Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Parkering i Hallagerbakken borettslag

Print Friendly, PDF & Email

Normalt har borettslaget tilstrekkelig med parkeringsplasser for beboerne og besøkende. Vi har tidvis problemer med ulovlig parkering av personer fra andre borettslag, arbeidsplasser i nærområdet og i forbindelse med arrangementer på skolen eller Frivillighetssentralen.

Hallagerbakken borettslag har 219 andelsleiligheter, hvorav 93 er i blokker og 126 er i rekkehus. Vi antar at det bor mellom 500 og 600 personer i borettslaget, i tillegg til noen katter og hunder. Mange vil gjerne ha en parkeringsplass eller to, og til deres orientering vil vi kort orientere om parkeringssituasjonen i borettslaget.

Faste plasser
Vi har et garasjeanlegg over tre plan. I de første to planene under tak er det tilsammen 159 faste parkeringsplasser med uttak for motorvarmere, som er knyttet til bestemte andeler. Disse parkeringsplassene kan kun selges o.l. sammen med leiligheten. Dersom man ikke benytter seg av egen plass, kan man naturligvis leie denne ut privat til andre i borettslaget. Uansett har man selv ansvaret for at plassen blir benyttet korrekt.

Borettslaget har også 18 utleieplasser (de nummererte plassene 16-33) på taket.

Frie plasser og gjesteparkering
På taket har vi 58 «frie» parkeringsplasser som er ment for beboere som ikke har fast parkeringsplass og for evt. «nummer-to-biler». Ved rundkjøringen og mot «fotballbanen» har vi til sammen 18 (6+12) parkeringsplasser for besøkende. Gjesteparkeringene er for gjester. Beboere som parkerer der kan få bot. I tillegg har vi to plasser for bevegelseshemmede (ved rundkjøringen og på taket).

Opp mot Frivillighetssentralen har vi også noen få plasser til beboerne. Disse plassene er det eneste tilbudet vi har til beboere som har litt lengre biler (som ikke passer på de oppmerkede plassene) og/eller tyngre biler (se skilt). Disse plassene er ikke oppmerket, slik at man er selv ansvarlig for å parkere kjøretøyet på en forsvarlig måte. Den skal ikke stikke ut i veien.

Så lenge styret ikke oppfatter det som farlig, kan kjøretøy, tilhengere o.l. være parkert på egen parkeringsplass eller på leid (utleie)plass. På alle andre parkeringsplasser er det kun kjøretøy i lovlig, kjørbar stand som kan benytte parkeringsplassene. Skiltene regulerer parkeringsplassene ytterligere.

NB! Dersom ikke borettslaget har et parkeringstilbud som passer beboerens beov så har vi ikke det. Da må beboeren parkere ved veikanten der det er lov i nærområdet eller på annet sted.

Ingen parkering
Det er ikke lov å parkere kjøretøy, tilhengere o.l. innenfor bommene. Trafikk inn i borettslaget er kun for avsetting/henting av personer og gjenstander når dette er nødvendig. Kjøretøy skal kun være i borettslaget den tiden avsetting/henting aktivt pågår.

Noen spørsmål om…

  • Portåpnere og nøkkel til parkeringshuset
: Andelseiere som har garasjeplass i parkeringshuset, kan få kjøpt nøkkel og/eller portåpner til garasjeanlegget via «Beboerservice».
  • Privat leie av parkeringsplass i parkeringshuset: Andelseiere kan leie ut egen parkeringsplass til andre, men står fortsatt ansvarlig hva som skjer på denne. Den som leier plassen må få nøkkel/portåpner fra andelseieren, eller kjøpe denne selv (se ovenfor). Merk: Leietakeren får selv kun kjøpt nøkkelen dersom man er registrert som leietaker dvs man har lovlig leie, av leiligheten i borettslaget.
  • Leie parkeringsplass på taket til parkeringshuset:  Plassen kan kun benyttes av kjøretøy, motosykler, tilhengere osv som ikke representerer en fare for andre. Pris o.l. finner du på «Beboerservice».
  • Motorsykler, scootere, mopeder: Borettslaget har ikke egne parkeringsplasser for motorsykler o.l. Man må benytte de ordinære parkeringsplassene. Disse kan helles ikke parkeres i borettslaget (dvs. de kan tas inn i leiligheten eller boden, men ikke parkeres utenfor bopelen).
  • Tilhengere, campingvogn etc. kan være parkert på egen parkeringsplass eller på leid (utleie)plass.
  • Store biler: Bilene som benytter våre parkeringsplasser, skal kunne få plass innenfor oppmerket område (selv på vinterstid). Det betyr i praksis at ekstraordinære store varebiler, mindre lastebiler osv. ikke kan parkere i borettslaget. Se forøvrig skilt for ytterligere reguleringer.

Styret kan innvilge midlertidige unntak for å avhjelpe en situasjon for en andelseier, men dette skjer kun unntaksvis etter søknad som er godt begrunnet.

Elbiler
Borettslag tilbyr lademuligheter for elbil/hybrid via 6 ladepunkter på garasjetaket. Les mer på: https://hallagerbakken.no/el-bil/

Man kan ikke lade elbiler i garasjeanlegget via strømuttakene for motorvarmere. Man må bestille egen ladeboks til ‘egen plass’ for å kunne lade i parkeringshuset.

Parkeringsselskap
Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap, P-Service AS som utsteder parkeringsavgifter og/eller fjerner kjøretøy som står parkert i strid med parkeringsbestemmelsene. Dette reguleres via skiltene og det alminnelige regelverket.

Vaktmesterområdet
Vi har satt av plass for kjøretøy, tilhengere m.m. tilhørende det firmaet som har avtale med borettslaget om vaktmestertjenester. På dette området kan også andre håndverkere, engasjert av styret eller vaktmester, parkere etter forhåndsavtale. Alle andre parkerte kjøretøy kan bli fjernet uten varsel fra området for eiers regning.

Opplysningene ovenfor er oppdatert pr. april 2021.

Comments are closed.