Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Utenfor boligen, ditt ansvar?

Print Friendly, PDF & Email

Husordensreglene sier noe om at den enkelte har ansvar for å holde orden utenfor egen bolig, f.eks. at beboerne selv i utgangspunktet har ansvar for renhold utenfor egen bolig (som trappeoppgangen).

Fellesskapet bidrar også til dette f.eks. ved

  • at styret inntil videre har engasjert et renholdsfirma som vasker trapper o.l. i blokkene
  • at vaktmesterfirmaet har noen oppgaver knyttet til å holde øye med søppelrommene/-skurene og uteområdene
.

Men utgangspunktet er at vi alle har ansvar for at det ser greit ut rundt oss. Dette betyr at når ungene har brukt kritt på vegger, alminnelig skitt har kommet på veggene/gelendere, når noen ubetenksomt har bommet på søppelcontainerne etc., så forventes det at vi alle bidrar til å få dette i orden. Det sier seg selv at det vil bli dyrt om vi måtte engasjere noen eksternt til å holde øye med dette og gjøre noe med det fortløpende.

Når vi ikke vet hvem som konkret er ansvarlig for rot eller ulike grad 
av ubetenksomhet eller ‘vandalisme’ i søppelrom eller rundt oss, hvem kan da forventes å gjøre noe med det?

Styret får jevnlig varsel om noe som ikke er helt på plass og vil fortløpende vurdere om det ligger innenfor avtalene vi har med f.eks. renholds- eller vaktmesterfirmaet. Eller vurdere om vi skal prioritere å bruke penger på slike ting, noe som igjen betyr at andre ting må nedprioriteres. Dette er en evig hodepine.

Det er ikke lurt å vente med å fjerne flekker, krittmerker osv. Heldigvis er det ofte voksne i borettslaget som tar ansvar når slike ting blir observert.

Når barn ‘vandaliserer’
Unger kan på grunn av ubetenksomhet eller av andre årsaker komme til å ødelegge ting eller gjøre andre ting som får negative konsekvenser. De foresatte får håndtere barna, men styret anbefaler at slike ting blir tatt tak i så raskt som mulig og gjerne ved at barna selv må ordne opp i forholdet. Ting som blir ødelagt av barn som tilhører borettslaget, vil de foresatte kunne få regningen for.

Å sparke oppetter veggen er ikke lurt. Heldigvis kunne det vaskes bort igjen (denne gangen)!

Praktisering av disse reglene
Dette er en tittel i Husordensreglene, og styret prøver etter beste evne å følge opp også dette:

  • “Det er ikke mulig å regulere i detalj hva som er tillatt når og hvor. I det daglige vil både etterlevelse og håndheving være basert på sunn fornuft, alminnelig folkeskikk og ikke minst dialog mellom beboerne. Det forventes at folk stort sett kan snakke sammen og finne ut av hva som er greit og ikke greit. Siden folk er forskjellige, noen flytter ut og noen flytter inn, må praksis få lov til å gå seg til lokalt og over tid.
    Ved uenighet gjelder styrets vurdering.
    Styret har myndighet til å regulere konkrete aktiviteter eller forhold som anses å være i strid med disse reglene.”

En del av oppfølgingen er at styret har prøvd å tydeliggjøre noe gjennom artikler som er lagt ut på nettet:

  • https://hallagerbakken.no/konflikt/hva-er-stoy-i-borettslaget/
  • https://hallagerbakken.no/fellesutgifter/en-liten-pekefinger/
  • https://hallagerbakken.no/husordensreglene/er-det-lov-nar-det-ikke-er-forbudt/

Comments are closed.