Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Spørsmål og svar angående asfalt-/dreneringsprosjektet

Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er sist oppdatert 18. juni 2021 og vil bli oppdatert videre inntil prosjektet er gjennomført!

Her har vi samlet noen problemstillinger/spørsmål som er relevante i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av asfalt-/dreneringsprosjektet:

Her kommer en liten statusrapport om arbeidets gang nå som vi går inn i sommeren (18.06.)

Årsaken til at arbeidet har tatt noe lenger tid er at det er avdekket at underlaget under asfalten var av svært skiftende kvalitet, bl.a. med enkelte svært store steiner. Høyspentkabler i grunnen er et annet moment, det samme gjelder strekket for eksisterende nettkabler i forhold til planlagt vannrenne og nytt kabelstrekk.

Disse forholdene – og et par til – har imidlertid blitt avklart slik at arbeidet har kunnet komme videre. Entreprenøren har vist stor fleksibilitet og kommet opp med greie løsninger så langt. Samarbeidet med dem til nå har vært svært godt, noe som tegner godt for fortsettelsen.

Det legges nå ned såkalte trekkerør slik at det senere kan strekkes nye fiberkabler.

Det er ikke noe heldig at selve asfalteringen i dette strekket, dvs. nedre vei, ikke blir gjort før i slutten av august. Det blir en relativ lang periode med svært ubekvem fremkommelighet.

PS! Det står foreløpig igjen enkelte asfaltbiter inntil boder m.m. Dette er noe vi ikke feste oss for mye ved på dette tidspunktet. Det er planlagt at flere av disse vil bli fjernet, slik at det blir nyasfaltert helt inn. Men også andre løsninger – som bl.a. har sammenheng med “fordrøying” av regnvann – er planlagt.

***************************************************************************************************************************

Tidligere har vi skrevet:

Fremdriftsplan
Denne planen er en foreløpig plan, da det kan oppstå utfordringer underveis ettersom man avdekker gammel asfalt. Eventuelle nye, justerte fremdriftsplaner vil bli lagt ut fortløpende. I skrivende stund ser pågående arbeid slik ut:

«Fellesferie»: Ukene 28, 29 og 30 (dvs 12.–30. juli) har arbeiderne fellesferie og det vil ikke bli utført arbeid i prosjektet.

Avfall/søppel?
Når arbeidet pågår på en strekning, må vi dessverre plassere alle søppelcontainerne fra søppelrom/-skur et annet sted. Dette er etter avtale med Renholdsetaten. Arbeidet starter på nedre vei og alle containerne derfra er nå plassert oppe ved rundkjøringen/flaggstangområdet. Beboere på nedre vei skal benytte seg av disse stedene for å plassere sitt avfall – og ingen andre steder. Tilsvarende vil vi at andre beboere fortsetter å plassere sitt «søppel» der de normalt gjør dette.

Asfalt fra veien og inn til egen ytterdør?
Hvordan gå fram for å bestille asfaltering av ‘privat’ område, f.eks. inn til egen ytterdør? Kontakt Per Morten Hauge i Park & Anlegg (91 35 01 27) og lag en privat avtale. Styret skal ikke involveres i dette.

Kantsteiner/mur mot vei?
Vi må regne med at det vil bli noen ulemper under arbeidet. I kontrakten ligger det imidlertid klare føringer for entreprenøren, bl.a. med hensyn til fremkommelighet så vel for myke trafikanter som for utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og postbiler.

Som nevnt i tidligere skriv, må vi også se i øynene at enkelte gjerder, støttemurer etc. ved inngangspartiene til rekkehusene kan få skader eller til og med rase ut. Dette har sammenheng med at eksisterende asfalt skal fjernes og ny fundamentering etableres. Normalt er slike markeringer andelseiers ansvar. Likevel kan det i enkelte tilfeller – etter særskilt vurdering – være aktuelt at borettslaget tar utgiften ved nyetablering, eventuelt deler på utgiften.

Budbiler
Alle må ta ansvar og gjøre det de kan for at budbiler ikke kjører inn i borettslaget når det ikke er strengt nødvendig. I sommer blir dette viktigere enn noen gang. Når ’tunge ting’ skal inn i området hvor det arbeides med asfalteringen, må de som transporterer tingene, ta ansvaret for å få dette inn. 

Husk at du kan legge inn i bestillinger til Oda.no (kolonial.no) og andre at de ikke skal kjøre inn i borettslaget…

Comments are closed.