Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

«En nedside med flere oppturer …»

Print Friendly, PDF & Email

Skogsområdet på nedsiden av borettslaget tilhører kommunen. Vi som bor her i Hallagerbakken har av flere årsaker interesse av at dette området er velstelt og vedlikeholdt. Vedlikeholdet er kommunens oppgave. Kommunens vilje eller evne til å håndtere dette har ikke vært god nok. Styret har likevel tatt et initiativ for å se om vi kan finne samarbeidsformer med kommunen som medfører at området blir skjøttet bedre.

Borettslaget ble bygd på en tid ta området var kjent for den flotte fjordutsikten. Den gamle jernbanetraséen for ”Smaalensbanen” (1878 til 1925), skulpturene av Bård Breivik og skogområdets beliggenhet som del av et turområde er alt sammen verdier som bør ivaretas av kommunen. Det bidrar til å høyne bokvaliteten for oss på Holmlia i tillegg til at det har kulturhistorisk verdi.

Det er minst tre temaer i styrets dialog med kommunen:

Om hageavfall
En vesentlig del av dette arealet i Hallagerjordets skogsområde er pålagt restriksjoner på grunn av den viktige naturkategorien ‘Gammel lauvskog’. Den biologiske balansen i området blir skadet dersom hageavfall blir lagt der. Hageavfall er organisk avfall som oppstår i og rundt hagen, som gress, løv, greiner, kvister, ugress og nedfallsfrukt.

Opp gjennom årene har det dessverre blitt lagt igjen ting på området som ikke skal være der. Dette er nå blitt et problem! Vekster som ikke har noe der å gjøre har blant annet sørget for at plassen rundt steinbenken (Breivik-skulpturen) fort er blitt utilgjengelig. Dette selv om veksten er blitt forsøkt holdt nede flere ganger i løpet av sommersesongen. At området ofte fremstår som gjengrodd er én side av saken. En annen er at de fremmede vekstene over tid er med på å forstyrre og muligens ødelegge den økologiske balansen.

Det er ikke – og har aldri vært – tillatt å deponere hageavfall (og søppel) på nedsiden av borettslaget!
Den enkelte har selv ansvar for å få levert hageavfall ved kommunens gjenvinningsstasjoner. Dette er gratis for private personer.

Ved hjelp av litt bruk av vaktmester og noen dugnadstimer hadde borettslaget i 2015 en liten opprydningsaksjon i området. Dette skjedde etter en befaring og et samarbeidsmøte med Bymiljøetaten. Etter den runden har vi hatt befaring og møter med Bymiljøetaten for å se på et bredere samarbeid. Bymiljøetaten har vært såpass irritert på «hageavfall-spørsmålet» at det i noen grad har overskygget en del av de andre temaene. I 2016 så også styret seg nødd til å benytte advokat for og rydde opp i denne dialogen.

Utsikt fra benken?

Om utsikt
Et viktig tema å ta opp med kommunen er fra borettslagets side selve utsikten. Vi vil gjerne at det skal være mulig å sitte på Breivik-benken og ha den utsikten som var der opprinnelig. Det er muligens ikke realistisk, men noe uttynning av skogen må det være mulig å få til?

De som har bodd her noen år, har også merket seg at utsikten mot fjorden har endret etter som skogen har vokst. Kommunen har ikke prioritert å stelle denne skogen bortsett fra at de har håndtert trær som de er blitt oppmerksom på kan representere en sikkerhetsrisiko. Også her er det mulig å lage siktlinjer ved å stelle skogen bedre.

På nedre vei i borettslaget er det tatt et beboerinitiativ. En del beboere er villige til å delfinansiere en løsning som vil gi noen «utsiktshull» i skogen på nedsiden slik at man kan se fjorden bedre. Styret har tatt dette opp med Bymiljøetaten som i utgangspunktet har sagt seg enige i at noe bør gjøres. Om det blir prioritert er derimot en annen sak.

Styret har bedt Bymiljøetaten om å utarbeide en enkel plan som inneholder betraktninger om hva som bør gjøres i hele området og hva de mener kan inngå i det løpende vedlikeholdet. Når en slik plan foreligger, er tanken at vi muligens kan tilby en begrenset innsats fra vår side. Hvis også beboerinitiativet kan realiseres, er det tenkelig at dette kan føre til at området holdes i orden. Det gjenstår å se om Bymiljøetaten velger å utarbeide en slik samlet plan.

Om Breivik-skulpturen
Den kjente billedhuggeren og skulptøren Bård Breivik har to av sine skulpturer på nedsiden av borettslaget. Som nevnt over står den ene av dem, «Breivik-benken», på en plass hvor det var meningen at folk skulle kunne sitte og nyte utsikten og for eksempel la barna få utfolde seg. Denne plassen har som sagt nærmest vært en hemmelighet for mange fordi den ikke har vært stelt av kommunen.

Styret har derfor formidlet til kommunen at dersom kommunen ikke ser seg i stand til å prioritere vedlikehold av området, vi ville gjerne ha en dialog om muligheten for å flytte benken til vårt flaggstangsområde der skulpturen dermed ville kunne ses og benyttes av flere folk. Dette ville være i tråd med den opprinnelige meningen bak plasseringen av den.

Kulturetaten var åpen for å diskutere dette, og i et positivt møte og under en befaring med styret, Grøntutvalget, Bymiljøetaten og Kulturetaten ble synspunkter og perspektivet presentert. Dialogen har medført at begge etatene nå akter å ta mer aktivt grep i forholdet til hele området, noe vi setter stor pris på. Etatene gikk i liten grad inn på tanken om flytting av Breivik-skulpturen, men ønsket i utgangspunktet heller å la den bli hvor den er i dag.

Hva skjer videre?
På kort sikt skjer dette:

  • Opprensing og utbedring av plassen: Dette arbeidet er igangsatt. Det vil også bli satt ut skilt for å minne folk om at det ikke er lov til å legge igjen hageavfall i området. Det blir også lagt et dekke med spon på plassen som vil hindre oppblomstring av uønskede vekster.
  • Trefelling for å bedre siktlinjer mot sjøen: Dette er lovet fra etatene, og både styret og beboere er forventningsfulle til resultatet. Det blir nok mindre enn vi ønsker oss, men det er bra at dette blir iverksatt. Imidlertid vil styret minne om at «tettheten» vi har i skogen på nedsiden også har konsekvenser for graden av støy og svevestøv som vi opplever i vårt bomiljø.
  • Trappen forbedres: Tilgjengeligheten ned til plassen og Breivik-benken skal forbedres.
  • Kunsten skiltes: Mange har bare «sett» en steinbenk. Nå vil det komme skilter som vil gi flere muligheten til å «se» skulpturen av Breivik.

Styret vil på sin side

  • fortsatt minne om forbudet mot hageavfall,
  • oppmuntre til bruk av området (et flott lekeområde for aktive barn og foreldre etter oppryddingen)
  • muligens – etter vurdering og kapasitet – bruke noe dugnadstid til overfladisk vedlikehold i nærområdet

Vi er også i ferd med å formulere en søknad til Bymiljøetaten om å beplante rundkjøringen nedenfor parkeringshuset. Rundkjøringen er, som veien nedover, kommunens ansvar, men i praksis har det vært vi som til en viss grad har passet på rundkjøringen.

Det ble sagt av noen i denne prosessen at «nedsiden av borettslaget har grunnlag for flere oppturer for mange av oss»; og det er styret enige i – på mange plan 😉

 

 

 

sist oppdatert: Mars 2017

“Breivik-plassen” vil nå bli fornyet….

Comments are closed.