Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Elbil, strøm og lading i garasjeanlegget

Print Friendly, PDF & Email

Sist oppdatert: 11/4/2016

Dette er styrets skriftlige utredning av spørsmålet om hvordan vi kan fremskaffe bedre lademuligheter til el-/hybridbiler i borettslaget.

Utgangspunktet
Hallagerbakken borettslag ble bygget i perioden 1979-81, med fjernvarme som primær oppvarmingskilde. Den gang var det gjennomsnittlige strømforbruket betydelig lavere enn i dag. Vi hadde fellesvaskerier, færre elektriske apparater og gulvvarme var en sjeldenhet. Med det som utgangspunkt ble det lagt opp til en relativt beskjeden strømkapasitet til borettslaget. Det gjelder også parkeringshuset. Selv om alle de faste plassene har eget strømuttak, har det ikke vært tatt høyde for at mange skulle bruke motorvarmere samtidig. Det var kanskje ikke så vanlig da? Og brukbare elbiler tilgjengelig for folk flest, det var vel nærmest for science fiction å regne. I alle fall ble det ikke tatt høyde for det da det elektriske anlegget ble dimensjonert.

Utførte og planlagte forbedringer
Det siste året har vi fått utført en tilstandsvurdering og rettet flere mindre feil på det elektriske anlegget i parkeringshuset. Det betyr at anlegget nå er lovlig og uten kjente alvorlige feil. Men når det er sagt, så har vi fremdeles flere kjente svakheter i anlegget.

Den hjemmelagde løsningen med lang skjøteledning fra parkeringshuset og over til vaktmesterområdet er byttet ut med en forskriftsmessig nedgravd kabel.

Vi har nå skifte ut de gamle lysarmaturene med mer moderne og energieffektive lyskilder. Dette vil på sikt redusere strømutgiftene og frigi noe kapasitet til annet bruk.

Skjøteledning fra uttaket for motorvarmere er ikke lovlig. Dersom en andelseier ønsker å flytte kontakten ved parkeringsplassen slik at man f.eks. kan rygge bilen inn og samtidig få tilgang på kontakten, så kan det ordnes til selvkost.

Tilgjengelig kapasitet nå, og hva den brukes til
Hvor mye strøm vi har tilgjengelig i parkeringshuset avgjøres av kapasiteten til transformatoren, dimensjonen på kabelen fra transformator til vårt sikringsskap, og dimensjonen på vår hovedsikring (overspenningsvern).

Til nå har vi hatt en total kapasitet på strøm til parkeringshuset på 250 A. Oppegård Elektriske er i ferd med å oppgradere dette til 315 A. Dette er det maksimale vi kan få med eksisterende transformator og kabel. Totalt vil det gi oss ca. 125 kW tilgjengelig

63 A / 25 kW er tilgjengelig for de 17 utleieplassene. Det er nok til at mange, men ikke alle kan lade samtidig uten at sikringen går.

Resten av kapasiteten er fordelt på lys og stikkontakter inne i parkeringshuset, samt elektriske dører, varmekabler ved to innkjøringer og nedgangen ved flaggstanga, samt strøm til vaktmesterområdet.

Stort sett er det slik at hver rekke med plasser deler en eller to 10 A kurser til stikkontaktene. Det er nok til at 2-3 biler kan bruke motorvarmer og/eller kupévarmer samtidig, avhengig av hvor kraftige de er.

Vi har altså i utgangspunktet for liten kapasitet til å dekke at alle bruker sitt uttak til motor-/kupévarmer på samme tid.

Utleieplassene på taket
Hver av utleieplassene har et låsbart strømuttak. Disse var i utgangspunktet ment for motorvarmere da de ble satt opp. Det ble tillatt bruk til lading da det behovet begynte å oppstå, selv om anlegget ikke egentlig var egnet til eller dimensjonert for det. Etter utbedringer i år er disse kontaktene nå i forskriftsmessig stand med tanke på lading av elbil. Den samlede kapasiteten er så stor at nesten alle bilene kan lade på full effekt samtidig. (Vi har 25 kW tilgjengelig her, mens samtidig lading fra alle vil trekke 31 kW.) Dette bør være tilstrekkelig til å dekke den bruken vi ser nå, og forventer fremover.

(Til orientering: Feil eller svbakheter i ladeutstyret som følger med bilen kan gi feil på vårt anlegg og det har skjedd. Konskevensen var at sikringen gikk.)

Kan vi øke kapasiteten?
Styret har hatt en dialog med Hafslund Nett om mulighetene for å øke tilgjengelig kapasitet til parkeringshuset. De sier det er mulig å doble kapasiteten, fra 315 A til 630 A totalt. Dette forutsetter utskifting av transformator og kabel frem til vårt anlegg. Denne kostnaden må vi ta selv.

Hafslund anslår kostnaden til ca. 200 000,- kroner ink. mva for kabel og transformator. I tillegg kommer gravekostnaden (vi har et tilbud på kr 145 000) for å legge kabelen frem til oss.  Vi må også forvente andre kostnader i forbindelse dette (endringer i sikringsskap etc).

Muligheter for å tilby lading av elbil
Et borettslag er ikke pliktig til å etablere noen form for løsning for elbiler. Men vi kan velge å gjøre det hvis vi ønsker (ref. advokat Terje Sjøvold i OBOS 16/9).

Styret har hatt som utgangspunkt at vi ønsker å tilrettelegge for gode ladeløsninger, gjerne med ladepunkter på de enkelte faste plassene, om det skulle vise seg mulig.

Vi har vurdert flere mulige løsninger ut fra følgende kriterier:

 • Praktisk og hensiktsmessighet ved total løsningen
 • Kostnad
 • Lik tilgang for alle andelseiere.

 

(1) Ladestasjon på egen plass
Vi har vurdert om det var mulig å la hver enkelt etablere ladestasjon på sin egen plass. Det absolutt beste er at alle har tilgang på lading på sin faste parkeringsplass. En helt enkel stikk CEE med begrensning på 10A er faktisk mye bedre enn et system hvor man må flytte bilen når bilen er ferdig ladet. Strømkostnaden kunne da dekkes enten ved individuell avregning eller en beregnet fastpris.

Dessverre ville dette kreve dyre ombygginger av det elektriske anlegget. Det skal være teknisk mulig å regulere bruken med smarte løsninger slik at tilgjengelig strømkapasitet blir fordelt slik at det er mulig å etablere en lademulighet på den enkelte parkeringsplass inne i parkeringshuset.

 • Status 3/4/2016: Poenget med aktiv regulering av ladeeffekten er at strømtrekket skal reguleres ned slik at sikringen aldri «ryker». Vi har nå få to troverdige forslag på dette. Den ene løsningen er tydelig billigere enn den andre.

annonse_elbil_lading. jan2016Må dette være så komplisert. Det annonseres jo brukbare løsninger hele tiden? Dersom vi øker kapasiteten til 630A, så har vi kapasitet til ca. 45 biler (med løsningen fra annonsen), før vi husker på antall motorvarmere i bruk, ladestasjon på taket, osv. Spørsmålet om hvordan vi oppnår likebehandling er utfordrende her.

(2) Egen ladevegg inne
Det har vært foreslått å etablere en egen vegg eller rekke med ladeplasser inne i parkeringshuset. Tanken var da at de med elbil kunne bytte til seg plasser der. Dette ville bli langt billigere med tanke på kostnader til ombygging av infrastrukturen. Er det ikke bare å flytte om på parkeringsplassene i huset?

Styret kan omfordele parkeringsplassene i parkeringshuset, men siden vi har praktisert at de andelseierne som har hatt plass har hatt en fast, stedbunden plass som følger leiligheten, så antar vi at dette i praksis vil være kontroversielt og vanskelig. F.eks. har flere satt opp oppheng for skiboks på «sin» plass, noen har endret på plassering av uttak for motorvarmer og ved en omfordeling så vil nødvendigvis flere få en ny plass som de ikke oppfatter som like bra som den de hadde. Og hvor ofte skal vi foreta «stol-leken» når folk flytter inn/ut av borettslaget og/eller skifter biltype? Styret legger derfor til grunn av det må veldig sterke praktiske og/eller økonomiske hensyn til for at borettslaget skulle gjøre dette.

Disse faste ladeplassene inne ville også kun være tilgjengelig for et lite mindretall av beboerne. Dette gjør eventuelt at vi da (uansett) må ha et annet tilbud, f.eks. eksempel ladestasjoner tilgjengelig på taket.

(3) Fortsette med utleieplassene som ladeplasser
Dette ville være en relativt enkel og rimelig løsning. Ulempen er at lading kun ville være tilgjengelig for de som leier en plass der. For å gjøre dette likt for alle, måtte vi hatt en venteliste. Og hvor mange plasser skulle leies ut til elbiler vs. andre biler?

(4) Etablere noen dedikerte ladestasjoner på taket
Med ekstra strøm tilgjengelig kan vi etablere noen dedikerte ladestasjoner. Disse må da kun benyttes til lading, og ikke fungere som vanlige parkeringsplasser, slik at kapasiteten utnyttes best mulig. Vi ser for oss en løsning der man betaler for både tiden man står der og for strømforbruket. Det vil være nødvendig for å sikre at man ikke opptar en ladeplass lenger enn nødvendig.

Fordelene med denne løsningen er at den er praktisk gjennomførbar og gir lik tilgang for alle som har eller ønsker å skaffe seg elbil. Det vil også være mulig å få offentlig støtte til disse plassene.

Ulempene er at det vil påløpe endel administrasjonskostnader, man må aktivt flytte bilen til og fra ladestasjonen, og vi risikerer en binding til leverandør av betalings-/administrasjonsløsningen.

Hva innebærer en ladestasjon?
En ladestasjon er noe mer enn en stikkontakt. Den har en del programvare som kommuniserer med elbilen. Kontakten låser seg f.eks. når ladingen pågår, og kontakten kan ikke trekkes ut før ladingen er stoppet. Den inneholder også ulike sikringsmekanismer. Dersom det er noe galt med bilens lader, vil f.eks. ladestasjonen ikke avgi strøm. I tillegg til dette har den gjerne måler for forbruk og evt. betalingsløsninger.

En ladestasjon blir programmert til et potensielt uttak. Det vil ofte være 16 A eller 32 A (for hurtigere lading). Ut fra det vi har sagt om parkeringshuset, vil 16 A være aktuelt.

Et tomt batteri på en vanlig liten elbil kan ta minst 10 timer å lade opp. I praksis vil hvert ladepunkt da kun ha kapasitet til 2-3 biler i døgnet: en kveldsrunde, en natterunde og en dagrunde.

Kapasitetsbehov for laderne: Dersom vi setter opp for eksempel 2 doble ladestasjoner så må det settes av 80A av totalen i parkeringshuset til dem slik at 4 biler kan lade samtidig.

(Totalt 4 stk. 16A som blir 64A.  Da trenger vi en 80A for å ikke belaste kursen med mer enn 80% over tid.)

Kostnadene ved å sette opp ladestasjoner (anslagsvis):

 • selve ladestasjonen  (ca. 50 000,- per stk, som reduseres med ca. kr 10 000,- per stk pga. offentlige støtteordninger)
 • omkobling og en del mer (nærmest samme kostnad ved 1 eller 3 ladestasjoner)
 • en driftsavtale om betaling etc.

Mulige samarbeidspartnere/leverandører:

Sett fra brukerens side:

 • En app som gir deg beskjed om plassen er ledig og om bilen er ferdig ladet. Du betaler for tiden du står på plassen. (Salto as [http://www.salto.no/]har en løsning for dette). Man betaler så lenge bilen står til lading. En bil som ikke er oppkoblet, kan bli avgiftbelagt/bortauet.
 • Skilt med påskrift: «Kun for el-biler som lader aktivt”
 • Faktura fra «Lade-i-Norge», som evt. vil administrere dette for oss (driftskostnaden er uviss).

Sett fra borettslagets side:

 • En driftsavtale knyttet til service, kontroll etc. med forhandleren ang. ladestasjonene.
 • Selvkostløsning dersom kalkulasjonen er riktig. (og da må vi ha regnet inn strøm etc). Anlegget må ha en egen måler (eller vi velger å ta dette skjønnsmessig fordi det er totalkostnadene som skal avregnes inn i «ladeavgiften”)
 • Vi selger/admin ID-kort/tilgang (Lade-i-Norge kan gjøre det)
 • ID-kort: forhåndsgodkjenning av beboeren
 • Vi kan få offentlig støtte til dette (REINERTSEN AS, Avd. Energi – Operatør for Oslo Kommune, Klima- og energifondet)

Pro & Con-spørsmål

 • «Gifter» vi oss til en leverandør?
 • Hva er kostnaden ved å skifte ladestasjon?
 • Antallet ladestasjoner må også vurderes opp mot hvor mange plasser vi vil miste i form av vanlige parkeringsplasser!

Hvor kommer informasjonen fra?
Innspill og råd er innhentet fra Anders Bakke (Oppegård Elektriske AS) og Birger Olsen (Hjellnes Consult as), samt info fra Norsk elbilforening, Reinertsen AS, Avd. Energi og Advokatene i OBOS.

Styrets innstilling
Styret har ikke utarbeidet et endelig forslag til løsning. Vi vil arbeide fortløpende med dette frem mot generalforsamlingen 2016. Frem til da vil vi jobbe videre med å utrede konkrete løsninger og få enda bedre faktagrunnlag når det gjelder mulighetene for å øke strømkapasiteten.

Vi forventer å legge frem et forslag basert på følgende hovedprinsipper:

 • Kapasiteten på strøm inn til parkeringshuset dobles, fra 315 A til 630 A.
  (Eventuelt mer, hvis dette er mulig og økonomisk forsvarlig.)
 • Forslag 1:
  • Dersom det er teknisk mulig/realistisk, så vil vi fremme et forslag som gjør at man kan bestille en lademulighet til den enkelte parkeringsplass i parkeringshuset.
 • Forslag 2:
  • Det etableres et antall ladestasjoner som er tilgjengelig for alle beboere med elbil. Ladestasjonene og all nødvendig tilhørende infrastruktur, inkludert økning av strømkapasiteten til parkeringshuset skal finansieres av brukerne.
  • Antallet ladeplasser må balanseres opp mot behovet for frie parkeringsplasser, og om forslag 1 kan/vil bli gjennomført.
 • Leverandører og tekniske løsninger avgjøres av styret.
 • Når ladestasjonene er på plass, skal det ikke lenger være lov å lade elbil på utleieplassene.
 • og el-/hybridbil eierne skal finanisere infratruktur- og driftskostnadene fult ut.

Det ferdige forslaget vil styret be generalforsamlingen (onsdag 6. april 2016) ta stilling til.

Hvis noen har gode idéer til andre løsninger som vi ikke har tenkt på, eller bare vil foreslå andre valg og prioriteringer enn det styret har lagt opp til, tar vi gjerne imot all konstruktive innspill. For at vi skal få mulighet til å vurdere alle innspill på en god måte, vil vi gjerne høre om det i god tid før fristen for å gi forslag til generalforsamlingen.

 

Noen harde fakta
Antall faste parkeringsplasser inne:   159
Antall utleieplasser på taket:                 17
Antall frie plasser på taket:                   58

Strømkapasitet:
Nå                                                         250 A / 100 kW
Snart                                                     315 A / 125 kW
Etter oppgradering av transformator     630 A / 250 kW

Et  vanlig strømuttak som skal brukes til lading av elbil kan sikres med maks 10 A.
(Nye regler fra 2014, NEK 400:2014-722.501.)

Ladestasjoner trenger mellom 10 og 32 A per uttak. Flere ampére betyr mulighet for raskere lading. Kursen bør ikke belastes med mer enn 80%, for å ungå overbelastning over tid.

Hva må til for at alle faste plasser skal få en dedikert 10 A kurs som tillater lading?
159 * 10 = 1590
1590 + 25 % (sikkerhetsmargin) = 1987.5 A

Alle skal i praksis ikke lade samtidig. Hva samtidighetsfaktoren bør være er en vurdering, f.eks. 0,7. Allikevel vil vi se at det her er et behov for økt kapasitet og aktiv strømregulering.

Og tilslutt…

Bruk av faste skjøteledninger
Vi må minne om at det ikke er tillatt å benytte seg av faste skjøteledninger. Enkelte har hengt opp eller lagt ut faste skjøteledninger for å kunne koble til motorvarmer når man står med fronten ut. De som ønsker det kan for egen regning få lagt ut en ekstra kontakt på nærmeste søyle.

 

Elbil og Google
Et raskt søk på elbil gir oss over 750 000 treff. Det er mye gammel informasjon og mye feilaktig informasjon. Og mye informasjon som rett og slett ikke er relevant for vår situasjon. Noen av de bedre sidene er:

 

 

================================================

Forslag til generalforsamlingen 6. april 2016

4.2    Etablere tilbud for lading av el-/hybrid biler
Forslagsstiller: Styret

Begrunnelse
Stadig flere anskaffer seg el-/hybrid-biler og har behov for lademuligheter hjemme. Det er flere argumenter for å sørge for at vi har et tilbud også i borettslaget, selv om det juridisk ikke er et krav til oss. Foruten å gi et tilbud om lading til de beboerne som ønsker det, vil borettslaget bli mer attraktivt ved å ha et slikt tilbud.

Styret har utredet problemstillingen og har lagt ut en fyldig redegjørelse for hva vi vet om dette på nettet (se under elbil på www.hallagerbakken.no).
NB! Alle med interesse for spørsmålet bør lese denne. Redegjørelsen blir ikke gjentatt her.

Vi har utredet løsningene basert på tre hovedkriterier:

 • Løsningen må være mulig og hensiktsmessig. Som utredningen viser har vi mange begrensninger som vi må forholde oss til.
 • Løsningen(e) må prismessig være akseptable. De kostnader som er knyttet direkte til lademulighetene, skal iflg. lovverket betales av de som benytter seg av det. Dette gjør at de endringer som vi må gjøre i infrastrukturen med mer ift. dette, må borettslaget kunne få tilbake via el-/hybridbil-eierne, i tillegg til at de rene driftskostnadene – som strøm m.m. – må dekkes inn.
 • Løsningen(e) må være konstruert slik at alle andelseiere har like muligheter til å benytte seg av dem.

I forbindelse med dette utredningsarbeidet og tilsyn av el-anlegget i parkeringshuset, ser styret behov for å rehabilitere anlegget og øke strømkapasiteten til anlegget. Dette er påbegynt, og vi tar sikte på å sluttføre arbeidet i 2016. Vi ser denne oppgraderingen som hensiktsmessig uavhengig av lade-spørsmålet.  Dermed ser vi ikke dette som en del av den oppgraderingen og de endringene som er knyttet direkte til el-/hybridbil-spørsmålet.

Alternativene
I praksis ser styret disse alternativene:

 1. Vi kan fortsette som før og kun ha et tilbud til de som er så heldige at de har fått leid en plass på taket. Dette strider imidlertid direkte mot likebehandlingsprinsippet og er ikke en ønskelig løsning.
 2. Vi kan etablere ladestasjoner på garasjetaket som kan benyttes dersom man bor i borettslaget. Stikkord for løsningen: kun for beboere, tidsbegrensning slik at man ikke bruker den som en parkeringsplass, men gir plass for en ny bil som trengs å lades, “høy” betaling som dekker både strøm, drifts- og infrastrukturkostnader osv. En slik løsning vil være tilgjengelig for alle i borettslaget. Denne løsningen mener vi er økonomisk forsvarlig.
  Risiko: Så fremt vi følger styrets forslag nedenfor, ser vi ikke i dag noen risiko med dette alternativet.
 3. Vi kan etablere en infrastruktur på innsiden av parkeringshuset som gir den enkelte andelseier med fast plass mulighet til selv å anskaffe seg “ladeutstyret”. Denne løsningen alene gir ikke et likeverdig tilbud til andelseierne, og den blir dyr.
  Risiko: Likviditetsmessig må borettslaget ta kostnadene nå for selve infrastrukturen, uten helt å være sikker på om og når investeringen over de neste årene kommer tilbake. Dette vil naturligvis påvirke handlingsrommet til styret.
  Vi har fått prisantydninger som tilsier at borettslagets kostnader ved å sette opp en slik infrastruktur, kan bli i første omgang 150–200.000. Den enkelte bileier må ut med rundt kr. 20-25.000 for sin del av etableringskostnadene i tillegg til en andel av borettslagets kostnader.
  nå har vi ikke et godt nok grunnlag for å sette et beløp på hva dette blir nøyaktig for den enkelte lade-bil-eier. I tillegg blir det månedlige drifts-/strømkostnader.
  Til orientering: støtteordningene til kommunen for å etablere lademuligheter gjelder ikke for vår situasjon inne i parkeringshuset.

Basert på spørreundersøkelsen i vinter om el-/hybrid-biler – og i tillegg ved egne observasjoner -, estimerer vi at vi har opp mot ca. 15-20 bileiere med lade-behov om kort tid.

Styrets forslag til vedtak (ble godkjent med endringen som er tatt inn nedenfor)
Generalforsamlingen ber styret etablere lademuligheter på taket som vil være tilgjengelige for alle beboerne, og en prisstruktur på dette som tar sikte på å dekke inn drift- og etableringskostnadene for dette.

Når dette tilbudet er etablert, tar vi sikte på å avvikle muligheten for å lade på utleieplassene (da vil man kun benytte motorvarmere der). Dette for å gi mer robusthet for el-anlegget og for å sikre likebehandling av andelseierne. I en mellomperiode fram til neste generalforsamling vil vi allikvel la ordningen besto.

Dersom de teknologiske og/eller de økonomiske rammene endrer seg vesentlig for muligheten til å etablere lademuligheter i garasjeanlegget, bør styret utrede dette alternativet på nytt.

Comments are closed.