Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Trykkreduksjonsventiler – hva skjer videre?

Print Friendly, PDF & Email

[Informasjonen er spesielt relevant for de som bor på nedre vei/tun]

Vi viser til tidligere informasjon om problemer med for høyt trykk inn i borettslaget gjennom boligene på nedre tun (ligger også på hallagerbakken.no: Utbedring av vanntrykket i borettslaget

Hva har skjedd så langt?
VVS-gruppen var på en befaring i alle enheter i 80-rekka og på nedre tun i august. Da lokaliserte og fotograferte de hovedstoppekranen i hver enkelt leilighet, hvor det altså skal monteres en trykkreduksjonsventil.

På bakgrunn av informasjonen som ble samlet inn i august, har VVS-gruppen satt sammen et tilbud og en fremdriftsplan for dette arbeidet. I noen leiligheter er kranene helt utildekte og her vil det være uproblematisk å montere trykkreduksjonsventilen. I andre enheter er kranen bygget inn i et skap eller bak en luke. Her kan det måtte gjøres et mindre inngrep for å kunne montere ventilen. Dette vil i de fleste tilfeller innebære å montere ned luken, skjære et større hull i veggen, og til slutt montere en litt større (nøytral/standardisert) luke for å dekke kranen igjen. Dersom man ønsker en spesiell luke, må dette gjøres for egen kostnad. Rørleggerne skal tilstrebe at den nye løsningen blir tilnærmet lik den gamle, men vi kan ikke garantere at det ferdige resultatet blir helt identisk med det nåværende.

Felleskapet vil bekoste utgiftene med å montere ventilene og å tilbakestille områdene rundt disse i hver enkelt enhet (så langt der lar seg gjøre). Styret minner for ordens skyld om at det i utgangspunktet er andelseiernes ansvar å holde disse kranene tilgjengelige, og at dersom man ønsker en annen utforming enn den som tilbys må dette gjøres for egen regning.

Hva skjer nå?
Arbeidet med montering av ventilene vil finne sted i tidsrommet 21.-30. november. VVS-gruppen vil ta setter opp et tidspunkt for montering i hver enkelt leilighet, og sender ut varsel til andelseier en uke i forveien. Det er fint om alle kan strekke seg så langt som mulig for at installasjonen kan skje til oppsatt tid. Når ventilen er montert, vil VVS-gruppen også sørge for at området rundt ventilen blir tilbakestilt tilnærmet likt slik det var før arbeidet startet. Nærmere avtale om dette gjøres også direkte med VVS-gruppen, men vi regner med at etterarbeidet vil være ferdig 7-10 dager etter montering av ventilen.

Hvorfor gjøres dette?
Installasjon av trykkreduksjonsventiler er nødvendig for å sørge for at vanntrykket inn i borettslaget er forsvarlig og vil bidra til at vi unngår større vannlekkasjer og tilhørende skader som følge av et uforsvarlig høyt trykk. I forkant av prosessen har styret utredet andre måter å løse dette på.

Dersom man skal redusere trykket utenfor borettslaget, vil det føre til at blokkene får for lavt trykk. Dette kan igjen gi driftsforstyrrelser over store deler av borettslaget på grunn av trykkforskjeller som vil oppstå, noe som igjen kan føre til ujevne temperaturer på varmtvann, overslag i blandebatterier og liknende. Et annet alternativ som er undersøkt er å installere reduksjonsventiler i utvendige kummer utenfor de enkelte rekkene. Problemet er at det er for mange påkoblinger til hovedledningen til at dette kan lønne seg. Et slikt alternativ vil koste mange ganger det det koster å installere individuelle ventiler i hver enkelt leilighet. I tillegg kommer kostnader til vedlikehold og rensing. Det vil heller ikke være hensiktsmessig å bare installere trykkreduksjonsmålerne i utvalgte leiligheter. Borettslaget er del av en større trykksone, og reduksjon av trykket kun i utvalgte boliger vil ikke ha tilstrekkelig påvirkning på trykket generelt. På bakgrunn av dette har styret etter innhenting av faglige råd fra flere, vurdert at den beste løsningen er å installere ventiler i alle boliger på nedre tun.

Vil arbeidet eller ventilene medføre negative konsekvenser?
I det tidsrommet installasjonene pågår, kan trykket på vannet variere og det kan være ujevnt trykk på kaldt og varmt vann. Dette vil stabilisere seg når arbeidet er avsluttet.

Trykkreduksjonsventilene vil ikke påvirke andre tun / ‘midre vei’ negativt, og vil ikke redusere vanntrykket i øvrige områder av borettslaget.

Sist oppdatert: 06. november 2022. (styret)

Comments are closed.