Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Vedlikehold i egen leilighet

Styret tar ‘ferie’…

I skoleferien har styret (samt utvalgene og samarbeidspartnere) redusert kapasitet, og i fellesferien er de fleste på ferie. Styret har en vaktordning som gjør at vi kan respondere på ting i fellesferie ukene, men vi bedriver ikke normal saksbehandling av f.eks. behandling av søknader i denne perioden. . Byggesøknader o.l.Plan- og bygningsetaten i kommunen bruker… Les mer

Beise toppbordene på balkongen?

Vi fortsetter å låne ut spann med treolje (Alvdal Royal Treolje RB10) for å fornye toppbordene på balkongen (i rekkehusene). Den er ikke egnet og skal ikke brukes til gulvet! Vi anbefaler alle å lese Byggeveilederen, Vedlikehold av royal-impregnert trevirke, side 29! Hovedbudskapet er at vi blant annet ikke selv skal beise kledningen/fasaden på boligen… Les mer

Lukt fra sluken?

Tidvis får styret spørsmål om lukt som kommer fra sluk i leilighetene. Årsaken til dette kan være som mangt, derfor kan løsningene også være forskjellige. Vi kan vise til Vedlikeholdsboken til OBOS, der det står ulike tiltak en kan gjøre for å få bukt med lukten. Den har for øvrig også mange andre viktige punkter… Les mer

Hva gjør du med juletreet?

Vi er alle selv ansvarlige for å fjerne eget juletre (og levere det til kommunens hageavfallsmottak)! Borettslaget hjelper deg dersom du har plassert det gamle treet ved en lekeplass senest torsdag 6. januar 2020 kl. 22:00. Vaktmester vil da samle dem inn og få dem levert til Renovasjonsetaten/Oslo kommune, som kommer til Hallagerbakken 108 (ved… Les mer

Vedlikehold av radiatorer

Styret får av og til meldinger om ‘vedlikeholdsbehov’ knyttet til radiatorene og de synlige rørene til dem. Det er gjerne knyttet til estetikk. Per i dag er dette praksisen: Borettslaget har overtatt ansvaret for hele radiatoren (der vi tidligere bare hadde ansvaret fram til radiator-festet). Sjekk og eventuelt utbedring av skrumekanismer/termostater etc blir derfor håndtert… Les mer

Utekraner i borettslaget

Vi har utekraner i borettslag på de fleste boligene i rekkehusene og noen i blokkene. Det kan være greit å vite dette om dem: Steng dem for vinteren! Utekranene anbefaler vi stenges for vInteren (før det kommer frost) som et forebyggende tiltak. Dette gjør vi selv om de fleste (ikke alle) av utekranene i borettslaget er… Les mer

Radiatorer som tilsynelatende ikke fungerer?

Radiatorer kan naturligvis få skader, inkludert slitasjeskader, på enkelte elementer. Det være seg termostaten, skrumekanismer, overganger mellom rør osv. Skader er skader, og dette dekkes i utgangspunktet av borettslaget. Selve radiatorene er i utgangspunktet andelseiers ansvar, men borettslaget overtok dette vedlikeholdsansvaret i 2018. Borettslaget forventer at andelseierne/beboerne behandler radiatorene på korrekt måte, og at alle… Les mer

Kan man montere takvindu i borettslaget?

Styret får henvendelser om takvindu med større mellomrom, – normalt fra rekke 88 – av forståelige grunner. HB 88 er rekka som ble presset inn rett nedenfor rekke 80, den har flere leiligheter som bare får lys fra én side. Takvinduer hadde helt klart forbedret situasjonen og økt verdien på boligen. Policy’en har likevel vært… Les mer

Vannavrenning og tetting under balkong

Under fasaderehabiliteringen hadde beboerne mulighet til å bestille tetting under balkongen over inngangspartier. Løsningen var en enkel korrugert plate, montert med fall under balgongulvet slik at vann som dryper ned mellom balkongbordene ledes bort til siden. Det var i utgangspunkt ikke lagt opp til ekstra takrenner. Flere beboere har fått montert denne løsningen under rehabiliteringen,… Les mer

Ytterdører som flasser

Vi har noen ytterdører på rekkehusene der malingen har begynt å flasse av. Dette er uheldig og dessverre er alle garantier har godt ut. Vi har skiftet ut noen dører som har vært betydelig skadet. Det er kostbart for felleskapet. . Vi prøver nå å rehabilitere et par dører ved å pusse/male dem (gjøres av… Les mer