Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Overflatevann og drenering

Print Friendly, PDF & Email

Vann skaper av og til vanskeligheter. Borettslaget har tidvis reelle problemer på grunn av overflatevann og dårlig drenering. I de senere årene har vi kun håndtert disse når de har hatt direkte negative effekter som inntrenging i en leilighet. Skader av denne typen dekkes normalt ikke av husforsikringen. I tillegg har vi – med litt ujevne mellomrom –  tømt kummene rundt om i borettslaget.

Vi har fått utarbeidet en rapport (2014) som viser tilstanden i borettslaget når det gjelder overvann, vurdering av situasjonen og forslag til mulige løsninger. Rapporten ligger vedlagt her: Rapport – overvannshandtering

Styrets tilnærming til problemområdet er at vi

  • fortsatt skal og må forholde oss til vannskader som skjer
  • årlig vil sjekke alle kummene og få dem tømt/renset når dette er nødvendig
  • vil håndtere det enkelte problemområdet i borettslaget sammen med andre tiltak som planlegges eller skal gjennomføres.

Når det gjelder det siste, kan det nevnes at Multinett as (kabel-TV/internett) hadde noen gravebehov på vår område som ble mindre enn først forespeilet oss i 2015. Tanken var da at vi samtidig med denne gravingen kunne få gjort forbedringer med hensyn til dreneringen.

Vi har også på slutten av 2015 påbegynt et arbeid med å få laget et tilbudsdokument for utarbeidelse av nye trappeløp ned hovedåren i borettslaget (mellom 66/68, 78/80 og 94/96). I forbindelse med dette vil Grøntutvalget gi innspill om utformingen av områdene, og vi vil se på bedre sensorstyrt belysning.  Dersom det er hensiktsmessig, vil vi også legge en rørgang for (fremtidig) bruk for kabel-TV/internett. (Dreneringsrør som vi hadde tenkt å legge ned samtidig, vil ikke bli gjort. Vi er frarådet å gjøre dette på grunn av grunnforholdene og kostandene knyttet til dette.)  Vi tar derimot sikte på å iverksette de anbefalte tiltakene fra rapporten i de berørte områdene i tilknytning til oppgraderingen av stiområdene.

Sist oppdatert: November 2015

Comments are closed.