Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Styrearbeid

Generalforsamlingen 2024

Tid: Onsdag 10. april kl. 18:00Sted: Samlingssalen på Hallagerbakken skole. InnkallingenInnkallingen deles normalt ut til andelseierne 8 til 20 dager før generalforsamlingen. Innkallingen vil også bli lagt ut på denne nettsiden. ForslagFristen for forslag fra andelseiere til generalforsamlingen er fredag 1. mars 2024. Forslag innsendt etter den tid vil ikke bli behandlet. Forslagene skal være… Les mer

Medeier – hvem er det egentlig?

Hallagerbakken borettslag er tilknyttet OBOS. Det betyr at vi er et «OBOS borettslag». Det medfører at alle som eier en del av eller en hel andel (bolig) i borettslaget må være medlem av OBOS. Dersom man eier en andel sammen med noen så er det normalt slik at hovedeieren får dekket medlemskapet gjennom de vanlige fellesutgiftene, mens medeierne får… Les mer

Styret tar ‘ferie’…

  I skoleferien har styret (samt utvalgene og samarbeidspartnere) redusert kapasitet, og i fellesferien er de fleste på ferie. Styret har en vaktordning som gjør at vi kan respondere på ting i sommer ukene, men vi bedriver ikke normal saksbehandling av f.eks. behandling av søknader i denne perioden.   Dette betyr også at “servicen” ikke… Les mer

Hvordan behandler vi gode forslag fra beboerne?

Orientering om praksis Hva tenker styret om tiltak / varsler som er innenfor vårt ansvarsområde, eller ønsker som kan være et gode for flere? Av og til får styret henvendelser om andelseiere som ønsker at vi skal iverksette tiltak som er et gode for flere beboere. Dette kan for eksempel være å montere en utekran på et… Les mer

Føre var – en diskusjon om dårligere tider!

Kan vi redusere kostnader i borettslaget?: En gang iblant bør styret løfte blikket og spørre seg selv hva er det vi kan eller bør redusere av kostnader i borettslaget. Dersom vi møter en krise vi må håndtere (eks. stor arbeidsledighet blant våre andelseiere) eller kostnadsutviklingen blir usedvanlig høy, kan dette bli aktuelt. Inntektssiden av felleskapet… Les mer

Ankemuligheter i borettslaget

Det er ulike forhold der andelseier skal eller vil søke styret om noe. Søkeren kan få medhold i søknaden med eller uten videre føringer, eller den kan helt eller delvis avvises. I siste tilfelle har Hallagerbakken borettslag følgende praksis når det gjelder å kunne anke en sak: 1. Ikke omkampStyret vil kunne vektlegge andre forhold… Les mer

Er det lov når det ikke er forbudt?

Å bo og eie en andel i et borettslaget medfører noen grenseganger mellom felleskapet og den enkelte om hva som er lov og ikke lov. Foruten det vanlige lovverket (som Borettslagsloven) og andre rettskilder (som Kommentarutgaver til lover) vil mange av disse være avklart i Vedtektene Husordensreglene Bygge- og Uteveilederene (som begge er teknisk sett… Les mer

Digital generalforsamling!

Hallagerbakken borettslag har som andre borettslag en plikt til å gjennomføre en generalforsamling iht. Burettslagslova. Kravene for å gjennomføre en gyldig generalforsamling er rimelig greie: følge innkallingsreglene, herunder at noen saker er obligatoriske bruke riktig type stemmeregler til hver sak følge noen formelle krav gjennomføres før utgangen av juni Praksis har vært at den gjennomføres… Les mer

Generalforsamlingen 2020

Denne artikkelen vil bli oppdatert!  Generalforsamlingen oppsummert: Presentasjonen/orienteringene fra styret 2. “Slidene” som ble brukt under orienteringen 3. Innkalling til GF 2020_vWEB 4. Protokoll til årsmøte 30. april 2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………. På grunn av ‘Corona‘ arrangeres generalforsamlingen digitalt (med mulighet for deltagelse via papir). Dette er beskrevet nærmere her: Artikkel om digital generalforsamling Info utlevert 15/4… Les mer