Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Er det lov når det ikke er forbudt?

Print Friendly, PDF & Email

Styret har i 2015 gitt tydelig beskjed om at det er forbudt å lade el-biler i de vanlige stikkontaktene i parkeringshuset. Enkelte beboere har reagert, og påpeker at det ikke står noe om dette i Husordensreglene. Hvordan kan vi da si så bastant at dette er forbudt?

Husordensreglene er et kort dokument på noen få sider. Det er åpenbart at ikke alle tenkelige og utenkelige forhold kan reguleres i et slikt dokument. Der slås det fast noen hovedprinsipper, og så presiseres det mer detaljerte regler på enkelte områder som anses som spesielt viktige eller aktuelle.

Hva som er lov eller ikke lov i et borettslag reguleres også på andre måter. Norske lover og forskrifter gjelder selvsagt her også. I forhold til et borettslag er Burettslagslova og HMS-forskriften spesielt viktige dokumenter.

Noen viktige prinsipper
Burettslagslova inneholder noen bestemmelser som er spesielt relevante for hva som er tillatt og ikke tillatt å gjøre i et borettslag. Gjennom disse nedfelles det noen grunnprinsipper som våre interne husordensregler bygger videre på. Vi kan si at husordensreglene er lokale tilpasninger og presiseringer av disse prinsippene.

– Fellesarealene skal og kan brukes slik det er ment
I Burettslagslova § 5-1 står det: “Kvar andel gir einerett til å bruke ein bustad i laget og rett til å nytte fellesareal til det dei er tenkte eller vanleg brukte til, og til anna som er i samsvar med tida og tilhøva.”

Alle andelseiere har i utgangspunktet lik rett til å bruke fellesarealer og -fasiliteter til det de er ment for, eller det som kan anses som normal bruk. For eksempel kan alle andelseiere parkere en vanlig bil på de “frie” parkeringsplassene. Å lagre gamle møbler på den samme plassen er ikke  tillatt, siden det er en helt annen bruk en parkeringsplassene er ment for.

– Ta godt vare på leiligheten og fellesarealene
I Burettslagslova § 5-11 står det: “Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala.“

Som andelseier har man altså en generell plikt til å ta godt vare på, og ikke unødvendig ødelegge eller forringe både egen leilighet og alle fellesarealer.

Med dette som utgangspunkt kan vi si ganske klart at det ikke er lov å tusje på veggene eller brekke grener av kirsebærtrærne, selv om det ikke er spesielt nevnt i husordensreglene.

– Oppfør deg slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre
I Burettslagslova § 5-11 står det: “Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar.“

Dette kan ses som en plikt til å ta hensyn til sine naboer og vise alminnelig folkeskikk.

Praktisering
Hva som er normal bruk, til skade eller ulempe for andre, kan noen ganger være vanskelig å avgjøre. Andre ganger er saken ganske åpenbar. De forholdene som er ansett som spesielt viktige og aktuelle er eksplisitt regulert i Husordensreglene. Forhold som ikke er nevnt der må fortløpende vurderes etter skjønn. Det skjønnet forvaltes av styret.

Med dette som utgangspunkt mener vi at styret har myndighet til å gripe inn og si at noe ikke er tillatt, selv om det ikke står noe konkret om det i loven eller husordensreglene. For eksempel erklærte styret sommeren 2014 et generelt forbud mot grilling med kull, til tross for at det ikke sto noe om dette husordensreglene. Vedtaket ble kommunisert vie HB-nytt, og er med i forslag til reviderte husordensregler.

Så hva med den ladingen?
Basert på prinsippene ovenfor, vil vi si at det ikke er tillatt å lade el-biler i de vanlige stikkontakene fordi:
Bruken er en annen enn opprinnelig tiltenkt, og den kan føre til skade eller ulempe for andre.

Kontaktene er ment for bruk til motorvarmere og tilfeldig bruk av elektriske verktøy i forbindelse med bilpleie o.l. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for den belastningen som lading av flere el-biler samtidig vil gi. Dersom for mange lader samtidig, kan sikringene for hele eller deler av anlegget gå, og mange blir uten strøm. Det kan også føre til skader på el-anlegget.

Mange vil også hevde at det er en ulempe å måtte være med på å betale noen utvalgte bileieres «drivstoff»-forbruk. Selv om det ikke går med så veldig mange kWh per lading, blir det fort noen tusenlapper per bil i løpet av et år.

Siden anlegget har så begrenset kapasitet, vil det heller ikke være mulig å gi lik tilgang for alle til å benytte dette fellesgodet.

Publisert: 2015

Comments are closed.