Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Fjernvarmen – slik fungerer det

Print Friendly, PDF & Email

Fjernvarmen blir aldri skrudd helt av, verken i blokkene i eller i rekkehusene. Det sirkulerer varmt vann i systemet hele året. Årsaken til at det virker avskrudd om sommeren er at temperaturen på radiatorvannet automatisk justeres etter utetemperaturen.

Slik justeres vanntemperaturen i rørene
I varmesentralene registreres utetemperaturen fortløpende, og temperaturen på vannet som sendes ut justeres hele tiden i henhold til den. Når temperaturen på vannet ut fra sentralen endrer seg, vil det ta litt tid før det merkes i de enkelte leilighetene. Det kan ta inntil to timer for vannet å sirkulere helt rundt til leilighetene ytterst på rørsløyfa.

Vi benytter en standard temperaturkurve som gir følgende forhold mellom utetemperatur og vanntemperatur:
Ved 15 °C ute vil temperaturen på radiatorvannet være ca 25 °C og ved -5°C ca 60° opp til nesten  80 °C ved -20°C ute.

Justering av temperatur på radiatorene
Hver enkelt radiator er individuelt termostatstyrt. Det betyr at effekten justeres i forhold til innetemperaturen i rommet. Hvis det allerede er godt og varmt i rommet vil radiatoren avgi lite varme selv om den står på 5 (maks), og omvendt kan radiatoren bli ganske så varm selv om den står på 1, men rommet er iskaldt. Etterhvert som romtemperaturen nærmer seg det termostaten er stilt inn på, vil temperaturen på radiatoren normalisere seg.

Der det er flere radiatorer i rommet bør termostatene stilles likt.

Symbolforklaring for termostatene i blokkene:
Danfos-termostaten er gradert med * – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
* er frostsikring av rom og vil gi en temperatur på ca 9,5 °C

 • 1 vil gi en romtemperatur på ca 14 °C
 • 2 vil gi en romtemperatur på ca 17 °C
 • 3 vil gi en romtemperatur på ca 20 °C
 • 4 vil gi en romtemperatur på ca 23 °C
 • 5 vil gi en romtemperatur på ca 26 °C

Symbolforklaring for termostatene i rekkehusene:
TA-termostaten er gradert med * – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
* er frostsikring av rom og vil gi en temperatur på ca 6 °C

 • 1 vil gi en romtemperatur på ca 12 °C
 • 2 vil gi en romtemperatur på ca 16 °C
 • 3 vil gi en romtemperatur på ca 20 °C
 • 4 vil gi en romtemperatur på ca 24 °C
 • 5 vil gi en romtemperatur på ca 28 °C

Hvem avgjør vanntemperaturen?
Hos oss følger vanntemperaturen en normalkurve som er basert på en avveiing av oppvarmingsbehovet opp mot energiøkonomi og faren for uønsket oppvarming fra rørene om sommeren.

Denne temperaturkurven fungerer stort sett bra, men enkelte kan oppleve at det er vanskelig å få opp temperaturen i leiligheten noen ganger om våren eller høsten, når det kan være varmt på dagen og kjølig om kvelden.

Styret kan be om endring av temperaturkurven, men har hittil ikke valgt å gjøre det. Det er dels av økonomiske grunner og dels for å unngå uønsket oppvarming om sommeren.

Kort sagt er det slik at høyere vanntemperatur betyr større energitap i systemet. Dette har en kostnad.

I blokkene er det slik at høyere vanntemperatur vil medføre høyere kostnader for alle. Det er fordi forbruket der beregnes som en andel av forbruket i hele anlegget for blokkene. Og fordi det er endel varmetap fra rørene, vil det medføre et ekstra energiforbruk også når man ikke skrur opp temperaturen i egen leilighet.

I rekkehusene er det individuell måling, og den enkeltes regning påvirkes ikke av eventuelt ekstra energiforbruk i forbindelse med varmetap fra de gjennomgående hovedrørene. Men den økte temperaturen i hver enkelt rørsløyfe vil medføre et ekstra energitap også her.

I tillegg er det et spørsmål om hva som er komforttemperatur. Med varmere vann i rørene vil det skje en uregulert oppvarming av alle leilighetene på grunn av at rørene går stort sett uisolert gjennom leilighetene.

Kan jeg skru av fjernvarmen i min egen leilighet?
I blokkene er det ingen mulighet for å skru fjernvarmen helt av.

I rekkehusene er det stoppekraner for fjernvarmen, slik at det i praksis er mulig for hver enkelt å skru av fjernvarmen helt. Imidlertid er det slik at røropplegget vårt er både komplisert og sårbart, slik at hvis du stenger eller åpner en kran hos deg selv kan det få konsekvenser andre steder. Derfor er det kun autoriserte rørleggere som har anledning til å skru av og på fjernvarmen (eller forbruksvannet). Eneste unntak er i forbindelse med akutte lekkasjesituasjoner.

Det er også viktig å huske på at hvis man skrur fjernvarmen helt av kan det føre til frostskader og lekkasjer om vinteren! Dette gjelder spesielt i rekkehusene der det stort sett er separate rørforgreninger til hver radiator. Dersom en radiator skrus helt ned, kan rørene i veggen fryse. I blokkene er det normalt flere radiatorer på samme rørsløyfe, slik at det blir en viss sirkulasjon av vann i rørene selv om en radiator skrus ned. I tillegg går rørene stort sett inne i leilighten. Dette gjør at faren for frostskader er mindre i blokkene.

Hvordan måles mitt forbruk?
I blokkene er det et såkalt fordelingsregnskap. Borettslaget faktureres for totalt energiforbruk i blokkene, basert på mengden varmtvann som går gjennom systemet, og målt temperaturforskjell på inngående og utgående vann.

 • Dette totalforbruket fordeles på den enkelte leiligheten på bakgrunn av målere som sitter på hver enkelt radiator. Målingene sendes trådløst til ISTA, som er ansvarlig for avregningene.
 • Disse målingene danner grunnlag for beregning av den enkelte leilighets andel av totalforbruket.
 • Varmtvann til forbruk (i krana) måles ved hjelp av en egen vannmåler i hver leilighet.

I rekkehusene er det individuell måling av energiforbruket til radiatorene i hver leilighet, basert på volum og temperaturforskjell på inngående og utgående vann. Varmtvann til forbruk måles ved hjelp av en egen vannmåler på samme måte som i blokkene.

Må vi bruke fjernvarme?
Borettslaget har ingen juridisk forpliktelse til å benytte fjernvarme, og kan i teorien gå over til andre energikilder. Vi har en løpende avtale med Fortum Varme, som ble reforhandlet senest 2014. Den forplikter oss til å benytte fjernvarme fra Fortum til oppvarming og varmtvann så lenge avtalen løper. Det er et generelt unntak som tillater elektriske varmekabler på baderom.

Selv om det er enkelte frustrasjoner knyttet til fjernvarmeopplegget, har det ikke vært seriøst vurdert å bytte til noe annet. Å bytte til andre løsninger vil helt sikkert medføre store kostnader til ombygging og investeringer i nytt utstyr, og nesten like sikkert ikke gi noen nevneverdig reduksjon i løpende energikostnader.

Hva koster fjernvarmen?
For borettslag i Oslo gjelder Fortums tariff VB2, se mer informasjon her. Vi får 5% rabatt på de oppgitte prisene. I følge NVEs fjernvarmeveileder skal prisen for fjernvarme aldri overstige prisen for elektrisk oppvarming.

Fakturering og avregning
Fortum fakturerer kvartalsvis for beregnet forventet forbruk neste tre måneder. Avregning og oppgjør for faktisk forbruk skjer en gang i året. Årsforbruket fordeles etter følgende modell:
1. kvartal (januar-mars) 36 % av årsforbruket
2. kvartal (april-juni) 19 % av årsforbruket
3. kvartal (juli-september) 15 % av årsforbruket
4. kvartal (oktober-desember) 30 % av årsforbruket

Det er flere som har stusset over en relativt høy fjernvarmeregning i september og lurt på hvordan de kan ha hatt så stort forbruk i sommermånedene. Den regningen gjelder altså forskudd for oktober – desember.

Forøvrig er det mulig å følge med på eget forbruk i rekkehusene ved å opprette konto på www.fortum.no.

Hva kan jeg selv gjøre med rør og radiatorer i min egen leilighet?
Den enkelte beboer skal kun justere temperaturen via termostaten på radiatorene. Ventiler, stoppekraner, trykkregulatorer, målere, sendere etc. skal kun betjenes av representanter for Fortum Varme eller borettslagets faste rørleggerfirma.

Rørene som går mellom leilighetene (sekundærnettet) er Fortums eiendom og vedlikeholdsansvar. Røropplegg og radiatorer i den enkelte leilighet er borettslagets eiendom og vedlikeholdsansvar. Det er ikke lov å gjøre noen endringer på dette uten forhåndsgodkjenning fra styret. Se forøvrig gjeldende Byggeveileder for nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder for flytting eller fjerning av radiatorer.

Sist oppdatert: mai 2020

Comments are closed.