Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Utbedring av vanntrykket i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen vil bli oppdatert: 27/6-22

Det har blitt oppdaget at trykket på vannet som kommer inn til borettslaget er for høyt.

Hovedvannledningen som forsyner borettslaget med vann, ligger langs gangveien nedenfor nedre rekke. Fra denne ledningen sendes vannet opp til husene på nedre tun, og derfra videre oppover borettslaget helt opp til de øverste etasjene i blokkene. Som det ble sagt på generalforsamlingen i april, fikk styret tidligere i vår meldinger om at vanntrykket ikke var helt tilfredsstillende i enkelte boliger. På bakgrunn av dette fikk vi gjennomført målinger av vanntrykket på ulike steder i borettslaget.

Det viste seg at vanntrykket på nedre rekke er for høyt. Normalt trykk i en bolig bør være 4-5 bar. På nedre tun viser målingene at trykket ligger jevnt over det normale. I 94-rekka er det målt trykk på over 7 bar og trykknedslag på over 9 bar. I midtre og øvre tun viser målinger at trykket ligger rundt maks anbefalt trykk, og at man på tider av døgnet vil ha for høyt trykk også i disse boligene.

Hva er risikoen ved for høyt vanntrykk?
For høyt vanntrykk vil kunne påvirke funksjonen og levetiden til produkter som er konstruert for trykk må maksimum 6 bar. Slag og støy i rør vil også forekomme. Ved for høyt vanntrykk inn til boligene, vil det også være en risiko for at det utstyret som mottar vann fra ledningsnettet (blande-batterier, kaffemaskiner, isbitmaskiner o.l.) blir skadet eller ødelagt. Dette kan igjen føre til lekkasjer og skader på bygningsmasse og interiør.  

Det følger også av Byggteknisk forskrift (TEK17 § 15-7) at det vanligvis vil være behov for å installere innvendig trykkreduksjon når det normale vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Når borettslaget nå er klar over problemet, løper vi også en annen risiko dersom vi velger å ikke forsøke å utbedre trykket. Dersom en skade skulle skje, vil vi stå i en dårligere stilling forsikringsmessig og risikerer å måtte ta langt mer av den økonomiske kostnaden for eventuell utbedring. Styret har derfor vedtatt at vi skal gjøre tiltak for å få bedre kontroll på vanntrykket i borettslaget.

Hva må gjøres?
For å sikre at trykket ikke overstiger de maksimale verdiene, skal det installeres trykkreduksjonsventiler i alle leiligheter på nedre rekke (husnummer 82-96) og i 80-rekka. Disse ventilene installeres nær hovedstoppekranen i hver bolig. Den er vanligvis tilgjengelig gjennom en luke eller annen tilgang. Borettslaget vil ta kostnadene av å installere ventilene. Dersom tilgangen til monteringsstedet må forbedres, for eksempel ved å forstørre luken eller lage ny luke, vil borettslaget bekoste tilbakeføring til slik bygget var opprinnelig.

Installasjon av ventilene skal gjøres av VVS Gruppen AS. Disse vil i uke 34 (22.–26. august) gå innom alle boliger i de nevnte rekkene, og ta bilder av stedet hvor ventilen skal monteres. Dette gir oss en god oversikt over de boliger hvor tilgangen til monteringsstedet må utbedres og det arbeid som må gjøres i hver enkelt bolig. Monteringen er i utgangspunktet rask og enkel de steder det er god tilgang til monteringsstedet.

Trykkreduksjonsventilene vil deretter bli installert i løpet av september.
Vi vil komme med oppdatert informasjon etter befaringen til de berørte andelseierne.

Lesestoff…

Hvor er stoppe-/hovedkranene i boligen?

Comments are closed.