle leverandører.  Valget falt tilslutt på Kjells markiser (www.kjellsmarkiser.no).

Avtalen innebærer at borettslaget formidler et tilbud fra Kjells Markiser på egnede markiser og annen solskjerming til rabatterte priser. Avtale inngås direkte mellom Kjells Markiser og den enkelte andelseier.

A Mini-screen:

Bredde i cmHøyde i cmPris inkl. montering og mva
 76,887,42.900,-
11452,33.400,-
151,8122,94.900,-
90,4121,83.800,-
152,287,73.500,-

 

B Markiser inkludert motor og fjernkontroll:

Bredde i cmUtfall i cm *)Pris inkl. montering og mva.
50025019.715,-
45025017.950,-
40025016.600,-

*) Utfall = avstand fra vegg fullt utrullet

Firmaet tilbyr i tillegg innvendige løsninger til 35 % reduksjon.

Hver enkelt vil få et spesifisert pristilbud etter at Kjells Markiser har vært på befaring og foretatt oppmåling. Det kan være noe varierende kostnad for selve monteringen, evt. demontering av tidligere utstyr pga. ulik tilgang til vinduet. For eksempel kan det enkelte steder bli nødvendig med bruk av stillas eller lift.

NB! Det er den enkelte andelseier som bestiller solskjermingen og selve arbeidet. Dette inkluderer at alt økonomisk i den forbindelse skjer direkte mellom andelseier og Kjells markiser.

B     Prosess

 1. Meld din interesse senest fredag 15. april:
  Anita Farinetti, konsulent hos Kjells Markiser
  e-post: anita.farinetti@kjellsmarkiser.no
  Mobil: 915 75 085
 2. Oppmåling og bestilling i uke 17 og 18
  Det vil bli foretatt nøyaktig oppmåling og innhentet bestilling ved at Kjells Markiser kommer til den enkelte i løpet av ukene 17 og 18 (fra og med mandag 25. april til og med fredag 6. mai).
 3. Levering og montering (sensommer/høst).
  På grunn av leveringstid fra produsenten vil montering finne sted på sensommeren eller tidlig høst. Nærmere informasjon om dette vil følge

C   Alternativer for blokkene
Siden blokkene høsten 2015 fikk nye vinduer og balkongdører, gir dette oss en anledning til å oppnå et mer helhetlig visuelt uttrykk, et uttrykk som vil kunne harmonisere med fasadene slik de nå er blitt. Det er dessuten noe større betenkeligheter og komplikasjoner knyttet til blokkenes teglsteinsvegger enn for rekkehusenes vedkommende, blant annet pga. gjennomføring i mur.

 • På vinduene bør det bare benyttes screen eller persienner med kassettene plassert i vindusnisjene.  Evt. kan det velges løsninger med motor. Til tross for at vi ikke har ønsket noe feste gjennom blikket og videre inn i smyglister, ser dette likevel ut til å være akseptabelt da hullene vil være skjult bak kassetten. Takket være relativt smale kassetter vil man ikke få vesentlig redusert lysåpning. Det er screen-kassettene som er minst.
 • På balkongene kan det benyttes terrassemarkiser som festes i mur. Dette gjelder fortrinnsvis de balkongene som ikke har noen annen balkong over seg. For motorisert drift kan ledningsgjennomføring forhåpentligvis foretas gjennom balkongdøra.

Farger:

 • For screen og utvendig persienne skal det velges én felles gråfarge. Fargekode vil bli annonsert senere.
 • For markisene vil vi velge ut noen standardfarger man fritt kan velge mellom. Hvis man ønsker en annen farge må det søkes om det på forhånd.

Det vises for øvrig til føringer i Byggeveilederen (kapittel 4.2)

Alle interesserte andelseiere bør tenke gjennom om man egentlig ønsker solskjerming eller bare skjerming for innsyn. I siste tilfelle anbefales innvendige løsninger.

D    Løsninger for rekkehusene
For rekkehusene er det også ønskelig med en viss harmonisering av løsninger og farger. Likevel står man her noe friere med hensyn til bruk av innfesting pga. annen ytterkledning på bygningene. Det anbefales likevel at man vurderer om man på frittstående vinduer like gjerne kan bruke screen eller persienne som markise.

Farger:

 • For screen og utvendig persienne: Svart eller grått er i vår situasjon bedre egnet enn hvitt eller sølvfarget og bør foretrekkes.
 • For markisene kan man fritt velge blant noen forhåndsvalgte standardfarger eller en av de fargene/mønstrene som allerede finnes på samme rekke. For andre fargevalg må det fremdeles søkes på forhånd.

E   Valg av annen leverandør?
For blokkenes vedkommende må i denne omgang Kjells Markiser benyttes. De som velger å anskaffe seg eller skifte solskjerming etter at denne tilbudsperioden er over, bindes ikke til å benytte dette firmaet. Betingelsen er imidlertid at man følger de anvisningene og forskriftene som ligger i Byggeveilederen (kapittel 4.2) angående innfestingsmetode og estetisk utforming.

For rekkehusenes vedkommende vil det allerede nå være fritt for den enkelte andelseier å benytte en annen leverandør, men under samme betingelser som for blokkenes vedkommende.

Mars 2016
Styret

Tilleggsopplysninger: 5. april 2016
Firmaet som vi har inngått en avtale med, Kjells Markiser, opplyser nå:

 • De som vurderer tilbudet fra Kjells Markiser, kan ved bestilling likevel regne med å få dette satt opp i løpet av våren.  Det beregnes ca. 3 uker fra den enkelte har bestilt til montør kommer og henger opp.
 • Det opplyses også om at man kan bestille bare skifte av duk hvis man ønsker å beholde selve opphenget.
 • Det vil normalt også kunne settes inn motor i gamle markiser.
 • Firmaet sier at de har gunstig avtale med et kredittselskap for dem som vurderer betalingsutsettelse.

Kontaktpersonen i Kjells Markiser, Anita Farinetti, vil komme til den enkelte for besiktigelse, da det er en del variasjoner ute og går i vårt borettslag.

05.04.2016
Styret

Comments are closed.