Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: El-bil

Ladeboks ute av drift?

Hva gjør du dersom ladeboksen din ikke virker? “Feilen kan ligge på flere steder… Gjelder det din private ladeboks inne i P-huset, ta kontakt med Oppegård Elektrisk AS på tlf.: 66 99 28 77. Dersom de finner ut at dette har noe med det sentrale anlegget å gjøre så får borettslaget regningen automatisk. I mellomtiden… Les mer

Lading av EL-kjøretøy i parkeringshuset

Arbeidet med å installere infrastruktur som muliggjør personlige ladepunkter i parkeringshuset starter i begynnelsen av desember. Etter ferdigstillelse av infrastrukturen vil det være mulig å få installert ladebokser for de som ønsker det. I kortere perioder vil det bli nødvendig å flytte biler ut av parkeringshuset innenfor normal arbeidstid (07-16). Detaljer rundt dette vil bli… Les mer

Hvor er ladestasjonene?

I Hallagerbakken har vi ladestasjoner for beboerne på parkeringsplassen på taket av parkeringshuset. Informasjon om ladeavtalen og ordningen finner man på nettsiden vår, el-bil. I tillegg har andelseiere med parkeringsmulighet inne i parkeringshuset mulighet for å ha egen ladestasjon. På Oslo kommunes nettsider ligger det et web-basert kart som viser dagens kommunale ladeplasser. Kommunens ladere… Les mer

Frakobling av strøm til utleieplasser på garasjetaket

Som informert tidligere vil strømmen til utleieplassene på taket kobles fra nå. Det vil si at det fra nå ikke vil være mulig å lade bil eller bruke motorvarmer på disse plassene. En eventuell åpning av mulighet for motorvarmer på disse plassene vil skje etter sommeren. I henhold til oppsigelse av lademulighet på garasjetaket vil… Les mer

Borettslaget og el-/hybridbiler

Denne artikkelen viser hva borettslaget pr. i dag tilbyr beboere som ønsker å benytte elbiler/hybridbiler, og hva vi tenker om dette fremover. Historikk Garasjeanlegget ble i sin tid bygget på enklest mulig måte rent strømmessig. Borettslaget har i 2016 oppgradert strømkapasiteten til parkeringshuset. Oppgraderingen består av skifte av transformator, nedgraving av kabler og bytte av… Les mer

Avtale om lading

Avtale om lading av elbil/hybrid på borettslagets ladestasjoner mellom Hallagerbakken borettslag og Navn: ___________________ Adresse: Hallagerbakken _____ Telefon: ___________________     Epost: _________________________________ A. Forutsetning Ladeplassene på garasjetaket er kun for beboere i Hallagerbakken borettslag med inngått ladeavtale og gyldig ladebevis i frontruten. B. Kostnader Ved inngåelse av avtale utleveres ladebevis med regnr. på bilen og om… Les mer

Kalkylen for ladestasjonene

Oppdatert: 10/02/2017 Denne artikkelen viser hva som inngår i kalkylene som ligger bak prisingen av lademulighetene i borettslaget. Prinsipper Ladeplassene på garasjetaket er kun for beboere i Hallagerbakken borettslag med gyldig ladeavtale og ladebevis i frontruten. Plassene skal kun benyttes til aktiv lading. Pris på bruken skal være så lav som mulig. Det betyr at… Les mer

Elbil, strøm og lading i garasjeanlegget

Sist oppdatert: 11/4/2016 Dette er styrets skriftlige utredning av spørsmålet om hvordan vi kan fremskaffe bedre lademuligheter til el-/hybridbiler i borettslaget. Utgangspunktet Hallagerbakken borettslag ble bygget i perioden 1979-81, med fjernvarme som primær oppvarmingskilde. Den gang var det gjennomsnittlige strømforbruket betydelig lavere enn i dag. Vi hadde fellesvaskerier, færre elektriske apparater og gulvvarme var en… Les mer