Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Rammeavtale om bekjempelse av skadedyr mellom Skadedyrvakta AS og Hallagerbakken borettslag

Print Friendly, PDF & Email

Borettslaget har igangsatt et arbeid med å forenkle, formalisere og forbedre rammeavtaler med ulike leverandører. Her er avtalen vi angående «skadedyr» i sin helhet, hvor vi kun har tatt ut prisene (av konkurransehensyn) borettslaget betaler. Det beboerne betaler når de bruker tjenester her privat ligger åpent. (Avtalen med tidligere leverandør er sagt opp!).

===============================================
Rammeavtale om bekjempelse av skadedyr mellom Skadedyrvakta AS og Hallagerbakken borettslag

1. Fagområde/tjenester
Denne rammeavtalen gjelder bekjempelse av skadedyr, der tjenestene innenfor avtalen er:
– Kontroll/bekjempelse mot mus og rotte utvendig. Dette inkluderer seks servicebesøk per år der åtekassene blir kontrollert og etterfylt med åte. Leverandør utplasserer egnede åtekasser på egnede steder, ca. 30-40 stk..
– Behandling mot sølvkre ved behov.
– Behandling mot svart jordmaur (også kalt sukkermaur) ved behov.
– Fri utkallelse utenfor de faste servicebesøkene, uten ekstra omkostninger.

Nabovarsel når behandlinger kan forstyrre naboer.
Hallagerbakken borettslag har 219 andelsleiligheter, hvorav 93 er i blokker og 126 er i rekkehus.

2. Priser og avtaleperiode  
Tjenestene ovenfor koster kr xx per kvartal, og faktureres etterskuddsvis til borettslaget (se pkt Fakturering).

– Den enkelte beboer skal selv i utgangspunktet dekke innvendige bekjempelse av skadedyr som går utover rammeavtalen.
– Ved bekjempelse av mus/rotte innvendig, dekker beboer dette selv. Pris: 1000,- inkl mva (800,- eksl. mva) pr behandling.
– Ved bekjempelse av kakerlakk, behandles leiligheten hvor det oppdages kakerlakk. I tillegg må tilstøtende leiligheter detekteres/behandles. Pris på dette må avtales i hvert enkelt tilfelle, og det vil da også bli bestemt om det er beboer og/eller borettslaget som skal dekke dette.
– Ved bekjempelse av veggdyr, dekker beboer dette selv. Pris på dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Disse prisene kan indeksreguleres årlig (i januar), ellers holdes prisene faste.

Alle tidligere avtaler mellom partene utgår med inngåelse av denne avtalen. Dette er en rullerende årlig avtale som kan sies opp gjensidig med to måneders varsel.

3. Informasjon til beboerne
Leverandøren vil sørge for at borettslaget har den nødvendige informasjon til å kunne viderebringe til beboerne angående fagområdet. Denne informasjonen skal være tilrettelagt slik at den kan forstås av lekfolk. Borettslaget vil formidlere videre informasjon som mottas elektronisk, og leverandør tar ansvaret og kostnader ved informasjon som kun kan spres ikke-digtalt.

Myndighetene gir bred informasjon via Folkehelseinstituttet på deres temasider om skadedyr (http://www.fhi.no/tema/skadedyr) deriblant faktaark om ulike skadedyr.

4. Vakttelefon
Fagområdet kan omfatte kriselignende situasjoner, og da vil styret kunne kontakte firmaet på 95292175 (og i ettertid bekrefte meldingen skriftlig).

5. Rekvirering/bestiller
Det er kun styremedlemmer eller den styret gir fullmakt som kan bestille tjenester fra Skadedyrvakta AS der dette kan medføre kostnader for borettslaget. Normalt foretas bestillinger skriftlig via epost (til <trond@skadedyrvakta.no>). En bestilling skal alltid inneholde informasjon om ansvarlig person internt i borettslaget.
Leverandøren er ansvarlig for at kontaktinformasjon til dem er oppdatert.

6. Dokumentasjon
All dokumentasjon (kart, tegninger, løsnings-skisser, innsamlet informasjon om enkeltoppdrag etc) som opparbeides i forbindelse med oppdrag for Hallagerbakken borettslag, er borettslagets eiendom.  Leverandøren forplikter seg til å avlevere dette elektronisk i vanlige lesbare formater (f.eks. standard formatet til Excel, åpent pdf-format etc).  Hensikten med dette er at vi skal kunne bruke disse rådataene for å vurdere vedlikeholdstiltak, kjenne historien til de enkelte anlegg/adresser m.m.

Leverandøren vil avlevere kundedata elektronisk for oppdrag utført i Hallagerbakken 32 til og med 96,
via Excel-formatet der følgende må fremkomme for hver hendelse/hvert oppdrag:
– Nøyaktig adresse
– Beskrivelse/diagnose for hver situasjon og
– Hva som ble gjort med dette.
Dette gjøres fortløpende til <styret@hallagerbakken.no>  i januar for foregående år. Ved inngåelsen av denne avtalen skal også leverandøren innen 30 dager ha gitt borettslaget et oversiktskart elektronisk over hvor alle åtekassene er utplasserte.

7. Faktura
Fakturering skjer normalt etterskuddsvis til oss på papir til vår fakturaadresse eller som e-faktura.
Vi kan motta elektroniske fakturaer på e2b eller EHF XML-format. Bankforbindelse er OBOS Banken og mottaksadressen er 937052766 via Peppol/NETS.

Fakturaadresse:
Hallagerbakken BRL [selskap 471] OBOS
Postboks 6666 St. Olavs plass,
0129 OSLO

Vi aksepterer normalt ikke fakturaer på epost.

8. Annet
Borettslaget er opptatt av å få et sikrere nærmiljø ved både å begrense trafikk i området og regulere hvordan man ferdes med biler i tilfeller der man må bruke bil. Borettslaget har hatt en del vansker, spesielt med unge håndverkere, angående dette, og ber leverandøren være spesielt tydelig på at ansatte skal opptre aktsomt i Hallagerbakken. All kjøring innenfor borettslagets eiendom skal foregå i gåfart.

Oslo, 9. september 2014

Skadedyrvakta AS
v/ Trond Øyvåg
og
Hallagerbakken borettslag
v/Bjørn Tommy Tollånes

Comments are closed.