Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech

Styrearbeid​et

Styrearbeid​et

Styret i et borettslag er en arbeidsgruppe med plikter og rettigheter som fremkommer blant annet av Borettslagsloven. I hverdagen er det styret som vurderer og tar avgjørelser, og koordinerer ulike tiltak i borettslaget.

Noe forekommer i styremøtene (både fysiske- og videomøter), men det meste skjer via epost og telefon og i arbeidsmøter. Viktige beslutninger vil normalt dokumenteres i styrereferater. Saksprosessene har vi ambisjon om at skal ligge igjen i saksarkivet vårt.

I saksarkivet bygger vi opp ulike “verktøy” for oss internt i styret som

 • manuskript for gjennomføring av generalforsamlinger og sjekkliste for arrangementet
 • sjekkliste for dugnader
 • sjekkliste for julearrangement
 • sjekkliste for teknisk avvikling av styremedlemmer (overføre epost, stenge tilgang til styrets administrative systemer etc)
 • sjekkliste, kontrakter o.l. for sommerjobbprosjektet vårt
 • m.m.

“Verktøy” av denne typen skal gjøre det enklere for nye styremedlemmer å gjøre en innsats i tillegg til at vi lettere kan forbedre oss over tid ved å ha en god oversikt over hva som er gjort tidligere. I tillegg til dette, så bruker vi aktivt en del andre “verktøy” som også andelseierne har interesse for. Disse legger vi ut her på nettstedet.  Vi kan nevne at:

 • Husordensreglene blir brukt normalt hver måned i saksbehandlingen
 • Byggeveilederen og Uteveilederen brukes når det er relevant (der er en del faglige spørsmål allerede avklart)
 • Vedtektene m.m. tas frem ved henvendelser og hendelser knyttet til skader, uhell og vedlikehold
 • HMS-planen
 • Vedlikeholdsplanen
 • Standariserte svar på noen vanlige henvendelser
 • Ambisjonen er å legge ut mest mulig slik at beboerne kan være selvhjulpne og samtidig være transparent i forhold til kriteriene styret bruker for sine avgjørelser.

“Når jeg skal skifte ut kjøkkenet mitt, kan jeg kjøpe meg en annen vifte? Sluken gikk tett på julaftenen, hvem skal betale for rørleggeren? Naboen øver på trompeten på søndagskveldene, og han vil ikke dempe seg. Hva kan vi gjøre med det?”
Svarene på dette finner både styret og andelseierne i dokumenter som de ovenfor!

Og mange spørsmål må vi finne svarene underveis. Da må vi muligens hente inn både juridisk kompetanse, såvel som faglige råd, før vi kan trekke en konklusjon. Der vi kan, forsøker vi deretter å bygge inn det vi har lært i neste utgave av f.eks. Byggeveilederen. På denne måten gjør vi den enklere for oss selv, senere styrer, og beboerne i neste runde.

Styret
Fra april 2022 er dette styret i Hallagerbakken borettslag

 • Bjørn Tommy Tollånes, styreleder
 • Trond Kråkenes, nestleder
 • Styremedlemmer:
 • Ali Fazliu
 • Tom Idar Andersen
 • Henriette Schrøder Børresen
 • Varamedlemmer:
 • Elisabeth Lanseng
 • Mareke Decker
 • Julie Howden
 • Inger-Helene Bratberg

Styret kontaktes på epost eller telefon 🙂

Det neste styret?
Du behøver ikke å vente til valgkomiteen kontakter deg. Ta gjerne kontakt med styret i dag. Det er alltid små og store oppgaver som vi gjerne skulle ha hatt noen til å gjøre.

Samtidig kan dette være en måte å sjekke ut litt om du kan melde deg til en runde eller to i et kommende styret. Man må ikke være i styret for å arrangere “en vinterdag for barna i borettslaget”, gjennomføre en rekrutteringskampanje for de lokale Nattravnerne, finne ut av et faglig spørsmål som akkurat du er kompetent til, delta i Grøntutvalget, osv.