Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Avtale om lading

Print Friendly, PDF & Email

Avtale om lading av elbil/hybrid på borettslagets ladestasjoner mellom Hallagerbakken borettslag og
Navn: ___________________
Adresse: Hallagerbakken _____
Telefon: ___________________     Epost: _________________________________

A. Forutsetning
Ladeplassene på garasjetaket er kun for beboere i Hallagerbakken borettslag med inngått ladeavtale og gyldig ladebevis i frontruten.

B. Kostnader

 1. Ved inngåelse av avtale utleveres ladebevis med regnr. på bilen og om nødvendig RFID-kort. En oppstartkost på kr 900 faktureres pr. år. Summen dekker administrativ drift av ordningen.
 2. Ladetid faktureres bruker fra LADE i Norge. Bruker faktureres kr. 6 pr. påbegynte halvtime. Summen dekker strømforbruk og driftskostnader som vedlikehold, installasjonskostnader. For nærmere informasjon om beregning av priser, se egen info.
 3. Priser kan reguleres med 1 måneds varsel.

C. Bruk av ladeplass

 1. Parkeringsplassen skal kun benyttes til aktiv lading av elbil/ladbar hybridbil med gyldig ladebevis synlig i frontruten.
 2. Ladebeviset kan ikke lånes / leies ut til andre.
 3. Strøm skal ikke benyttes til annet enn lading av elbil/ladbar hybridbil
 4. Ladeplassen må benyttes i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk.
 5. Det kan sanksjoneres mot biler som bryter med disse reglene (bøter/borttauing).
 6. Ladestasjonene benyttes med Type2-kontakt. ved evt. behov for ny ladekabel bekostes dette av bruker.
 7. Lading forutsetter at bruker har registrert seg på LADE i Norge.
 8. Lading startes ved hjelp av RFID-kort registrert hos LADE i Norge – eller via SMS fra registrert mobilnr.

D. Varighet

 1. Ladeavtalen løper inntil oppsigelse finner sted. Gjensidig oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i  påfølgende måned.
 2. Ved vesentlig mislighold kan styret fatte vedtak om inndraging av ladebevis.


E. Kvalitet
Borettslaget gir ingen garantier om oppetid for ladestasjonene. Dette tilbudet er i forhold til den kvalitet som styret til enhver tid ser seg i stand til å ivareta.

F. Kontrakt
Kontrakten er underskrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.
Dato: _____/____ 20__

_________________________                                                   _________________________
for Hallagerbakken borettslag                                                      for andesleier