Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Noen viktige ting man ikke må gjøre i leiligheten…

Print Friendly, PDF & Email

Som andelseier har hver og en av oss ansvar for at enkelte viktige ting er tilgjengelige. Man kan f.eks. ikke bygge inn måleapparater, lufteventiler og lignende i boligen. Disse må være tilgjengelige til enhver tid. Tilsvarende kan man ikke bygge inn radiatorer, stenge ventilasjonsluker osv. Dersom det blir oppdaget at dette ikke er på plass, vil man få beskjed om å ordne opp i forholdet.

De færreste av oss er fagfolk innenfor dette feltet. Likevel vil de fleste naturlig se dette selv og kontakte f.eks. styret dersom man er usikker på hva man kan eller bør gjøre. I noen tilfeller vil styret kunne henvise videre til fagfolk. Styret har likevel erfart at det ikke ser ut til at alle fagfolk er like seriøse. Et eksempel: man bygger ikke inn en vannmåler, i alle fall ikke uten å ha sørget for tilgang (eks. en luke) og uten å varsle oppdragsgiveren. I vår siste utgave av Byggeveilederen er slike ting tydeliggjort. I tillegg har vi lagt inn flere føringer og råd. Nok et eksempel: dersom man skal legge nytt gulv i et rom på bakkeplan, må man tenke på radonfaren og forholde seg til Byggeveilederen.

Hvis man ikke kan få stengt en hovedkran ved akutt behov fordi denne ikke er tilgjengelig, kan andelseieren bli gjort fullt ut ansvarlig for alle kostnader forbundet med skaden.

Dersom først situasjonen er slik at noe må utbedres, er det andelseiers ansvar å innhente faglige råd, utarbeide en konkret plan for dette og deretter få utbedringen gjennomført. Hvis utbedringsforslaget medfører noe som er søknadspliktig, f.eks. å demontere en radiator eller legge om rørføringer, må man søke styret om dette. Førstnevnte går normalt greit (under noen forutsetninger), mens sistnevnte må begrunnes grundig for at det skal bli godtatt.

“Vi har fått lov/tillatelse!» 
Når man søker styret om byggmessige endringer og lignende og får tillatelse til å sette i gang, vil de mest sentrale forutsetningene normalt bli tydeliggjort. Samtidig er det en selvfølge at lovverk, forskrifter og annet skal følges, som Byggeveilederen (som igjen er en del av Husordensreglene, altså vårt lovverk).

Det forutsettes selvsagt at ting blir utført fagmessig. Dårlig håndverk, inkludert dårlige valg, kan få konsekvenser for eieren, også for fremtidige eiere. Slike uheldige konsekvenser kan bli gjenstand for forsikringsoppgjør – eller man kan få pålegg om utbedring. Fagfolk, og tilsynelatende fagfolk, gjør også feil. Styret/borettslaget forholder seg til andelseieren, slik at det er andelseieren som har ansvaret for valg av håndverkere, bruk av disse (herunder hvilken bestilling man har gitt dem)  og resultatet av arbeide som er gjort.

Comments are closed.