Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Brannsikring

Mulige brannfeller i hjemmet

Det er en rekke mulige brannfarer i et hjem, men brannfaren kan reduseres betydelig ved å være bevisst på disse farene og etablere gode vaner for kontroll. I følge brann- og redningsetaten er tørrkoking den vanligste brannårsaken i hjemmet. Hele 28 % av alle branner starter på kjøkkenet, og etter tørrkoking er oppvaskmaskinen den som… Les mer

Brannslokkingsutstyr

Alle boliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Det er eier av boligen som er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av slokkeutstyret. For borettslag er det i utgangspunktet styret som opptrer som eier, og har dette ansvaret. Styret har tidligere kjøpt inn pulverapparat til alle boliger. Det anses imidlertid mest hensiktsmessig at hver enkelt andelseier sørger for… Les mer

Rømningsveier

Dersom det oppstår brann eller røykutvikling, er det viktig at alle kommer seg raskt og trygt ut av boligen. Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som enten fører direkte til det fri, til et brannsikkert sted eller til en rømningsvei med to uavhengige rømningsretninger. Det skal finnes sikker rømningsvei fra alle etasjer hvor personer… Les mer

Røykvarslere (Digital brannvernuke)

Velkommen til en digital brannvernuke i borettslaget. Vi går inn i en tid med mye levende lys, hengende pynt, baking og matlaging, og da er det viktig å være ekstra bevisst på brannsikkerhet og brannrutiner. Styret vil derfor hver dag denne uken legge ut viktig informasjon om brannforebygging og brannvern, med rutiner vi oppfordrer dere… Les mer

Brannvarslere i borettslaget

Alle boliger skal ha minst to brannvarslere. Det er andelseiers ansvar å anskaffe disse og påse at de virker. Vi anbefaler optiske brannvarslere i boligen. Disse koster fra kr 100 og oppover i butikkene. Dersom du har en avtale med et alarmselskap, så har også de gjerne en brannvarsler som kan kobles til deres varslingssystem.… Les mer

Sjekk røykvarsleren og pulverapparatet

Det er borettslagets ansvar at alle leiligheter har røykvarsler og pulverapparat, og det er den enkelte beboers ansvar at utstyret fungerer: bytte av batterier og melde inn avvik (til <styret@hallagerbakken.no>). Rømmingsveier, dvs trappeløp, repoer, søppelrom og boder skal ikke blokkeres av utstyr, sko, søppel etc Husk også at det kan være lurt, spesielt i barnefamliene,… Les mer

Nei, styret har ikke «universalnøkkel»

Styret/borettslaget har ikke noen «universalnøkkel» til leilighetene, private boder eller hos leietakere som barnehagen. Dersom du mister nøkkelen eller en alarm går når det ikke er noen hjemme, så kan ikke styret i utgangspunktet hjelpe til. Det er kun politiet som kan bryte seg inn, dersom det ikke er en opplagt nødverge situasjon som har… Les mer

Brannøvelsen i hjemme

Varsle, – Redde, – Slukke, – det er vårt fokus! Som et ledd i HMS arbeidet i vårt borettslag avholder vi tidvis brannøvelser i borettslaget. Alle beboerne  bør selv ta ansvar og gjennomføre en til to ganger i året en egen brannøvelse, – spesielt dersom man har barn i huset. «Hjemmeøvelsen» Styret ber alle beboere… Les mer

En pekefinger mot brudd på regler

Det er dessverre en av oppgavene til styret å påpeke når enkelte tar seg til rette i strid med vedtekter og husordensregler. Dagens pekefinger er rettet mot: Skohyller og annet som står i trappeoppgangene i blokkene. Av hensyn til bransikkerheten og naboenes trivsel er det ikke lov å ha ting stående i trappoppgangen. Dette gjelder… Les mer