Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Vaktmestertjenester

Fjerne sand og grus?

Det kan se ut som at vinteren nå er avsluttet i borettslaget, og de fleste av oss ser gjerne at grusen på veiene tas vekk snart. Borettslaget har en ‘vinteravtale’ med vaktmesterfirmaet (CFE) som sier at de en gang i sesongen skal maskinelt fjerne sanden fra veiene, samt ta en finpuss manuelt: “Maskinelt” betyr at… Les mer

Snørydding og strøing i borettslaget

Hvordan sørge for framkommelighet på veiene, på stiene og ved inngangene til parkeringshuset og blokkene i praksis? Dette er et evig problem som det ikke ser ut til at vi greier å ha en permant løsning på i vinterhalvåret. Styret, og de som jobber for borettslaget, må forholde oss til virkeligheten. Samtidig kan været skifte… Les mer

Få i gang våren?

Når den siste snøen ligger på bakken, vil vaktmesterne normalt sette i gang med vårens vanlige startoppgaver. Og noen av dem får styret spørsmål om hver eneste år, f.eks. «når skal grusen fjernes fra veiene» (som vi f.eks. fikk 2 dager før det siste store snøfallet), «når kan huskene settes opp» osv.  Til allmenn orientering… Les mer

Våre vaktmestere

Christiania Forvaltning & Eiendom AS har nå overtatt som «vaktmester» i borettslaget. Hva bør du vite…? Firmaet har en avtale om “vaktmesterordningen i borettslaget” og i hverdagen er det Ronny og Tommy som vil ferdes rundt i borettslaget. Det er styret som gir firmaet oppdrag på vegne av borettslaget, men firmaet kan også engasjeres privat… Les mer

Miljøcontainerne i borettslaget

Datoer for når miljøcontainer og el-bur er her i 2023: … uke 36 (fra onsdag 6. september) uke 47 (fra onsdag 22. november) [det kan bli endringer på dette!] Containerne kommer normalt på en onsdags morgen og blir hentet 48 timer etterpå. De blir stengt når de er fulle eller representerer en risiko. Åpne aldri… Les mer

Vaktmesterordningen i Hallagerbakken borettslag

Vedtatt i styret: 18.oktober 2016 Borettslaget engasjerer normalt et eller to firmaer (heretter kalt vaktmester) for å håndtere det vi kaller vaktmestertjenestene i borettslaget. Disse tjenestene er hva som skal til for at vi skal ha en løpende oppfølging av bygningsmassen, tekniske anlegg og uteområdene våre. Det er kun styret eller den styret gir fullmakt… Les mer

FiksDette

Når vi oppdager ting som burde ha vært ordnet i vårt nærmiljø og som kommunen har ansvar for, så kan vi (dvs DU) melde dette på http://fiksdette.osloby.no/. Eksempler kan være hull i gang og på bilvei, utilstrekkelig brøyting/strøing, ødelagte gatalykter, forsøpling, ødelagte gjerder, behov for beskjæring av trær, problemer med sluker, veimerking og mye mer.… Les mer

Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken borettslag

Borettslaget har igangsatt et arbeid med å forenkle, formalisere og forbedre rammeavtaler med ulike leverandører. Her er avtalen vi har på VVS-området i sin helhet, hvor vi kun har tatt ut prisene (av konkurransehensyn) borettslaget betaler. Det beboerne betaler når de bruker tjenester her privat ligger åpent. ============================================ Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken… Les mer