Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Trampoline i borettslaget

Print Friendly, PDF & Email

Styret har vedtatt retningslinjer for oppsetting og bruk av trampoliner i borettslaget. Formålet med retningslinjene er å legge til rette for trygg og sikker trampolinebruk, som samtidig tar hensyn til naboene. Vi minner om at det ikke er lov til å sette opp trampoline på fellesområder, kun på det området som hver andel disponerer selv. Husk å søke styret før du setter opp en trampoline! (Viktig med presis informasjon om plassering og sikring av trampolinen.)

Styret ønsker alle en hoppende god sommer.

Retningslinjer for oppføring og bruk av trampoline i Hallagerbakken borettslag

Vedtatt av styret 20.06.2023

  1. Det skal søkes skriftlig til styret om oppsetting av trampoline. Signert kopi av retningslinjene skal vedlegges søknaden. Svar på søknaden skal være mottatt før montering. Andelseier som får tillatelse til å sette opp trampoline, påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken.
  2. Trampoliner i borettslaget kan kun monteres på den delen av fellesarealet som naturlig disponeres av den enkelte andelseier. Dette arealet varierer, men kan ikke strekke seg ut over 4 meter ut fra husveggen.
  3. Ansvarlig andelseier skal sørge for at trampolinen er forsvarlig montert i henhold til produsentens spesifikasjoner og at den til enhver tid er sikker i bruk. Trampolinen skal ha sikkerhetsnett. Ansvarlig andelseier skal også ivareta vedlikeholdet av trampolinen.
  4. Trampoliner som ikke er forsvarlige, kan kreves fjernet av borettslaget. Det samme gjelder trampoliner som er satt opp uten styrets skriftlige godkjennelse.
  5. Ved bruk av trampolinen skal det alltid være en ansvarlig voksen til stede som vurderer ferdighetene til barn som hopper. Trampolinen bør fortrinnsvis kun benyttes av ett barn om gangen, og ikke når hoppeduken er våt.
  6. Trampolinen skal ikke benyttes etter kl. 21:00 og ikke før kl. 10:00 på helge- og helligdager.
  7. For å hindre at barn bruker trampolinen når ansvarlig voksen ikke er til stede, skal den gjøres utilgjengelig med lås, presenning eller på annen egnet måte.
  8. Gitt tillatelse til oppføring av trampoline kan trekkes tilbake dersom retningslinjene ikke følges eller dersom det mottas skriftlig klage.

Jeg har lest og forstått retningslinjene for oppføring og bruk av trampoliner i Hallagerbakken borettslag. Jeg står ansvarlig for sikkerheten i trampolinen og for at retningslinjene overholdes.

Dato:

Navn:                                                            Adresse:

Signatur:

Comments are closed.