Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Utleie av bodlokalet ved HB 86A/B

Print Friendly, PDF & Email

NB! Denne siden skrives ut, signeres,
og legges i postkassen til styret i Hallagerbakken 54.

Bodlokalet ved HB 86 A/B er ca. 36m2, og leies ut for 6 måneder av gangen. Periodene er 01.02–31.07 og 01.08-30.01 hvert år. Søknadsfrist er senest 7 kalenderdager før oppstart av ny periode. Dersom det er flere kvalifiserte søkere vil styret foreta loddtrekning en uke før ny periode. Leietaker for inneværende periode vil kun være kvalifisert dersom det ikke er flere interessenter for neste periode. Dersom lokalet står ledig etter oppstart av periode, vil styret innvilge leie til første kvalifiserte søker, som får leie lokalet ut perioden. Leien blir fastsatt ut fra antall gjenværende måneder i perioden.

Vilkår for leie

 1. Lokalet kan kun leies av andelseiere/lovlige beboere i borettslaget, og kan ikke fremleies.
 2. Lokalet kan ikke benyttes til aktiviteter som er i strid med Husordensreglene eller til sjenanse for naboene.
 3. Lokalet kan kun benyttes til privat bruk (atelier, lagerlokale o.l.), og ikke i forretningsøyemed. Lokalet har vann, men ikke WC etc
 4. Man har ingen rett til videre leie etter endt periode. Ved periodens utløp skal leietaker tømme/rydde lokalet og vaske den, før overlevering til styret.
 5. Leien forskuddsbetales for 6 måneder.
  1. Strømforbruk til normal belysning o.l. er inkludert.
  2. Leie vil ikke bli refundert, selv om lokalet ikke benyttes.
 6. Det er forbudt å oppbevare eksplosiver eller ildsfarlige materialer som for eksempel propan eller bensin, eller mat i boden.
 7. Styret forbeholder seg retten til å ta seg inn i en bod dersom tilsyn av borettslagets eiendom for eksempel rør gjør dette nødvendig. Styret vil i slike tilfelle alltid tilstrebe å kontakte leietaker først.
 8. Brudd på vilkårene kan medføre pålegg om umiddelbart bruksopphør, og oppsigelse av leieavtalen. Alle eventuelle omkostninger ifm dette vil bli fakturert leietaker, og forskuddsbetalt leie vil ikke bli refundert.

Gjeldende leiepris finner man på Beboerservice.  NB! Man skal ikke betale før man får beskjed om det!

Søknad
Jeg/vi søker om å få leie lokalet snarest mulig og bekrefter at jeg/vi har lest og akseptert vilkårene for leie.

Fornavn/Etternavn: ……………………………………………………………………………

Adresse: Hallagerbakken …………

Telefon: ………………………………………………..

E-post: ………………………………………………..

Lokalet skal benyttes til ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Hallagerbakken ……../…….., 20……..

……………………………………………………….
Signatur

Comments are closed.