Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Gode råd! – om utvalgene

Print Friendly, PDF & Email

Styret bruker naturligvis ofte fagfolk i forbindelse med at beslutninger som skal fattes. Det kan være firmaer vi har rammeavtale med – som innen elektrisitet, VVS, skadedyr osv. til rådgivende ingeniører i bestemte saker. Vi er også så heldig at vi har personer innen borettslaget med fagkompetanse, interesse for og/eller kapasitet til å bidra. I dag har vi to utvalg som gir råd og bistår saksbehandlingen i forbindelse med ulike forhold, alt fra vurdering av søknader til utforming av ulike planer. Innspillene vi får, er gjerne delt i ulike kategorier:

  • juss: hva er de juridiske problemstillingene eller hva er relevant juss i saken.
  • fag: faglige betraktninger og vurderinger – og tidvis klare faglige råd.
  • styrets domene: utvalgene tydeliggjør ofte problemstillinger som styret må/bør ta stilling til, og som gjerne  utvalget-som-utvalg ikke skal mene for mye om.

Grøntutvalget benyttes i forhold til trepleie-søknadene og saksforhold knyttet til naturen rundt oss, samt saker knyttet til «uteforhold». Sistnevnte kan være knyttet til byggesøknader utenfor leilighetene, oppsett av de nye postkasseanleggene, hvordan hele uteområdet rundt flaggstangområdet kan/bør utføres og mye mer. Grøntutvalget utformer også det vesentligste av «Uteveilederen».

Byggeutvalget benyttes i forhold til byggesøknader, byggtekniske saker, vedlikeholdsplanen og en del mer. . Byggeutvalget utformer «Byggeveilederen».

Andre utvalg: Styret er åpen for kortvarige eller langvarige utvalgt dersom vi opplever det som nyttig.

Åpenhet
Utvalgene er ikke ansvarlig for noen andre enn styret. Det er styret som tar alle beslutninger, -ofte etter innspill og råd fra utvalgene.

Enkeltmedlemmene skal ikke kontaktes av beboerne i enkeltsaker. Utvalgene jobber for borettslaget ved å gi innspill til styret, ikke enkelte beboere!  Utvalgsmedlemmer, såvel som styremedlemmer, deltar naturligvis ikke i behandlingen av saker hvor de har egeninteresse via bosted, venneforhold osv

Utvalgene får ikke i utgangspunktet en godtgjørelse og de kan ikke forplikte borettslaget eller påføre borettslaget kostnader uten å ha eksplisitt ha fått en skriftlig tillatelse for dette fra styret.

Styrets ansvar
Hvilke råd og innspill utvalgene gir styret i ulike saker, vil variere i mengde og styrke, og det vil også variere om disse helt eller delvis blir gjort offentlig. I søknadsprosessen knyttet til trepleie offentliggjør vi Grøntutvalgets råd i et høringsdokument, og i byggesaker blir ofte vesentlige deler av Byggeutvalgets innspill brukt direkte i styrevedtaket i enkelt saker.

Det er uansett alltid styret som har ansvaret for de beslutningene som tas!

Sist oppdatert: 12/12/2021

Comments are closed.