Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Vannavrenning og tetting under balkong

Print Friendly, PDF & Email

Under fasaderehabiliteringen hadde beboerne mulighet til å bestille tetting under balkongen over inngangspartier. Løsningen var en enkel korrugert plate, montert med fall under balgongulvet slik at vann som dryper ned mellom balkongbordene ledes bort til siden. Det var i utgangspunkt ikke lagt opp til ekstra takrenner.

Flere beboere har fått montert denne løsningen under rehabiliteringen, noen har satt opp lignende løsninger også etter rehabiliteringen. I noen situasjoener ga den enkleste løsningen ikke tilfredsstillende resultat og det ble montert egne takrenner og nedløpsrør i forbindelse med tette plater under balkongen.

Per i dag har ikke borettslaget en (anbefalt) standardløsning som passer alle, heller ikke en avtale med en håndverker som utfører slike arbeider.

Vi anbefaler likevel at man følger eksisterende eksempler rundt om kring i borettslaget og velger en uførelse som blir minst mulig synlig. Det skal ikke monteres takrenne i forkant på balkongen, må det være takrenne skal den ligge på en av balkongens smalsider. Det bør velges mørke farger både til platematerial og takrenner. Vi viser til Byggeveilederen for generelle føringer.

Eksempler (våren 2020)
I HB 60B har den enkleste og mest elegante løsningen:
kun en plate der vannet renner ut til siden.
HB 82 A, B og C har alle litt ulike varianter. A og C med takrenne.

Søknad
Og vi minner om at slike konstruksjoner skal det søkes om til styret med tegninger osv 🙂

==================
Tidligere publisert artikkel om temaet:

Å bekle undersiden av balkongene (i rekkehusene)

Noen opplever det som et problem at det drypper vann fra balkongen f.eks. over eget inngangsparti. Siden all fasadeendring og byggeaktivitet på fasaden krever søknad til styret, så er det greit å vite hvilke føringer vi har i forhold til å kle balkonger fra undersiden for å unngå vanndrypp.

Noen har tettet
I forbindelse med rehabiliteringen av rekkehusene ble det tilbudt – mot egenbetaling – å tette “gulvet” på balkongene. Det var kun noen få som benyttet seg av dette. Borettslaget opplevde i etterkant en del problemer med avrenning av vann. I tillegg var ikke alltid rennene montert riktig.

Det har ikke vært mange henvendelser angående dette. Det er muligens fordi nytteverdien av tiltaket ofte er liten og ikke står i forhold til kostnadene. De eneste gangene man vil ha nytte av dette, er når det regner eller snør, og da over en strekning på kanskje to til tre meter ved inngangsdøren. Hvis det regner ute, er man allerede våt før man kommer til inngangsdøren, og skal man ut, blir man våt uansett i det man forlater inngangspartiet. Eneste fordel med et tett tak under balkongen (forutsatt at det holder seg tett over tid) er at det oppleves som mer anvendelig å oppbevare saker og ting ved inngangen (sykler/hagebord/stoler/blomsterpotter/bildekk etc). Men dette er ikke noe styret vil oppmuntre til…

Situasjonen er litt annerledes der balkongen er over en annen balkong eller terrasse. Der er muligens behovet for å fjerne dryppingen større.

Skikkelig jobb
Hvis det eventuelt skal bygges et tak under balkongene, må dette gjøres på en skikkelig måte. Vi snakker da om en konstruksjon med et fast undertak av f.eks. plater, membran, beslag og renner. Dette må konstrueres og bygges slik at både vannavrenning og hensynet til tilstrekkelig lufting ivaretas på en skikkelig måte. Det vil også kunne være en konstruksjonsmessig utfordring å få til en overgang mellom nytt undertak og eksisterende vegg som er tett. Dette vil alt i alt være et relativt omfattende og kostbart arbeid og vil fort koster 20-25.000 kroner (2017).

Søknad
Andelseiere som er interessert i å tette gulvet, eller mer korrekt taket under balkongen, må sende en søknad til styret der man har en skisse som viser tiltenkt løsning. Vi er ikke bare interessert i kledningen, men også hvordan vannet føres under balkongen og til takrenna. Det bør være med et konstruktivt snitt gjennom balkongen.

Ved en eventuell tillatelse fra styret vil det også bli lagt til grunn at andelseieren (eller neste andelseier) må være ansvarlig for alle ekstra vedlikeholdsbehov som måtte oppstå på grunn av tiltaket.

Comments are closed.