Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Radon i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email
Hallagerbakken borettslag er helt eller delvis bygget på radonholdige masser. Målinger i perioden 2012 til 2014 viste at 44 leiligheter på bakkeplan hadde for høye radonverdier i forhold til anbefalingene fra Statens strålevern. Det er nå utført en rekke tiltak for å få radonverdiene ned på et akseptabelt nivå i alle disse leilighetene. Tiltakene er av tre hovedtyper: Tetting av sprekker og åpninger i betongsålen, ekstra lufteventiler og vifter som suger radon ut fra grunnen under leilighetene.
Det er meget viktig at disse tiltakene holdes ved like og ikke på noen måte kompromitteres.
  • Radonviftene skal aldri justeres, skrus av eller dekkes til av beboerne selv. Borettslaget har vedlikeholdsansvaret og styret avgjør eventuelle endringer.
  • Luftespalter og -ventiler skal ikke fjernes, tettes igjen eller lukkes over lengre tid. Ved bygningsmessige endringer må det sørges for minst like god tilførsel av frisk luft som før tiltaket.
  • I mange leiligheter er det tettet med en spesiell fugemasse i overgangen mellom bærevegg og betongsåle. Ved utskifting av gulv og lister må man passe på at ikke denne tettingen ødelegges.
Når du pusser opp eller bygger om
Ved utskifting av gulv eller andre bygningsmessige endringer i rom på bakkeplan kan det oppstå endringer i radonsituasjonen. Vi anbefaler at alle som gjør noe med gulvene sine legger membran mot betongsålen og sørger for å tette i overgangene mot vegg. Vær også oppmerksom på eventuelle åpninger i betongsålen i forbindelse med rørgjennomføringer etc. og sørg for å tette disse. Ta gjerne kontakt med styret for å få nærmere råd. Vi anbefaler gjennomføring av nye radonmålinger etter at tiltakene er ferdige. Meld gjerne fra til styret om de nye måleverdiene.
Etter gjennomførte radontiltak i perioden 2014 til 2016 var samtlige leiligheter under grenseverdiene satt av Statens strålevern.
Dersom det oppstår nye radonproblemer som følge av egne fremtidige tiltak, vil det være den enkelte andelseiers ansvar og plikt å rette opp dette!

Comments are closed.