Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Ting som foregår…

Print Friendly, PDF & Email

Dette er en stikkordsmessig oppsummering av hva som pågår nå og hva som er planlagt av vedlikeholdsoppgaver. Bare litt til generell orientering 🙂

“Utbedringer ved asfalten”
Gavlsiden ved tre rekkehus utbedres og det legges ny plen. To stoppekraner er i den forbindelse oppdaget er skadd og de utbedres nå. 

Det er lagt ut ny jord ved side av vei og andre plasser for å lage en bedre overgang til plen osv, og de vil bli sådd der før dette avsluttes. Vi håper naboer og skyene vil vanne det kommende gresset…

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS (og VVS Gruppen as)
Når: pågår (skal ferdigsstilles i august)

Utbedringer gjort av ungdommen
Sommerjobbprosjektet pågikk før sommerferien og 19 ungdommer var i arbeid (samt voksne som koordinerer arbeidet). Felleshekkene friseres, kajakk-skuret beises, diverse grener og avfall fjernes, alle lekestativene og søppelrommene får en vask osv

Utføres av: Ungdom i borettslaget
Når:pågikk

Fartshumper

Det ble etableret noen farsthumber i juni, men ikke etter de instruksjoner firmaet hadde fått/blitt enige med styret om. Detet vil bli korrigerert i september, i tillegg til at arbeidet sluttføres.

Utføres av: Hadeland Maskindrift AS
Når: mandag 19. september

Balkongdekker
Det foretas befaringer nå og vi innhenter anbefalinger. Vi tar sikte på å utbedre noen av de mest skadde dekkene snarest og vi vurdere også om alle bør tas snart.

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS (og styret)
Når: pågår

Jordfeil på fellesanlegg
Jordfeil funnet i fellesanlegget i sikringsskap i rekkehus, bod 8. Feilen viser seg å være på kabel til utelys/stolpe som også går videre til søppelskur. Målt resultat 0,12Mohm. Kravet er minimum 1Mohm. Det må utbedres.

Utføres av: Oppegård Elektriske
Når: feilsøking/utbedring pågår nå

Vibrasjonsdemping
I ‘vifterommet’ i oppgang HB 42 vil det bli gjennomført tiltak for å dempe «lyd», etter utredning av Multiconsult m.fl.

Utføres av: Underleverandør til Christiania Forvaltning & Eiendom AS
Når:   asap, venter på nøyaktig tidspunkt

Utbedring av uteområde /utenfor blokk
På samme måte som vi har utbedret utenfor blokkene i HB 48-52, skal vi nå fortsette frem til HB 58. 

Utføres av: R/S Anleggsgartnerservice as
Når: Start i uke 33 (fra ca. 15/8 og i ca. 3 uker fremover)

Skadde boddører
Vi har bestilt utbedring (levetidsforlengende tiltak) av 20 boddører, og det skal avgjøres hvem som skal prioriteres nå.

Utføres av: Christiania Forvaltning & Eiendom AS
Når: august, venter på nøyaktig tidspunkt

Hekk rundt vaktmesterområdet
Vi har forsøkt å anlegge en hekk rundt vaktmesterområdet og der må det gjøres noe etter det blitt litt «mishandling» av området ifm asfalteringsprosjektet. Ny hekk og utbedring er bestilt. Det av den “eldre” hekker som er levedyktig vil bli flyttet når vi har avklart egnet sted eller steder.

Utføres av: PBT Gruppen AS/Skandinavisk Utemiljø as
Når:  starter 9. august

Nytt gjerde
Bak postkassene ved inngangen/bommen til nedre vei går det et gjerde. Dette skal skiftes ut og underlaget forbedres.

Utføres av: PBT Gruppen AS
Når:  august, venter på nøyaktig tidspunkt

Trykkreduksjonsventiler
Vi må montere trykkreduksjonsventiler nær stoppekranene i alle boligene på nedre vei + 80-rekken.

Utføres av: VVS Gruppen as
Når: Befaring i alle boligene (ca. uke 34). Revidert tilbud og oppdatering av gjennomføringsplan blir gjort etterpå. Utbedringen vil skje ca. uke 36-37.

Takene på rekkehusene
Vi tar sikte på å få gjennomført en systematisk befaring/identifisering av ting som må håndteres raskt etter det nå er klart at vi ikke må gjøre en omfattende rehabilitering snart ref. rapport til forrige styremøte.

Utføres av: Multiconsult as (?)
Når: Snarest/august

Mindre vedlikeholdstiltak er ikke nevnt her og det er andre ting som også skjer/vil skje, f.eks.

  • vil vi med Telia sørge for at vi har en dag eller to hvor beboerne kan få skiftet “bokser”  til kabel-TV/bredbånd i august.
  • vi prøver å få Renovasjonsetaten til å gjøre jobben sin (få plassert containerne hensiktsmessig i søppelrommene, skiftet ut skadde containere etc)
  • en huske skal skiftes ut med en småbarnshuske
  • HMS-vernerunder skal gjennomføres snarest mulig etter ferien
  • vi vil ha tilbud på nye, store informasjonsskilt, men det har vært stor treghet hos de vi har spurt
  • vi må få et revidert tilbud/forslag på brannvern/fellesanlegg for rekkene 88, 96 og kanskje 1-2 til rekkes?)

Og i mellomtiden er det mye ferieavvikling hos styret og samarbeidspartnere 🙂

God sommer!

Sist oppdatert: 20. juli 2022

Comments are closed.