Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Ting som foregår…

Print Friendly, PDF & Email

Dette er en stikkordsmessig oppsummering av hva som pågår nå og hva som er planlagt av vedlikeholdsoppgaver. Bare litt til generell orientering 🙂

“Utbedringer ved asfalten”
Gavlsiden ved tre rekkehus utbedres og det legges ny plen. To stoppekraner er i den forbindelse oppdaget er skadd og de utbedres nå. 

Det er lagt ut ny jord ved side av vei og andre plasser for å lage en bedre overgang til plen osv, og de vil bli sådd der før dette avsluttes. Vi håper naboer og skyene vil vanne det kommende gresset…

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS (og VVS Gruppen as)
Når: ferdigstilt

Utbedringer gjort av ungdommen
Sommerjobbprosjektet pågikk før sommerferien og 19 ungdommer var i arbeid (samt voksne som koordinerer arbeidet). Felleshekkene friseres, kajakk-skuret beises, diverse grener og avfall fjernes, alle lekestativene og søppelrommene får en vask osv

Utføres av: Ungdom i borettslaget
Når: ferdigstilt

Fartshumper

Det ble etablert noen fartshumper i juni, men ikke etter de instruksjoner firmaet hadde fått/blitt enige med styret om. Dette vil bli korrigerer i september, i tillegg til at arbeidet sluttføres.

Denne historien om fartshumpene er blitt lengre og lengre, men vi håer nå at prosjektet kan avsluttes…

Utføres av: Hadeland Maskindrift AS
Når: Ferdigstilles tirsdag 4/10 (utsatt minst 4. ganger)

Balkongdekker
Det foretas befaringer nå og vi innhenter anbefalinger. Vi tar sikte på å utbedre noen av de mest skadde dekkene snarest og vi vurdere også om alle bør tas snart.

Vi har hatt befaringer og foreløpig konkludert med at vi legger til side ideen om starte starte med utbedringer av de mest skadde dekkene. Vi må nok ta en rehabilitering på de fleste balkongene.

Vi er derfor igang med å få utarbeidet et opplegg som vi skal be om tilbud på fra relevante leverandører.

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS (og styret)
Når: pågår

Jordfeil på fellesanlegg
Jordfeil funnet i fellesanlegget i sikringsskap i rekkehus, bod 8. Feilen viser seg å være på kabel til utelys/stolpe som også går videre til søppelskur. Målt resultat 0,12Mohm. Kravet er minimum 1Mohm. Det må utbedres.

Utføres av: Oppegård Elektriske
Når: ferdigstilt

Vibrasjonsdemping
I ‘vifterommet’ i oppgang HB 42 vil det bli gjennomført tiltak for å dempe «lyd», etter utredning av Multiconsult m.fl.

Utføres av: Underleverandør til Christiania Forvaltning & Eiendom AS
Når:   asap, venter på nøyaktig tidspunkt

Utbedring av uteområde /utenfor blokk
På samme måte som vi har utbedret utenfor blokkene i HB 48-52, skal vi nå fortsette frem til HB 58. 

(Det gjenstår et par mindre oppgaver som skal gjøres. Vi får tilbud på dette i løpet av de neste dagene.)

Utføres av: R/S Anleggsgartnerservice as
Når: stort sett ferdigstilt

Skadde boddører
Vi har bestilt utbedring (levetidsforlengende tiltak) av 20 boddører. CFE har hatt en befaring og anbefalt oss å prioritere disse 20 dørene for livsforlengende behandling: Fellesbod 7B (ved HB 60A), 7 (ved 60B), 8 (v 60C), 6 (ved 56), 5 (ved 56), 2 (ved 56) og fellesbod 3 (ved 68G). I tillegg boddørene ved 60F, 68B, 66H, 68A, 76B, 78B, 70A, 80F, 96B, 92D, 90F, 90E og 90A.

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS
Når: ferdigstilt (med et unntak)

Hekk rundt vaktmesterområdet
Vi har forsøkt å anlegge en hekk rundt vaktmesterområdet og der må det gjøres noe etter det blitt litt «mishandling» av området ifm asfalteringsprosjektet. Ny hekk og utbedring er bestilt. Det av den “eldre” hekken, som er levedyktig, vil bli flyttet til gjerde mellom <fotballbanen< og Byttestua.

Når det gjelder hekken rundt vaktmesterområdet, så er det meningen at den skal bli et “grønt gjerde” rundt plassen, og høyden skal være mellom 16-180 cm. Det som satt ut vil være noe høyere nå og bli nedklippet neste vår. Deretter vi vi frisere hekken jevnlig.

Utføres av: PBT Gruppen AS/Skandinavisk Utemiljø as
Når:  ferdigstilt, nå er utfordringen å få vannet nok

Nytt gjerde
Bak postkassene ved inngangen/bommen til nedre vei går det et gjerde. Dette skal skiftes ut og underlaget forbedres.

Maling av gjerdet til en mer passende farge skjer til neste sommer.

Utføres av: PBT Gruppen AS
Når:  september/ferdig

Trykkreduksjonsventiler
Vi må montere trykkreduksjonsventiler nær stoppekranene i alle boligene på nedre vei + 80-rekken.

Befaringen er gjennomført. Rapporten som skal være grunnlag for noen styrebeslutninger og en gjennomføringsplan, venter vi på.

Utføres av: VVS Gruppen as
Når: pågår

Skadde stoppekraner
I forbindelse med rehabilitering av tre uteområder på gavlsiden av rekkehus har vi identifisert 2 skadde stoppekraner (til rekkehusene). Det medfører at det må graves to store hull i bakken…

Utføres av: VVS Gruppen/CFE/
Når: ferdigstilt (ny plen osv kommer til våren)

Fjerne sandkasser
Vi har hatt en liten sandkasse på nedre vei (ca. HB 82A) og en ved lekeplassen ved HB 46/6032. Begge disse er nå fjernet, da de var mer til ‘skade’ enn de var til glede for barna.

Utføres av: CFE
Når: Ferdigstilt

Takene på rekkehusene
Vi tar sikte på å få gjennomført en systematisk befaring/identifisering av ting som må håndteres raskt etter det nå er klart at vi ikke må gjøre en omfattende rehabilitering snart ref. rapport fra Multiconsult. En oppgaveliste/kravspesifikasjonen skal utarbeides snarest.

Befaringen er gjennomført. Nå gjenstår det å få utarbeidet en tilbudsforespørsel som vi håper skal medføre at vi kan gjøre en avtale med en troverdig aktør. Arbeidet på taket vil antagelig starte til neste år.

Utføres av: Forespørselen om tilbud på “oppgavelisten/kravspesifikasjonen” er ute nå.
Når: Pågår

Mindre vedlikeholdstiltak er ikke nevnt her og det er andre ting som også skjer/vil skje, f.eks.

  • Telia kommer tirsdag 11. oktober til styrerommet (i HB 54) der man kan få skiftet “boker” o.l. i forbindelse med den nye avtalen som startet i sommer (mer info om dette vil bli lagt ut på nettet).
  • vi prøver å få Renovasjonsetaten til å gjøre jobben sin (få plassert containerne hensiktsmessig i søppelrommene, skiftet ut skadde containere etc)
  • HMS-vernerunder er gjennomført og det var kun småting vi skal følge opp.
  • vi vil ha nye, store informasjonsskilt, men det har vært stor treghet hos de vi har spurt med å gi oss tilbud. Vi har nå fått et par skissetilbud som styret skal få diskutert , slik at vi kan få endelige tilbud.
  • vi må få et revidert tilbud/forslag på brannvern/fellesanlegg for rekkene 88, 96 og kanskje 1-2 til rekkes?)

Nyt høsten!

Sist oppdatert: 3/10- 2022

Comments are closed.