Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Avfall ifm med opp-pussing, – hva gjør vi med det?

Print Friendly, PDF & Email

«Parkering» av byggeavfall ifm oppussing er et evig problem, spesielt om vinteren. Den beskjeden styret generelt gir om dette er:

  • Avfallet må fjernes fortløpende, det kan kun være «parkert» utenfor boligen i kort tid (vi snakker 2-3 dager for det samme avfallet).
  • Avfallet/plasseringens beskaffenhet skal ikke representere noen form for fare for noen.
  • Avfallet må i utgangspunktet være «parkert» på eget område/utenfor egen bolig. Forholdene lokalt vil avhenge om det kan plasseres noe midlertidig ute i fellesområdet.
  • Avfallet må ikke være til hinder for trafikken i veiene, eller stenge dører/oppganger etc
  • Andelseieren må i utgangspunket ta ansvaret for andres eventuelle misbruk av sekkene o.l. (med andre ord, fjerne andres avfall)
Ta kontakt med styret (i god til før behovet) for å avklare hva som kan/bør gjøres lokalt i din situasjon!
.
Om containere
Det er sjeldent, om noen gang, en container er svaret, mens de ulike sekke-løsningene som iSekk, er ofte mer egnet for å holde avfallet samlet og for praktisk å få det vekk. Dersom man har et stort prosjekt med mye avfall kan man be om å få sette opp en egen container på “vaktmesterområdet” for en kort periode. Om dette er praktsk må andelseierne selv vurdere.
.
Forutsetningen for at man får lov til dette er at borettslaget selv ikke har noe behov for plassen i perioden, at containeren er låst hele tiden og andelseieren tar ansvaret for avfall som andre evnt måtte finne på å sette i nærheten av containeren. Avtale om lagring/plassering av container (evnt. arbeidsbrakke) kan utløse at styret også vi kreve leie for bruk av plassen.
Containerne som borettslaget tidsvis har i borettslaget, skal bare i begrenset grad brukes til avfall fra opp-pussingsprosjekter.
Om lagring av matrialer etc
Byggeprosjekter medfører normalt også midlertidige behov for plassering av byggematrialer etc. Steder hvor dette kan plasseres skal avklares på forhånd med styret.  Andelseier er ansvarlig for at dette plasseres sikkert og at det har en beskaffenhet som ikke medfører fare for andre.
Om utbedringer
Ansvarlig andelseier er ansvarlig for å utbedre alle skader som oppstår som en konskevens av arbeidet og/eller lagring/plassering av avfall og matrialer. Det er styret som ensidig avgjør hva som er nødvendig å håndtere og når/hvordan dette skal gjøres. Normalt skal dette skje så raskt som mulig etter arbeidet er avsluttet etter nærmere avtale med styret.
Om ansvar
Borettslaget påtar seg ikke ansvar for noe som er plassert utenfor boligene av andelseiere eller firmaer de har avtaler med. Matriell, utstyr, kjøretøy etc er ikke dekt av borettslagets forsikringer.
Sist oppdatert: 1. september 2023

Comments are closed.