Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Problem med fjernvarmen!

Status på fjernvarmeproblemet Varmen i radiatorene skal være på plass igjen nå i HB 90 til 96-rekkene. Årsaken til problemet er et brudd i et fjernvarmerør i bakken. Det er laget en midlertidig løsning av dette og i morgen vil arbeidet fortsette. På torsdag 18. februar vil VVS Gruppen skifte det ødelagte røret, og fjernvarmen… Les mer

Redusere regningen til strøm og/eller fjernvarme?

For mange av oss er nettleien ofte høyere enn forbruket av strøm, men strømregningen bør likevel sjekkes en gang i blant. Og hva med fjernvarmen, – kan vi påvirke forbruket? Her er noen tips for å sette i gang en drøfting i familien. Hva er strømforbruket? Før du kan be om tilbud, bør du ha… Les mer

Fjernvarmen – vedlikehold & ENØK, Sommer 2020

I vårt borettslag har Fortum Oslo Varme ansvaret og eierskapet til infrastrukturen for fjernvarmen. Selve driften og vedlikeholdet av anlegget er det i første rekke VVS Gruppen AS som står for. Vedlikehold av utstyr I sommer vil Fortum, via VVS Gruppen, gjennomføre nødvendig vedlikehold og utskifting av tekniske installasjoner. I perioder vil vedlikeholdsarbeidet bety delvis… Les mer

Fjernvarme – og/eller varmtvannsproblem?

Varmtvann Styret har fått varsel om problem med varmtvannet i springen enkelte steder i borettslaget (70, 72 og 84-rekka). Fjernvarme Hver høst skjer noen av de samme tingene 🙂 En av dem er at vi føler behov for å skru litt på radiatoren. Og av og til viser det seg at ting ikke virker av… Les mer

Blir det dyrere fjernvarme?

Borettslaget er med i Søndre Nordstrand ENØK og derfra får vi en månedsrapport om tilstanden på forbruket av ‘fjernvarme’. Formålet er å overvåke om det kan være feil på anlegget, men i tillegg får vi informasjon som kan være nyttig for styret og beboerne. Noen klipp fra august-rapporten 2019: Hallagerbakken: Normal utvikling av månedskurven. Har… Les mer

Lekkasje på fjernvarmeanlegget

I løpet av vinteren er det oppdager to lekkasjer på fjernvarmeanlegget i vårt område, under 60E og mellom 62B og 64A. Førstnevnte lekkasje på ledningen har dessverre ført til fuktskader i 64E og 64F som ligger nedstrøms for lekkasjen. Fjernvarmeanlegget eies av Fortum Varme (tidl. Hafslund), og reparasjon av selve fjernvarmeanlegget og eventuelle følgeskader på… Les mer

Høye strømpriser gir også dyr fjernvarme!

Strømprisene har pr juli 2018 økt med 50 % og vil høyst sannsynlig fortsette å stige utover vinteren. Dette medfører at prisen for fjernvarme også øker like mye. Hvis man reduserer varme- og varmtvannsforbruket sitt, vil konsekvensen av prisstigningen bli mindre for hver enkelt boenhet. Vi gjør derfor lurt i å se på vårt private forbruk. Sparetips: Vurder… Les mer

Fjernvarmen/varmen er tilbake!

28. feb 2017 Skaden er nå reparert og alle skal nå ha fått tilbake fjernvarmen (“radiatorene”). Det forsvant så mye vann i lekasjen at man må regne med at det er kommet en del luft i anlegget. Dette gjør at alle oppfordres til å “lufte” radiatorene sine. Dersom radiatorene fremdeles er kalde ETTER man har… Les mer

Fjernvarmen – slik fungerer det

Fjernvarmen blir aldri skrudd helt av, verken i blokkene i eller i rekkehusene. Det sirkulerer varmt vann i systemet hele året. Årsaken til at det virker avskrudd om sommeren er at temperaturen på radiatorvannet automatisk justeres etter utetemperaturen. Slik justeres vanntemperaturen i rørene I varmesentralene registreres utetemperaturen fortløpende, og temperaturen på vannet som sendes ut… Les mer

Fellesutgiftene følger (nesten) prisstigningen og øker i 2024!

“Felleskostnadene for andelseierne øker med 5% fra 1. januar 2024 og styret vurderer en ny økning fra 1. juli 2024. Vurderingen av størrelsen på denne vil bli tatt til våren. Eventuelle endringer av andre rader på fakturaen fra borettslaget er knyttet til de avtaler som ligger bak disse.” (Styrevedtak 24/10/2023) BakgrunnNår styret vurderer økonomien vår,… Les mer