Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Har du fått bot?

Print Friendly, PDF & Email

Borettslaget har bestemmelser for kjøring og parkering. Bryter man disse, kan man bli ilagt kontrollavgift (≈ bot) og/eller kjøretøyet kan bli tauet bort. Noen vil da komme med en mer eller mindre god begrunnelse for hvorfor de bør slippe å betale boten eller borttauingen.

Styret har satt bort jobben med å håndheve bestemmelsene, deriblant klagebehandlingen. Utgangspunktet er enkelt: Dersom avgiften er korrekt, vil klagen ikke bli tatt til følge. Avtalen med parkeringsselskapet er slik at den eneste måten borettslaget skulle kunne kansellere en ilagt avgift på, er at borettslaget betaler den! Det gjør vi kun når vi mener styret har gjort en feil.

Parkering
I praksis er det parkering på innsiden av bommene som er det største problemet. I utgangspunkter et det ikke lov å kjøre inn i borettslaget. Vi har unntak fra dette. Det viktigste unntaket er at det er lov til å kjøre inn dersom det er nødvendig. Hva som er nødvendig, har vi omtalt bl.a. i Husordensreglene § 5.

Det er ikke lov til å parkere på innsiden av bommene. Man har kun lov til å la kjøretøyet stå mens man laster inn i – og ut av – bilen. Bilen kan ikke stå parkert mens du rydder opp i det som er båret inn.

Når kommer parkeringsselskapet?
Vi har ikke avtale om at parkeringsselskapet skal sirkulere i borettslaget og “jakte på syndere». De kommer kun når de er tilkalt av styret eller den vi har bemyndiget til å gjøre det.

I praksis betyr det at f.eks. et styremedlem som passerer, ser en bil uten noe synlig inn-/utlasting og gjerne ser bilen igjen på tilbaketuren.  Den turen kan ta alt fra 5 minutter til et par timer. Dersom bilen fremdeles står der og det ikke ser ut til å være noe aktivitet, vil vi vurdere å tilkalle parkeringsselskapet. Det er sjelden de har en bil på plass før 20 minutter etterpå.

Dette betyr i praksis at det skal mye til at en bil blir ilagt en ukorrekt kontrollavgift!

Håndverkere
Selvfølgelig vil en del håndverkere på jobb ha behov for å ha med seg utstyr, men de samme reglene gjelder for dem. De skal i utgangspunktet kjøre inn og laste av det de trenger, – deretter kjøre bilen rolig ut igjen og parkere på gjesteparkeringen. Dersom de har med seg nødvendig utstyr som må være i bilen, er det greit at bilen er parkert mens arbeidet pågår.

Det vil kunne finnes mulige fornuftige unntak og da skal man ha spurt styret på forhånd og fått en tillatelse, for å unngå å bli behandlet iht. de generelle reglene. Styret vil imidlertid ha en restriktiv praksis når det gjelder å gi en slik tillatelse.

Det er kun vaktmesterfirmaet som borettslaget har avtale med, som kan parkere i borettslaget.

«Vi visste ikke …»
At man ikke vet, er muligens en forklaring, men ikke en unnskyldning. Skiltene og Husordensreglene setter rammene, og i tillegg har andelseierne ansvar for å informere «egne» håndverkere og gjester om bestemmelsene.

  • Elbil kan kun lades på godkjente plasser. Ingen andre plasser. Blir misbruk oppdaget, kan man få bot. Gjentar det seg, kan bilen bli borttauet.
  • Står håndverkerens bil parkert uten synlig inn-/utlastings-aktivitet, kan den få bot. Skjer det flere ganger på samme dag, kan den få ny bot eller bli borttauet.
  • Bor du i borettslaget er du ikke “besøkene”. Du kan naturligvis ikke parkere på gjesteparkeringene, de er der for håndverkere og andre besøkende til borettslaget.
  • Står en moped eller motorsykkel parkert innenfor bommene, risikerer man en reaksjon.

Om borttauing
Vi sørger for at biler blir borttauet dersom vi vurderer parkeringen som en sikkerhetsrisiko. Borttauing blir alltid vurdert når samme bil har vært parkert flere ganger feil (uavhengig om de tidligere har blitt ilagt kontrollavgift).

Kjør forsiktig!
Om man kjører inn i borettslaget når det er nødvendig, skal man ta hensyn. Alt for mange sjåfører, også folk som bor her, kjører for fort og for lite aktsomt. Det skal ikke kjøres fortere enn normal gangfart. Spesielt hensyn må tas ved uoversiktlige partier.

Parkeringsselskapet
Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap, P-Service AS (Tlf.: 22 10 18 05, https://klage.pservice.no, post@pservice.no) som utsteder parkeringsavgifter og/eller fjerner kjøretøy som står parkert i strid med parkeringsbestemmelsene. Dette reguleres via skiltene og det alminnelige lovverket.

Parkering

Sist oppdatert: 9.april 2021

Comments are closed.