Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Uteområdene

«En nedside med flere oppturer …»

Skogsområdet på nedsiden av borettslaget tilhører kommunen. Vi som bor her i Hallagerbakken har av flere årsaker interesse av at dette området er velstelt og vedlikeholdt. Vedlikeholdet er kommunens oppgave. Kommunens vilje eller evne til å håndtere dette har ikke vært god nok. Styret har likevel tatt et initiativ for å se om vi kan… Les mer

Hageavfall – hærverk?

Hageavfall i form av gress og avskårne greiner, kan vi deponeres i Bingen bak “vaktmesterområdet”. Planter og vekster må leveres et av kommunens hageavfallsmottak. Ingenting kan deponeres på nedsiden av borettslaget, bak blokkene eller på andre steder! Bymiljøetaten har i den forbindelse utfyllende informasjon som de har sent borettslaget: “Dumping av hageavfall og ulovlig fjerning… Les mer

Forbedring av uteområdene og trepleie 2016

Styret arbeider nå i mai 2016 med mange prosjekter som er knyttet til uteområdene. I sum vil disse gi oss både en praktisk og estetisk oppgradering i løpet av kort tid. Noen av disse er krevende både i forhold til pengesekken og kompleksiteten i prosjektet. Hvilke prosjekter har vi på gang? Flaggstangsområdet: Dette området har… Les mer

FiksDette

Når vi oppdager ting som burde ha vært ordnet i vårt nærmiljø og som kommunen har ansvar for, så kan vi (dvs DU) melde dette på http://fiksdette.osloby.no/. Eksempler kan være hull i gang og på bilvei, utilstrekkelig brøyting/strøing, ødelagte gatalykter, forsøpling, ødelagte gjerder, behov for beskjæring av trær, problemer med sluker, veimerking og mye mer.… Les mer

Støv og støy i borettslaget

I hvilken grad er det støy i et område eller for mye forurensning? På http://miljostatus.no/ kan du søke deg inn på et bestemt område og sjekke forholdene fra sofaen. Alternativt kan du ta fram støvkluten eller åpne vinduet og høre etter lyder…. Den lille oppskriften for oss i sofaen: Gå til http://www.miljostatus.no/kart/ Skriv inn ‘Hallagerbakken’ Velg tema… Les mer

Hvor mye sol har vi i Hallagerbakken?

På http://suncurves.com kan vi finne ut hvor mye sol vi kan forvente oss på en bestemt adresse. Solens vei over himmelhvelvingen endrer jo seg også litt etter årstiden, og det tar nettstedet hensyn til. Vi kan se på hvor mange (potensielle) soltimer vi har på bestemte datoer m.m. Her et eksempel fra Hallagerbakken: Dersom dine… Les mer

Trepleiesøknadene 2015 – vedtak

Avklaringsprosessen rundt søknadene om felling-, beskjæring- eller nyplanting av trær i borettslaget har tatt lengre tid enn planlagt, men nå er vedtakene tatt. Styret har fulgt Grøntutvalgets innstilling (Trepleie_Vedtak_Okt_2015) etter deres justeringer etter høringen. Om prosess og innspill Borettslaget har nå en prosess hvor søknad, vurdering og vedtak med kort begrunnelse er gjort transparent, og… Les mer

Hekk – til glede og besvær

Vi vil ha trær, planter, blomster og hekker rundt om i borettslaget. Samtidig skal de ikke være til besvær ved at de representerer et visuelt eller praktisk hinder. Trær som bør felles eller trimmes håndterer borettslaget med den årlige søknads- og avklaringsrunden. Hekker har vi også noen føringer for i borettslaget. Disse finner du i… Les mer

Parabol i Hallagerbakken?

Parabol, antenner, varmepumpe eller lignende utvendig synlig eller støyende installasjoner kan ikke settes opp uten forhåndsgodkjenning fra styret. Gjeldende vedtekter (4-3) og husordensreglene (april 2015) omtaler dette i pkt 7. Bestemmelsen utdypes i Byggeveilederen  i pkt 3.8, side 13. Det er utarbeidet egne  Retningslinjer for montering av parabolantenne  (Vedtatt i styremøte 2013-06-04.): I. Parabolantenne kan monteres… Les mer

Overflatevann og drenering

Vann skaper av og til vanskeligheter. Borettslaget har tidvis reelle problemer på grunn av overflatevann og dårlig drenering. I de senere årene har vi kun håndtert disse når de har hatt direkte negative effekter som inntrenging i en leilighet. Skader av denne typen dekkes normalt ikke av husforsikringen. I tillegg har vi – med litt… Les mer