Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Utskifting av vinduer og balkongdører i blokkene 2015

Print Friendly, PDF & Email

Generalforsamlingen har vedtatt at alle balkongdører og vinduer i blokkleilighetene skal skiftes ut. Arbeidene er beregnet påbegynt 17. august og skal etter planen være ferdig 23. oktober.

I HB-Nytt 2015-Spesialnummer finner du opplysninger om

  • hvordan du som andelseier/beboer skal forholde deg til dette
  • hvordan du skal klargjøre leiligheten
  • hvem du kan kontakte om hva, når
  • og mye mer

Dette er også delt ut i alle postkasser i blokkene 12. juni 2015.

===================

Status 28. august:

I det store og hele ser arbeidet ut til å ha gått rimelig greit. Etter å ha ligget ca. en dag etter planen i oppstartsfasen, har dette blitt tatt inn, slik at arbeiderne nå skal være noenlunde ajour i forhold til fremdriftsplanen. Kvaliteten på arbeidet blir kontrollert fortløpende ved befaringer, og det som så langt er blitt registrert og påpekt av mangler etc., blir fulgt opp av firmaet. Det har blant annet vært noe mangelfull tildekking av mellomlagrede vinduer. I tillegg er det påpekt at containerne må tømmes noe oftere, slik at avfall ikke flyter utover.

Vi minner også om at containerne som er satt ut i borl ikke skal benyttes av andre enn Palmgren AS.

===================

Status 29. september:

Arbeidet har nå vart i snart 4 uker. Totalt er det beregnet 10 uker på hele arbeidet, dvs. beregnet slutt 23. oktober. Tidsplanen har fram til nå holdt. Det ser ut til at de fleste andelseierne er fornøyde. Det som har kommet av påpekninger, er – eller vil bli – rettet opp. Vi har løpende kvalitetskontroll (ved hjelp av OBOS Prosjekt).

Vi minner om evalueringskjemaet som er utdelt (se: Evalueringsskjema)

Hver leilighet vil på sin dørmatte få et såkalt «2-dagers varsel» med tidspunkt for når man starter opp i vedkommende leilighet. Der blir det også minnet om hva som kreves av klargjøring. Tildekkingsmateriale blir også lagt ut foran inngangsdøra.

Dugg og lufting?
De nye vinduene isolerer mer, også fordi tettingen rundt vinduskarmene blir klart bedre enn det har vist seg å ha vært tilfelle med de gamle vinduene. Det blir derfor ekstra viktig at lufteventilene står oppe – hele året. Stenges de ved spesielt kalde dager, bør vi huske på å åpne dem igjen!

Vedlagt (Duggpglassruter) følger et informasjonsskriv som blant annet angår dette. Der omtales fenomenet kondens. Det som er interessant å merke seg her, er at kondens på yttersiden av vinduet ikke bør bekymre oss (i motsetning til kondens mellom vinduslagene eller på innsiden av vinduene).

Dyktige fagfolk på jobb for oss via Palmgren AS!

====================

Kan man få overta gamle vinduer?
Det er anledning til å be om å få vinduer som blir skiftet ut. Dette gjelder alle beboerne i borettslaget, også de som bor i rekkehusene.

Forutsetningen er at man sender en forespørsel om dette til styret ved <geir.brunsvik@styret.hallagerbakken.no>. Dette er for at vi skal ha en viss kontroll med det som skjer.  Det er ikke anledning til selv å hente et vindu man finner. Isteden må man – etter å ha henvendt seg til adressen over – kontakte den aktuelle arbeideren i oppgangen, slik at vinduet/vinduene kan overleveres til vedkommende.

En annen forutsetning er at vinduene ikke kan brukes innenfor borettslaget og at det/de blir oppbevart innelåst inntil de blir brakt ut av borettslaget.

===================

Status pr. 01. oktober:

Arbeidet har nå vart i snart 7 uker. Totalt er det beregnet 10 uker på hele arbeidet, dvs. beregnet slutt 23. oktober. Tidsplanen har fram til nå holdt. Det ser ut til at de fleste andelseierne er fornøyde. Det som har kommet av påpekninger, er – eller vil bli – rettet opp. Vi har løpende kvalitetskontroll (ved hjelp av OBOS Prosjekt).

Vi minner om evalueringskjemaet som er utdelt (se: Evalueringsskjema)

Hver leilighet vil på sin dørmatte få et såkalt «2-dagers varsel» med tidspunkt for når man starter opp i vedkommende leilighet. Der blir det også minnet om hva som kreves av klargjøring i forkant. Tildekkingsmateriale blir lagt ut foran inngangsdøra.

Comments are closed.