Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Trepleiesøknadene 2015 – vedtak

Print Friendly, PDF & Email

Avklaringsprosessen rundt søknadene om felling-, beskjæring- eller nyplanting av trær i borettslaget har tatt lengre tid enn planlagt, men nå er vedtakene tatt.

Styret har fulgt Grøntutvalgets innstilling (Trepleie_Vedtak_Okt_2015) etter deres justeringer etter høringen.

Om prosess og innspill
Borettslaget har nå en prosess hvor søknad, vurdering og vedtak med kort begrunnelse er gjort transparent, og hvor det gis anledning til innspill etter en høringsrunde. Grøntutvalget, sammen med fagfolk, gjør saksbehandlingen for styret.
Styret er fornøyd med at vi har fått dette på plass da søknads- og avklaringsprosessen var mindre åpen tidligere.
I hvilken grad styret ved hjelp av GU kan forbedre dette ytterligere med mer og muligens bedre begrunnelser for forslag/vedtak, vil avhengig hvilke ressurser vi er i stand til å mobilere for dette arbeidet. I første omgang vil vi tilstrebe å forbedre begrunnelsene for «klage-saker» etter høringsrunden. Dette vil vi søke å innarbeide til neste års runde.

 

=================================

Fra 2014

Styret har mottatt 21 søknader om trimming eller felling av trær nå i mai og vårt foreløpige vedtak gjøres med dette nå kjent for alle beboerne. Vedlagt dokument (last ned her: Trefelling_Søknader_GU_2014-06-25) inneholder hele saksdokumentasjonen som styret har forhold seg til.

Nabovarsel
Søknader knyttet til endring av uteområdene eller ting som på annen måte kan berøre naboene i borettslaget, vil vi søke å orientere naboene om  slik at begrunnede innsigelser og kommentarer kan tas med i styrets saksbehandling av sakene.

Denne gangen gjør vi hele saksdokumentasjon tilgjengelig for alle søkerne og naboene på nettstedet vårt så raskt som dette var mulig, og vi vil informere om at dette dokumentet er tilgjengelig i neste HB Nytt i august.

Naboer som ønsker å komme med innsigelser til må sende det på epost til «styret@hallagerbakken.no» innen 1. september 2014.

Styrevedtaket i sin helhet
Dette er det foreløpige vedtaket i styret 24. juni angående innkommende søknader om trimming og felling av trær i borettslaget.

TreVedtak 24/6-14: Styret støtter utvalgets innstilling som et foreløpig vedtak. Grøntutvalgets innstilling distribueres til samtlige beboere, med beskjed om at dette er styrets foreløpige beslutning. Det gis en frist for å komme med innspill, dersom noen har nye momenter som ikke er tatt med i utvalgets vurdering.
 
Søknader og deres begrunnelse, om trimming eller felling av trær betrakter styret som offentlig informasjon. Vedtak med begrunnelse i slike saker er også offentlig. Begge deler kan gjøres tilgjengelig eller gis ut til alle søkerne som en del av svaret fra styret. Dette gjør vi blant annet for å være transparente i vårt arbeid for å vise “likebehandling”.

Styret takker Grøntutvalget for et grundig arbeid i saken!

Vi vil på høsten annonsere en ny frist og prosedyre for søknader om «beplantning, beskjæring eller felling av trær».

Mvh
Bjørn Tommy Tollånes
Styreleder

Comments are closed.