Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Hallagerstua barnehage SA – barnehagen vår?

Print Friendly, PDF & Email

Vi har en barnehage i borettslaget. Den er en privat barnehage, eid av foreldrene, og den har i mange år leid lokaler av borettslaget (etablert i 1987). Barn herfra har høy prioritet ved inntak til barnehagen. Siden dette er en liten barnehage med tilbud fra spedbarnsalderen til skolestart, og i tillegg til over år har fått et rykte på seg til å være en god barnehage, så er den også populær.

Man søker om opptak på vanlig vis gjennom kommunens opptakssystem. (Tidsfrist: 1. mars for barn med rett på plass fra august).

Hallagerstua barnehage SA er en privat barnehage og det er vedtektene som regulerer opptaket. I de kommunale barnehagene følger man de kommunale retningslinjer for opptaket.  Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder for opptak i Hallagerstua barnehage:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn bosatt i Hallagerbakken borettslag ved opptakstidspunktet.
 3. Barn av ansatte, dersom dette er viktig for å få besatt/beholde ansatte i barnehagen.
 4. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 5. Daglig leder/styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønn- og alderssammensetning i barnegruppen.

Opptak utenfor hovedopptak skjer normalt kun ved at en eller flere plasser blir ledige gjennom året, og da vil de som står på den (kommunale) ventelisten blir kontaktet. Opptakskriteriene blir naturligvis også her benyttet her (hvor lenge man har stått i køen er f.eks. ikke et opptakskriterium).

I gåavstand fra borettslaget finnes det flere barnehager.

Borettslaget og barnehagen
Barnehagen leier lokaler av borettslaget. Med unntak av utleieforholdet, så har vi felles interesser i uteområdet utenfor barnehagen slik som at det er lekevennlig, ryddig o.s.v. Inntaksreglene til barnehagen favoriserer barn fra borettslaget og de fleste barna i barnehagen er boende hos oss. Barnehagen har et styre og er uavhengig av borettslaget utover leieforholdet.

Kvalitet m.m.
Offentlig informasjon om barnehagen (og de andre alternativene i nærområdet) kan finne ut av her:

 • På Barnehagefakta.no (Utdanningsdirektoratet) finner man ut hvilken utdanningsbakgrunn de ansatte har, hvor mange barn det er per ansatt og en del annen nøkkelinformasjon om barnehagen.
 • Hos Astma- og Allergiforbundet finner du informasjon om hva man kan gjøre med inneklimaet i en barnehage og på Sjekk Din Barnehage (NRK) finner man statusen for inneklimaet i den enkelte barnehage. Hallagerstua har alt på stell. Det var et radonproblem i barnehagen tidligere som borettslaget har håndtert. Vi har også oppgradert noe av det elektriske anlegget (2015) i barnehagen.
 • Slik kontrolleres barnehager (VG) 
 • På EnBedreBarnehage (Private Barnehagers Landsforbund) finner man gjennomsnittstall for barn per ansatt, pedagogisk tetthet og tilskudd fra kommunen.
 • Oslo kommuners nettside om barnehagen forteller oss at foreldrenes generell tilfredshet er på 5,63 (2015) på en skala opp til 6  i vår barnehagen, samt at du kan se alternativene i vår geografiske nærhet der. 
 • Barnehagen er foreldre eid og drevet og informasjon om nøkkelpersoner som styret finner du blant annet på proff.nopurehelp.no, o.a.

Sist oppdatert: 24/02-2021

Comments are closed.