Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Kalkylen for ladestasjonene

Print Friendly, PDF & Email

Oppdatert: 10/02/2017

Denne artikkelen viser hva som inngår i kalkylene som ligger bak prisingen av lademulighetene i borettslaget.

Prinsipper
Ladeplassene på garasjetaket er kun for beboere i Hallagerbakken borettslag med gyldig ladeavtale og ladebevis i frontruten. Plassene skal kun benyttes til aktiv lading.

Pris på bruken skal være så lav som mulig. Det betyr at borettslaget ikke skal ha inntekter fra bruken, men at kostnader som installasjon/drift/vedlikehold/strøm skal dekkes av bruken.

Kort om de enkelte deler av kostnadsbildet
Installasjon og drift/vedlikehold av ladeplassene har en kostnad som følger:

  • kr 154 000  i installasjon av 6 ladestasjoner etter fratrekk av innvilget støtte fra oslo kommune
  • kr 6 000 i årlig teknisk ettersyn med test av vern og funksjon
  • kr 5 922  årlig administrasjonsverktøy (dette gir en årlig kostnad på 987 kr pr ladestasjon).

I tillegg kommer administrasjon av ladeavtaler etc., samt ukentlig visuell sjekk.

Borettslaget har valgt å fordele installasjonskostnaden over det installerte utstyrets levetid på 10 år.

Ved en tenkt levetid på installert utstyr på 10 år vil den årlige kostnaden for hvert av disse 10 årene for utstyr og drift beløpe seg til kr: 27 322

Vanlig pris på strøm er litt under 1 kr pr kWh.

Beregnet strømforbruk
Strømforbruket til elbiler blir gjerne satt til 0,25 kWh per kilometer.

Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig årlig kjørelengde for personbiler på vei er ca.15 000 km i året.

Med de forutsetningene bruker en elbil 3 750 kWh årlig. Elbileiere lader ifølge SSB litt over halvparten hjemme, resten lades på offentlige ladestasjoner på eller ved arbeidsplass.

Se skjemaet “ladefart/ladetid” for beregning av nødvendig ladetid.

Antall brukere
Utfra tilbakemeldinger fra beboere finner borettslaget det naturlig å regne med et snitt på 20 aktive brukere de neste 5 årene.

Betaling for bruk / priser
Prisen er nødt til å bygge på noen antagelser, det vil si at det finnes variabler som er vanskelig å beregne i forkant – som at ulike elbiler trekker ulik mengde strøm og at regnestykket er avhengig av antall effektive ladetimer etc. Det faktum at vi på forhånd ikke kan vite hvordan disse variablene vil falle ut, gjør at vi heller ikke kan fastsette en sikker og fast timepris.

Borettslaget har på bakgrunn av ovenstående samt kalkylen fastsatt brukerbetaling som følger:

  • Ved inngått ladeavtale betales en gang i året 900 kr pr bruker. Beløpet dekker løpende administrativ drift.
  • Bruker betaler en fast pris pr. lading på 6 kr pr påbegynte halvtime. Dette dekker strømforbruk , og andel installasjon/administrasjonskostnader.

Borettslaget tar, for å gi forutsigbarhet til brukere og borettslaget, sikte på å holde prisene satt i 1 år. Vesentlige endringer i prissystem kan skje ved endring i leverandørkostnader.