Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Energiforbruk i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Hallagerbakken borettslag er med i Søndre Nordstrand ENØK. En av tingene vi får ut av dette samarbeidet er at vi får jevnlige oversikter over energiforbruket i borettslaget og en vurdering av dette. For februar måned fikk vi vite dette:

“Normal situasjon. Nedgang i månedskurve. Reelle tall (ikke graddagskorrigert )  99 190 KWh i 2017 og 116760 KWh i 2018»

Forbruket er som forventet og relativt likt forbruket fra i fjor, som det fremgår av kurvene.
Daglig leder i Søndre Nordstrand ENØK melder dette: Februar har i år vært som vi vet en kald måned og basert på graddager som vi har registrert  så har det ikke vært kaldere siden 2009,10 og 11. Kurvene er korrigert mot ute temperatur slik at utetemperatur ikke skal slå vesentlig ut på kurvene.”
Disse rapportene fra Søndre Nordstrand ENØK er et av «verktøyene» styret bruker for å følge med om om tingene er som de skal være. Primært er det vi ser etter er signaler om det kan være feil eller lekkasjer i anlegget.
Vi minner også om artiklene på nettet som beskriver hvordan fjernarbeid virker i boretteslaget., hvordan avregnes fjernvarmen i blokkene og vi har også skrevet om varme i radiatorene.
Og hva er “gradskorrigert”?
Begrepet gradagskorrigert er enkelt fortalt:

  • en metode for å beregne energiforbruk hvor en tar hensyn til utetemperatur. Dvs at selv om det er veldig kaldt en måned, som i år (2018), så vil det ikke ha vesentlig utslag på det graddagskorrigerte energiforbruket. Derimot vil det ha utslag hvis det er feil eller lekkasjer på anlegget.

Litt mer teknisk forklart er gradskorrigering:

Forklaring fra SSB: Temperaturkorrigeringen er gjort ved bruk av graddagstall. Antall graddager er et mål på oppvarmingsbehovet. Det antas at det ikke er noe oppvarmingsbehov når døgnmiddeltemperaturen overstiger 17 °C. Graddagstallet for et døgn defineres som antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 °C. Energibruken er temperaturkorrigert ved å graddagskorrigere den delen av den totale energibruken i bygget som er temperaturavhengig. Dette gjøres for hvert bygg ut fra forholdet mellom graddagstallet i det aktuelle året og tilhørende normal (1961-1990), for den kommunen bygget ligger i.
Forklaring fra Norsk Eiendom: Graddagskorrigering av energiforbruk: Registrert energiforbruk i eksisterende bygg, må korrigeres for klimamessige endringer av energiforbruket. I denne sammenheng benyttes begrepet graddagstall
Dette beregnes som summen av differansen mellom innetemperatur og utetemperatur for alle døgn i fyringssesongen.
  • Antall graddager = 17⁰C (beregningsmessig innetemperatur) – utetemperatur
  • Graddagskorrigert forbruk = målt forbruk x (normale graddager/målte graddager).
  • Graddagstall finnes bla på hjemmesidene til Enova.
  • Det er kun delen av energiforbruket som er graddagsavhengig som skal korrigeres (for eksempel ikke varmt tappevann).

Siste oppdatert: 14/3/2018

Comments are closed.