Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Vaktmestertjenester

Vaktmesterordningen i Hallagerbakken borettslag

Sist oppdatert: Mai 2024 Borettslaget engasjerer normalt et eller to firmaer (heretter kalt vaktmester) for å håndtere det vi kaller vaktmestertjenestene i borettslaget. Disse tjenestene inkluderer det som er nødvendig for at vi skal ha en løpende oppfølging av bygningsmassen, tekniske anlegg og uteområdene våre. Vaktmester har fullmakt, på bakgrunn av forhåndsavtale, til å koordinerer/bestille… Les mer

Snørydding og strøing i borettslaget

Det snør, det snør,tiddeli bom.De´r det det gjør,tiddeli bom.Nå snør det mye mer enn førtiddeli bom og huttemei tu. Hvordan sørge for framkommelighet på veiene, på stiene og ved inngangene til parkeringshuset og blokkene i praksis? Dette er et evig problem som det ikke ser ut til at vi greier å ha en permant løsning… Les mer

Fjerne sand og grus?

Det kan se ut som at vinteren nå er avsluttet i borettslaget, og de fleste av oss ser gjerne at grusen på veiene tas vekk snart. Borettslaget har en ‘vinteravtale’ med vaktmesterfirmaet (CFE) som sier at de en gang i sesongen skal maskinelt fjerne sanden fra veiene, samt ta en finpuss manuelt: “Maskinelt” betyr at… Les mer

Få i gang våren?

Når den siste snøen ligger på bakken, vil vaktmesterne normalt sette i gang med vårens vanlige startoppgaver. Og noen av dem får styret spørsmål om hver eneste år, f.eks. «når skal grusen fjernes fra veiene» (som vi f.eks. fikk 2 dager før det siste store snøfallet), «når kan huskene settes opp» osv.  Til allmenn orientering… Les mer

Miljøcontainerne i borettslaget

Datoer for når miljøcontainer og el-bur er her i 2024: uke 11 (fra 13. mars) uke 23 (fra 05. juni) uke 36 (fra 04. september) uke 46 (fra 13. november) [det kan bli endringer på dette!] Containerne kommer normalt på en onsdags morgen og blir hentet 48 timer etterpå. De blir stengt når de er… Les mer

FiksDette

Når vi oppdager ting som burde ha vært ordnet i vårt nærmiljø og som kommunen har ansvar for, så kan vi (dvs DU) melde dette på http://fiksdette.osloby.no/. Eksempler kan være hull i gang og på bilvei, utilstrekkelig brøyting/strøing, ødelagte gatalykter, forsøpling, ødelagte gjerder, behov for beskjæring av trær, problemer med sluker, veimerking og mye mer.… Les mer

Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken borettslag

Borettslaget har igangsatt et arbeid med å forenkle, formalisere og forbedre rammeavtaler med ulike leverandører. Her er avtalen vi har på VVS-området i sin helhet, hvor vi kun har tatt ut prisene (av konkurransehensyn) borettslaget betaler. Det beboerne betaler når de bruker tjenester her privat ligger åpent. ============================================ Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken… Les mer