Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Rutiner ved forsikringsoppgjør

Print Friendly, PDF & Email

Først litt generelt. Det er ikke 100% overlappende hva som er innenfor vedlikeholdsansvaret for borettslaget og hva som kan dekkes av våre forsikringer. Det er også slik at noe av det som ligger innenfor andelseiers vedlikeholdsansvar kan også være dekket av forsikringene.

Det meste av det som er fastmontert (og som ikke tas med ved et eventuelt salg av boligen) vil normalt kunne dekkes av byggforsikringen, deriblant sikringsskapet (hvor andelseier har vedlikeholdsansvaret), varmekabler, følgeskader etter lekkasjer (som beboer var ansvarlig for) osv. Styret har en prosedyre for å avklare hvem skal skal ta hvilke kostnader.

Henvendelser om mulig bruk av vår forsikring skal gå til styret. Beboerne skal ikke kontakte forsikringsselskapet (eller «Forsikringsavdelingen i OBOS» ) uten en forhåndsavtale med styret. Det er borettslaget som er kunden til forsikringsselskapet. Det som skjer deretter, er:

1. Varsel til forsikringsselskapet
Styret sender normalt en melding til «Forsikringsavdelingen i OBOS», som administrerer forsikringsavtalen vår. Der presiserer vi at vi vil ha saken vurdert (normalt en befaring) og helst en takst, før vi bestemmer oss for om vi vil benytte forsikringen. Berørte beboerne får normalt kopi av denne meldingen.

2. Skal vi bruke forsikringen?
Det er ikke alltid lurt å bruke forsikringen selv om skaden kan dekkes av den. For eksempel: når egenandelen er på kr 10 000,-, betyr det at det ikke er lurt å benytte den dersom skadebeløpet er under dette nivået. Det er også slik at dersom vi bruker forsikringen ofte, kan vi forvente at premien vi betaler, vil øke. Dette gjør at en skade på f.eks. kr 22 000, – ikke nødvendigvis bør bli tatt over forsikringen.

Avgjørelsen om forsikringen skal brukes eller ikke (når det er mulig), bestemmes av styret alene!

3. Hvilket forsikringsoppgjør?
Det er normalt flere problemstillinger som kan inngå i oppgjøret:

a) begrensning av akutte skader
Beboerne har ansvaret for å reagere umiddelbart dersom en skade oppstår eller er i ferd med å utvikle seg. Dersom man lar en skade utvikle seg uten å reagere når man blir oppmerksom på den, kan det medføre skyld som igjen gjør at man blir gjort økonomiske ansvarlig for deler eller hele skadekostnaden.

Ved en vannlekkasje har man for eksemplet ansvaret med å stenge stoppekranen. Dersom man ikke får tak i styret, kan man ringe rørleggerfirmaet vi har avtale med. Det er kun krisehåndtering som skal foretas. Borettslaget dekker i utgangspunktet ingen kostnader som ikke er avtalt på forhånd eller bestilt av styret.

Den som bestiller tjenesten, får i utgangspunktet fakturaen, f.eks. for å kalle ut en rørlegger. Den skal betales av bestiller. Etterpå vil dette kunne bli refundert av forsikringsselskapet eller borettslaget, dersom det blir funnet grunnlag for det.

b) utbedring
Dersom styret har bestemt at forsikringsselskapet skal utbedre skaden og følgeskadene, vil de deretter ha ansvaret for å gjøre dette og ha kommunikasjonen med berørte beboere.

c) kontantoppgjør
Dersom styret har bestemt seg for å ordne opp i forholdet selv, kan styret også normalt velge å få et kontantoppgjør av forsikringsselskapet. Dette betyr at vi får det beløpet som taksten sier skaden har kostet, minus egenandelen. Styret (og/eller andelseieren) vil kunen ha ulike årsaker til at vi ønsker kontantoppgjør, normalt vil det være fordi det er andre forhold som det er hensiktsmessig å få utbedret samtidig (som ikke er dekket av forskringen). Tidvis vil vi også kunne gjøre en avtale med andelseier om at de får beløpet mot at de tar ansvaret for å utbedre skaden.

Forutsetningen for det siste er at styret er overbevist om at skaden vil bli utarbeidet på en forsvarlig måte. 

4. Hvem skal betale egenandelen?
Vi har for tiden (september 2020) en egenandel på kr. 10 000. Borettslaget blir fakturert dette fra forsikringsselskapet når forsikringen benyttes (eventuelt blir trukket fra kontantoppgjøret). Dersom årsaken til skaden ligger innenfor andelseiers ansvarsområde eller andelseier er ansvarlig for den, vil egenandelen bli viderefakturert andelseieren.
For eksempel: en vannlekkasje fra en vaskemaskin vil kunne forårsake fuktskader i gulvet. Egenandelen går til andelseier. Et annet eksempel: En radiator blir demontert av andelseier og ved en feil blir koblingsrørene skadd. Egenandelen (og sannsynligvis resten av kostnaden) vil bli videresendt til andelseier.

Hovedbudskapet til oss alle er: Vi må alle umiddelbart gjøre det vi kan for å stoppe kriser og deretter ta kontakt med styret. I de fleste tilfeller «ordner det seg» til slutt, men før den tid skal byråkratiet og muligens håndverkere gjøre sin jobb.

Sist oppdatert: 14/09-2020 (BTT)

Comments are closed.