Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Rutiner ved forsikringsoppgjør

Henvendelser om mulig bruk av vår forsikring skal gå til styret. Det som skjer deretter, er: 1. Varsel til forsikringsselskapetStyret sender normalt en melding til «Forsikringsavdelingen i OBOS», som administrerer forsikringsavtalen vår. Der presiserer vi at vi vil ha saken vurdert (normalt en befaring) og helst en takst, før vi bestemmer oss for om vi vil… Les mer

Høstdugnad – med fokus på ditt nærområde!

Sett av torsdag 17. september 2020 fra kl. 18:00 i kalenderen og bli med å løfte ditt nærområde i borettslaget. Styret vil i tidsrommet 17:45 – 20:00 sørge for at hagesakser, trillebårer ol er tilgjengelig ved vaktmesterrommet i Hallagerbakken 52. Årets dugnad har fokus på nærområdet til den enkelte. Vi ber alle om å se… Les mer

Redusere regningen til strøm og/eller fjernvarme?

For mange av oss er nettleien ofte høyere enn forbruket av strøm, men strømregningen bør likevel sjekkes en gang i blant. Og hva med fjernvarmen, – kan vi påvirke forbruket? Her er noen tips for å sette i gang en drøfting i familien. Hva er strømforbruket? Før du kan be om tilbud, bør du ha… Les mer

Sjekke eget forbruk!

Vi har fått nye målere på radiatorene osv i blokkene. Det har flere fordeler og en av dem er at hver andelseier nå kan sjekke ut eget forbruk av fjernvarmen via en nettportal (www.istaonline.no). For å gjøre dette må man ha et brukernavn (som er unik for hver bolig) og et passord.Dette er delt ut… Les mer

Fjernvarmen – vedlikehold & ENØK, Sommer 2020

I vårt borettslag har Fortum Oslo Varme ansvaret og eierskapet til infrastrukturen for fjernvarmen. Selve driften og vedlikeholdet av anlegget er det i første rekke VVS Gruppen AS som står for. Vedlikehold av utstyr I sommer vil Fortum, via VVS Gruppen, gjennomføre nødvendig vedlikehold og utskifting av tekniske installasjoner. I perioder vil vedlikeholdsarbeidet bety delvis… Les mer

Uteområdene – Hva skjer i sommer?

På generalforsamlingen antydet vi noe av det vi prøver å få til av vedlikehold av uteområdene i borettslaget. Her er en kort oversikt over arbeid som er på gang: Flaggstangområdet Det vil om kort tid bli utført oppgraderinger av området ved flaggstangområdet og ved den nye trappenedgangen. Her vil det bli lagt ny plen og… Les mer

Befaring av takoverbygg

Til orientering: I denne uken (fra 25. mai 2020) vil vaktmesterfirmaet foreta en befaring av takoverbyggene i rekkehusene. Dette bare til orientering på hvorfor det plutselig kan stå noen i arbeidsklær utenfor ytterdøren og studere “glasstaket» over inngangspartiet. Les mer

17. mai

Program for 17. mai i Hallagerbakken borettslag Dette blir en spesiell 17. mai, men feire skal vi og gøy skal vi få det! Grunnleggende gjennom hele dagen er selvfølgelig at vi forholder oss til FHI sine regler og anbefalinger. Det vil si god hånd- og hostehygiene. Hold avstand til andre utenfor din husstand, minst en… Les mer

Energiforbruk med hjemmekontor?

Hallagerbakken borettslaget er deltaker i Søndre Nordstrand ENØK, og i den siste rapporten fra dem kan vi lese dette: Forbruket for april har økt mindre enn forventet, i forhold til april 2019 med hensyn på hjemmepåske og Corona kontor hjemme for mange. Hallagerbakken: Fortsatt gledelig reduksjon av månedskurven og har hatt det nest laveste forbruket… Les mer