Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Fellesutgifter

Medeier – hvem er det egentlig?

Hallagerbakken borettslag er tilknyttet OBOS. Det betyr at vi er et «OBOS borettslag». Det medfører at alle som eier en del av eller en hel andel (bolig) i borettslaget må være medlem av OBOS. Dersom man eier en andel sammen med noen så er det normalt slik at hovedeieren får dekket medlemskapet gjennom de vanlige fellesutgiftene, mens medeierne får… Les mer

Fakturering av OBOS årskontingent (OBOS medlemsskap)

I 2023 gjorde OBOS endringer i hvordan årskontingenten for medlemskap i OBOS faktureres. Tidligere har personer som er registrert som medeiere i tilknyttede borettslag blitt fakturert for årskontingenten via felleskostnadene i mars. Fra 2023 vil medeiere motta en egen faktura for årskontingenten i OBOS. Årskontingenten i OBOS er kr 200. Denne endringen gjelder kun medeiere,… Les mer

Felleskostnadene bør følge prisstigningen, – men hva annet bør vurderes?

«Husleien» som vi alle andelseiere betaler inn til borettslaget er egentlig vår andel av fellesutgiftene for å drive boligselskapet. Mer om dette her: https://hallagerbakken.no/aktuelt/felleskostnader-hva-er-det/ Inntektene til borettslaget består i hovedsak av det som kommer fra andelseierne. Vi ønsker alle at disse skal være rimelig forutsigbare. Derfor er utgangspunktet at de verken går sterkt opp eller ned… Les mer

Økning av fellesutgiftene

Styret har det juridiske ansvaret for økonomien i borettslaget, og derfor også at fellesutgiftene ligger på et forsvarlig nivå. «Forsvarlig nivå» kan, blant annet, bety nok til å gjennomføre ønsket og påtrengt vedlikehold. Videre har styret også ansvaret for at økonomien er bærekraftig, slik at vi tåler svingninger i kostnadsnivået på tjenestene vi kjøper, plutselige vedlikeholdsbehov osv. Som… Les mer

Felleskostnader- hva er det?

Når vi bor og er eiere i et borettslag, har vi en del «felleskostnader». Alle disse kostnadene blir det redegjort for på generalforsamlingene i borettslaget. Vi har over nærmere 15 millioner i året i felleskostnader, fordelt på bl.a.: FordelingsnøkkelenAlle betaler ikke det samme i andel av «felleskostnadene». Dette bestemmes av «fordelingsnøkkelen». Fordelingsnøkkelen angir hva den… Les mer

Betraktninger om økonomien i borettslaget

Er økonomien i borettslaget god? Tåler vi å ta opp flere lån? Bør vi gjøre noe med “fellesutgiftene”? Hva bør vi følge ekstra nøye med på som styre? Mange andelseiere har spørsmål til økonomien i borettslaget utover det man greier å lese selv av innkallingene til generalforsamlingene. Rundt årsskifte 2014/2015 gikk det noen spørsmål og… Les mer

Spørsmål angående varme i radiatorene

Det er på nytt høst og svingende utetemperaturer og  spørsmål om varme og varmeanlegg, kommer. Uansett så gjelder følgende på generell basis Temperaturen på radiatorene endrer seg i forhold til hvor kaldt det er ute. De er innstilt slik at ved ca 15 °C ute så skal temperaturen på vannet i radiatoren  være 35 °C… Les mer

Hvordan avregnes fyringskostnadene i blokkene?

Det er fyringskostnadene som borettslaget har hatt i fyringsperioden som fordelesetter hver enkelt beboers faktiske forbruk. Andelseieren kan selv avregne forbruket og kontrollsjekke om dette samsvarer med avregningen. Du bestiller en målerlogg av Ista Norge, ved å sende en epost til <servica@ista.no>. Selve avregningen funkerer slik: Det er differansen mellom avregningsperioden som skal ganges med… Les mer