Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Byggeveilederen

Avfall ifm med opp-pussing, – hva gjør vi med det?

«Parkering» av byggeavfall ifm oppussing er et evig problem, spesielt om vinteren. Den beskjeden styret generelt gir om dette er: Avfallet må fjernes fortløpende, det kan kun være «parkert» utenfor boligen i kort tid (vi snakker 2-3 dager for det samme avfallet). Avfallet/plasseringens beskaffenhet skal ikke representere noen form for fare for noen. Avfallet må… Les mer

Å bekle undersiden av balkongene (i rekkehusene)

Noen opplever det som et problem at det drypper vann fra balkongen f.eks. over eget inngangsparti. Siden all fasadeendring og byggeaktivitet på fasaden krever søknad til styret, så er det greit å vite hvilke føringer vi har i forhold til å kle balkonger fra undersiden for å unngå vanndrypp. Noen har tettet I forbindelse med rehabiliteringen av rekkehusene ble… Les mer

Bistand fra Byggeutvalget privat?

Borettslagets Byggeutvalg har dessverre ikke kapasitet til å bistå beboere med individuell rådgivning. Byggeutvalget er i utgangspunktet styrets rådgiver i byggetekniske saker og saksbehandler for interne søknader. Utvalgets medlemmer kan derfor ikke ha rollen som andelseieres rådgiver. Vi har samlet svar på mange spørsmål i forbindelse med store og små utbygginger i ‘Byggeveilederen’. https://hallagerbakken.no/byggeveilederen/byggeveilederen/ https://hallagerbakken.no/byggeveilederen/onsker-du-a-gjore-noe-i-eller-rundt-boligen/ Den vil forhåpentligvis hjelpe… Les mer

Kan vi male, olje eller beise selv?

I borettslaget vårt har vi en ansvarsdeling når det gjelder hva den enkelte andelseier er ansvarlig for av vedlikehold og hva borettslaget som felleskap har ansvaret for. Det er viktig å ha dette skillet klart for seg. Det som er på innsiden av leiligheten, er andelseiers ansvar når det dreier seg om maling. Borettslaget har… Les mer

Byggeveilederen

Retningslinjer for bygningsmessige endringer i og rundt boligen. Dette må leses før du setter i gang eller begynner å planlegge noen som helst bygningsmessige endringer, store eller små, inne eller ute. Her kan du laste ned gjeldende versjon: Byggeveilederen_2019-12-02_Web-utgaven Les mer

Varmtvannet i rekkehusene

Da borettslaget ble bygd, ble det valgt noen løsninger for å spare penger. Dette medfører at ikke alle løsningene er så gode som vi kunne ønsket oss. Det kan være greit å vite følgende: Vi har noen «pumpehus» i borettslaget som sender vannet rundt i en krets. En slik krets kan omfatte flere rekker (med… Les mer

Kondens på vinduene

Etter at det ble satt inn nye vinduer i blokkene, har flere registrert at det enkelte ganger har dannet seg kondens på rutene. Dette er ingen feil ved vinduene og vil normalt bare skje ved visse værforhold. En redegjørelse vil du finne i disse to lenkene: http://www.nordan.no/nordan/artikler/nyheter/149-dugg-p%C3%A5-utsiden-av-glass http://www.glassportal.no/no/teknisk_informasjon/bruksomrader/glass_i_vindu/Utvendig+dugg+p%C3%A5+ruter.b7C_wBrI1-.ips   Les mer

Nabovarsel – hva er det?

I forbindelse med søknader angående byggeprosjekter og/eller endring av uteområdene så vil styret normalt kreve at berørte naboer blir varslet om planene slik at de kan kan gi begrunnede innsigelser og kommentarer. Dette gjelder også søknader om trimming eller felling av store trær. De eventuelle kommentarene fra naboene skal sendes styret skriftlig. Ingen naboer har… Les mer

Hvordan finne ‘bolignummer’?

Stortinget vedtok i 1999 at alle boliger, også blokkleiligheter, skal ha sin egen, helt unike adresse. Bygårder og blokkleiligheter i borettslag fikk da utdelt bruksenhetsnummer (kalles også: bolignummer). Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om boligen ligger i Hovedetasje (H), Underetasje (U), Kjelleretasje (K) eller Loft (L). De to første tallene… Les mer

Parabol i Hallagerbakken?

Parabol, antenner, varmepumpe eller lignende utvendig synlig eller støyende installasjoner kan ikke settes opp uten forhåndsgodkjenning fra styret. Gjeldende vedtekter (4-3) og husordensreglene (april 2015) omtaler dette i pkt 7. Bestemmelsen utdypes i Byggeveilederen  i pkt 3.8, side 13. Det er utarbeidet egne  Retningslinjer for montering av parabolantenne  (Vedtatt i styremøte 2013-06-04.): I. Parabolantenne kan monteres… Les mer