Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Ankemuligheter i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Det er ulike forhold der andelseier skal eller vil søke styret om noe. Søkeren kan få medhold i søknaden med eller uten videre føringer, eller den kan helt eller delvis avvises. I siste tilfelle har Hallagerbakken borettslag følgende praksis når det gjelder å kunne anke en sak:

1. Ikke omkamp
Styret vil kunne vektlegge andre forhold enn hva søkeren vektlegger. Uenighet med styret er dermed ikke tilstrekkelig for å få saken behandlet på nytt. Det at søkeren er uenig i styrets vurderinger vil i slike tilfeller bare føre til at søkers innvending blir tatt til etterretning. 

Borettslaget bør ikke ha en saksbehandling som gjør at det åpnes opp for omkamp med de samme argumentene/opplysningene/vurderingene. Faren er da stor for at det vil bli kontinuerlige omkamper på beslutninger styret tar.

2. Skriftlig
En anke skal – i likhet med søknader – skje skriftlig.

3. Ny søknad eller anke?
En ny søknad angående forholdet må være vesentlig forskjellig fra den forrige søknaden. Dersom styret ikke oppfatter den som vesentlig forskjellig, vil den bli oppfattet som en anke.

4. Nye opplysninger
Dersom en anke inneholder noen nye momenter eller andre perspektiver, vil saken kunne behandles på nytt.

Dersom det ikke ikke er noe nytt i saken slik styret ser det, blir vedtaket stående. 

Dersom det er fremkommet noe nytt, bør dette vurderes konkret.

4. Ny saksansvarlig
Det er viktig å prøve å motvirke at det også fra styrets side kan gå prestisje i en sak, så vi vil normalt ha en annen saksansvarlig internt på en sak som ankes. Det endrer likevel ikke på det faktum at det er styret som samlet til enhver tid står ansvarlig for styrebeslutninger.

Det er ingen andre ankemuligheter utover dette enn hva eventuelt rettsvesenet kan tilby av muligheter for søkeren. Et nytt styre kan naturligvis også vurdere en sak annerledes enn et tidligere styre.

Om begrunnelsen:  I utgangspunktet bør alle vedtak knyttet til søknader begrunnes. Styret gjør dette fordi det er rimelig at søkeren får en begrunnelse for vedtaket og fordi dette bidrar til transparens og størst mulig likebehandling. Begrunnelsen, saksdokumentasjonen og drøftelsen i styret ligger til grunn for vedtaket i den enkelte sak.

Sist oppdatert: 17/6-2015 (styrevedtak)

Søknad eller anke med NY informasjon, eller rettsvesenet?

PS! Nei, du kan ikke anke til OBOS. OBOS har ingen myndighet over borettslaget. Vi er et selvstendig boligselskap.

Comments are closed.