Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Tema: Brannsikring

Fyrverkeri i Hallagerbakken

Fyrverkeri er i privat regi i Hallagerbakken borettslag! Det må sendes opp etter regelverk som gjelder i Oslo kommune. Fyrverkeri skal kun håndteres av personer over 18 år! Hold god avstand til bygninger. Det som benyttes av fyrverkeri ber vi om blir konsentrert på området på nedsiden av borettslaget ved sykkel-/gåstien. Mindre barn med stjerneskudd… Les mer

BRANN!

Før vi må vekke naboer, bære ut redde barn, dytte bort i feilplasserte ting i trappen, knuse et vindu for å gå ut i nettoen, ringe brannvesenet, hjelpe naboer…. kan vi tenke på at dette normalt kan unngås ved å forebygge og ved å være forberedt! Vi har nå gjennomført en digital brannvernuke i borettslaget,… Les mer

Brannvern – hvem har ansvaret for hva?

Styret har oppdatert og presisert føringene for brannvernutstyr i borettslaget. Dette gjelder fra 29.11.2022, og erstatter alle tidligere vedtak om dette. I tillegg vil vi orientere om at vi utreder en løsning med sammenkoblede alarmer i deler av borettslaget Styrevedtak/siste oppdatert: 29/11-2022 Les mer

Brannøvelse og rutiner

Når uhellet først er ute, er det lett å miste hodet og glemme alt man har lært om rømningsveier og slokkeutstyr. Om dere er flere i husstanden er det viktig at alle vet hva de skal gjøre i tilfelle brann! På denne siste dagen i brannvernuka, oppfordrer styret alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme.… Les mer

Mulige brannfeller i hjemmet

Det er en rekke mulige brannfarer i et hjem, men brannfaren kan reduseres betydelig ved å være bevisst på disse farene og etablere gode vaner for kontroll. I følge brann- og redningsetaten er tørrkoking den vanligste brannårsaken i hjemmet. Hele 28 % av alle branner starter på kjøkkenet, og etter tørrkoking er oppvaskmaskinen den som… Les mer

Brannslokkingsutstyr

Alle boliger skal ha godkjent slokkeutstyr. Det er eier av boligen som er ansvarlig for innkjøp og vedlikehold av slokkeutstyret. For borettslag er det i utgangspunktet styret som opptrer som eier, og har dette ansvaret. Styret har tidligere kjøpt inn pulverapparat til alle boliger. Det anses imidlertid mest hensiktsmessig at hver enkelt andelseier sørger for… Les mer

Rømningsveier

Dersom det oppstår brann eller røykutvikling, er det viktig at alle kommer seg raskt og trygt ut av boligen. Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som enten fører direkte til det fri, til et brannsikkert sted eller til en rømningsvei med to uavhengige rømningsretninger. Det skal finnes sikker rømningsvei fra alle etasjer hvor personer… Les mer

Røykvarslere (Digital brannvernuke)

Velkommen til en digital brannvernuke i borettslaget. Vi går inn i en tid med mye levende lys, hengende pynt, baking og matlaging, og da er det viktig å være ekstra bevisst på brannsikkerhet og brannrutiner. Styret vil derfor hver dag denne uken legge ut viktig informasjon om brannforebygging og brannvern, med rutiner vi oppfordrer dere… Les mer

Brannvarslere i borettslaget

Alle boliger skal ha minst to brannvarslere. Det er andelseiers ansvar å anskaffe disse og påse at de virker. Vi anbefaler optiske brannvarslere i boligen. Disse koster fra kr 100 og oppover i butikkene. Dersom du har en avtale med et alarmselskap, så har også de gjerne en brannvarsler som kan kobles til deres varslingssystem.… Les mer

Sjekk røykvarsleren og pulverapparatet

Det er borettslagets ansvar at alle leiligheter har røykvarsler og pulverapparat, og det er den enkelte beboers ansvar at utstyret fungerer: bytte av batterier og melde inn avvik (til <styret@hallagerbakken.no>). Rømmingsveier, dvs trappeløp, repoer, søppelrom og boder skal ikke blokkeres av utstyr, sko, søppel etc Husk også at det kan være lurt, spesielt i barnefamliene,… Les mer