Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Uteområdene

Trampoline i borettslaget

Styret har vedtatt retningslinjer for oppsetting og bruk av trampoliner i borettslaget. Formålet med retningslinjene er å legge til rette for trygg og sikker trampolinebruk, som samtidig tar hensyn til naboene. Vi minner om at det ikke er lov til å sette opp trampoline på fellesområder, kun på det området som hver andel disponerer selv.… Les mer

Ettersyn og stell av grøntområdene!

Grøntutvalget og styret er nå godt i gang med å gjennomføre vårens beskjæring av frukttrær, bærbusker, hekker, trær og andre buskevekster i borettslaget. Nå som vi har gått på kurs har vi økt kompetansen vår ytterligere og lært mer om hva de ulike vekstene vi har krever av hagestell, vekstforhold, ettersyn, hvordan de skal plantes… Les mer

Vinterlagring av blomsterknoller o.l.

Borettslaget har et lagerrom som vi tidvis bruker. I tillegg til tilbud om sykkellagring i vinterhalvåret 2022/23, har vi nå tenkt til å prøve et tilbud om lagring av blomsterknoller o.l. Tilbudet gjelder for andelseiere og registrerte leietakere i borettslaget. Vilkår: Det er fortrinnsvis blomsterknoller o.l. i små esker som kan lagres. Vi vil også forsøke… Les mer

Overflatevann, drenering og ny asfalt

De av oss som har bodd noen år i borettslaget, har registrert at vi har mer problemer med overflatevann nå enn tidligere. Styret er også av den oppfatningen. Myndighetene mener også at vi må være forberedt på å håndtere mer nedbør i årene fremover, også direkte flom og dermed problemer med overflatevann. Borettslagene får nå… Les mer

Uteområdene – Hva skjer i sommer?

På generalforsamlingen antydet vi noe av det vi prøver å få til av vedlikehold av uteområdene i borettslaget. Her er en kort oversikt over arbeid som er på gang: Flaggstangområdet Det vil om kort tid bli utført oppgraderinger av området ved flaggstangområdet og ved den nye trappenedgangen. Her vil det bli lagt ny plen og… Les mer

‘Rammeavtale’ med trepleier

Til orientering: Hallagerbakken borettslag ønsker naturligvis å ha fine og funksjonelle uteområder. Pleie av trær, busker, hekker og annet ‘grønt’ inngår i dette. Mye av hverdagsdriften av uteområdene blir håndtert via vaktmesterordningen vår, fra gressklipping og fjerning av snø til mye annet. Beboerne har naturligvis ansvar for ‘egen hekk’ o.l. De føringer og råd borettslaget… Les mer

Stanksopp

Stanksopp er observert i borettslaget. . Hva er Stanksopp? Fra Wikipedia klipper vi følgende beskrivelse: «Stanksopp (Phallaceae) er en sopp-familie som produserer en illeluktende, stangformete fruktlegemer. Deres formeringsmetode er annerledes enn de fleste sopper, som bruker luften for å spre sporene. De produserer isteden sporer på toppen som har en lukt som kan minne om… Les mer

Støtte til plantekasser

Borettslaget, via initiativtaker Therese Tveit, har fått kr 9 000,- i støtte til plantekasser fra Søndre Nordstrand Bydel. Begrunnelsen er som følger: Tiltaket er positivt og tiltaket vurderes å knyttes opp mot hovedtemaene i miljøhovedstadsåret som er satt som vilkår for støtte. Det er spesielt fokus på barn og læring om bærekraft og miljø. Hallagerbakken… Les mer

Tips om vanning i sommer?

Med fine soldager og lite regn, blir spørsmålet om vanning av planter noe også vi med manglende grønne fingre tenker på. Det Norske Hageselskap har noen tips til oss: http://www.hageselskapet.no/vanning-i-ferien/ http://www.hageselskapet.no/ferievanning/ Les mer

Hageavfall – hvor og når kan vi kaste det?

På slutten av høsten 2017 fikk vi egen binge for hageavfall på vaktmesterområdet. Denne skal kun benyttes til ordinært hageavfall, og den vil i utgangspunktet hele tiden stå åpen. Litt om hageavfall og Hallagerbakken: “Bingen”, er et avgrenset område med gjerde som så skal benyttes til hageavfall for beboere i Hallagerbakken borettslag Større greiner/busker/planter skal… Les mer