Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Trafikksikkerhet og parkering

Tanker ang. parkeringsordningen …

Hensikten bak parkeringsordningen er√ at vi skal ha en best mulig parkeringssituasjon for våre beboere og besøkende√ at vi skal en enkel og effektiv oppfølging av ordningen I utformingen av ordningen vil vi måtte svare på f.eks.√ hvordan unngå misbruk?√ hvordan skape fleksibilitet som ikke skaper mer-administrasjon (for styret) eller dyrere tjeneste fra parkeringsselskapet? Når… Les mer

Permanent bytte av parkeringsplasser i parkeringshuset

Noen andelseiere i borettslaget disponerer en parkeringsplass (ikke en spesifikk plass) i parkeringshuset. Denne rettigheten kan ikke overføres separat uten at boligen også selges. Borettslaget har tidligere fulgt praksisen med at de opprinnelige plassene tildelt til andelseierne har vært “faste” uten at vi har tatt det ekstra skrittet å tinglyse plassene. Med installering av oppheng… Les mer

Registrering av kjøretøy

Sist oppdatert: 20. november 2023 Borettslaget har innført digital registrering av parkering for beboere og gjester (fra 15.oktober 2023). I denne artikkelen finner du informasjon om: Styret har ikke kapasitet til å svare på spørsmål som allerede er besvart i denne artikkelen, så les den nøye før du sender epost til styret. [1] Besøkende og… Les mer

Parkering i Hallagerbakken borettslag

Normalt har borettslaget tilstrekkelig med parkeringsplasser for beboerne og besøkende. Vi har tidvis problemer med ulovlig parkering av personer fra andre borettslag, arbeidsplasser i nærområdet og i forbindelse med arrangementer på skolen eller Frivillighetssentralen. Hallagerbakken borettslag har 219 andelsleiligheter, hvorav 93 er i blokker og 126 er i rekkehus. Vi antar at det bor mellom… Les mer

Feiing av parkeringshuset og gjesteparkeringene

Vårrengjøring medfører også feiing av parkeringhuset 🙂 og alle må sørge for at kjøretøy (og alt annet!) er fjernet fra parkeringsplassene mellom kl 08:00 og 12:00 på disse dagene: Feiing foregår med feiebiler/-utstyr og de kan ikke gå rundt noe som står på parkeringsplassene. Kjøretøyene kan dagen før og etter, samt på selve dagen, benytte… Les mer

Ikke kjør inn i borettslaget!

Hvordan unngå unødvendig kjøring i borettslaget, spesielt når sjåførene ikke ser eller bryr seg om skiltene? Et av tiltakene er å gi beskjed til arbeidsgiverne. Meldingen nedenfor er sendt en rekke budfirmaer/leverandører: Ikke kjør inn i borettslaget!Hallagerbakken borettslag (Hallagerbakken 32-96) er et bilfritt område. Dersom du skal levere til en av adressene hos oss, ber… Les mer

Våre trafikksikkerhetstiltak i borettslaget

Det er et kontinuerlig spørsmål om hvordan vi kan forbedre trafikksikkerheten i borettslaget. Et borettslag eier veiene/stiene på våre eiendommer på lik linje med gårdsplassen foran en villa, og kan derfor bestemme ganske mye over området. Utfordringen er å finne den riktige balansen mellom de ulike tiltakene. Dette er en kort oversikt over noen av… Les mer

Feillagret, feilplassert og andre synder i parkeringshuset

Det kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere brann i et garasjeanlegg. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav så mulig. Både brukere og eiere er ansvarlige for at retningslinjene blir fulgt. Borettslaget forvalter også vedlikeholdsansvaret og har ansvar for at eiendommen opprettholder sin… Les mer

Kjøring av bud inn i borettslaget

I et borettslag vil det nødvendigvis bli litt kjøring, noe de fleste styrer prøver å regulere. Det er vanlig at det lages regler for når det er lov å kjøre inn i området (f.eks. “kun nødvendig kjøring”, kanskje med tidsbegrensninger), om hvordan denne kjøringen kan foregå (“i gåfart”, “skånsomt” etc) og i hvilken grad det… Les mer

Tilhenger til utleie/utlån

Andelseiere og registrerte leietakere i Hallagerbakken borettslag kan låne/leie borettslagets tilhenger. Leie bestilles via Beboerservice. Avtalen Ved å legge inn bestilling på Beboerservice, bekrefter man å ha lest og akseptert følgende vilkår: Tilhengeren må kun føres av leietaker eller andre personer med tilknytning til borettslaget. Tilhengeren kan ikke fremleies eller benyttes til frakt av personer.
Tilhengeren… Les mer