Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Parabol i Hallagerbakken?

Print Friendly, PDF & Email

Parabol, antenner, varmepumpe eller lignende utvendig synlig eller støyende installasjoner kan ikke settes opp uten forhåndsgodkjenning fra styret. Gjeldende vedtekter (4-3) og husordensreglene (april 2015) omtaler dette i pkt 7. Bestemmelsen utdypes i Byggeveilederen  i pkt 3.8, side 13.

Det er utarbeidet egne  Retningslinjer for montering av parabolantenne  (Vedtatt i styremøte 2013-06-04.):

I. Parabolantenne kan monteres på følgende vilkår

 1. Antennen skal være forsvarlig montert slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på bygning eller person.
 2. Antennen skal være diskret plassert på innsiden av egen balkong, på platting eller direkte på mark. Inntil halvparten av antennen kan være synlig over balkongkanten.
 3. Antennen skal ikke være til betydelig ulempe for noen nabo.
 4. Antennen skal ikke være større enn 85 centimeter i diameter.
 5. Alle elektrisk installasjoner skal utføres av godkjent elektriker.
 6. Årsaken til at man ønsker parabolantenne anses ikke relevant for borettslaget.
 7. Søknad skal være mottatt og godkjent av styret før parabolantennen settes opp.

II. Krav til gjennomføring av ledning gjennom yttervegg

Gjennomføring av ledning gjennom yttervegg skal gjøres så skånsomt som mulig, og slik at ikke vann kan trenge inn bak vindtettingen/kledningen.

 1. Lag gjennomføringen skrått, med fall utover.
 2. Plasser hullet på et beskyttet sted, for eksempel under takutstikk eller vannbord.
 3. Det skal ikke lages hull gjennom vindu eller vindusomramming.

III.  Begrunnelse for restriksjonene på montering av parabolantenne

 1. Parabolantenner montert på fasaden anses som arkitektonisk skjemmende og i strid med styrets ønske om å bevare borettslagets arkitektoniske egenart.
 2. Montering av parabolantenner kan resultere i skader på bygningen, enten direkte eller over tid.
 3. En parabolantenne kan stjele sol og utsikt fra naboer.

IV.  Krav til søknad
Søknad om montering av parabolantenne må inneholde følgende informasjon:
1. Navn på søker.
2. Kontaktinformasjon til søker (Telefonnummer og e-postadresse)
3. Adresse og leilighetsnummer der antennen ønskes satt opp.
4. Hvor antennen skal monteres. (Legg ved bilde eller tegning.)
5. Hvordan antennen skal festes.
6. Hvor ledning skal føres gjennom vegg.

Det skal med andre ord søkes styret før montering av parabolantenne. Parabolantenner som er montert opp uten godkjenning fra styret må fjernes inntil godkjenning fra styret foreligger.

Parabol

Comments are closed.